Nehledě na některé pozitivní  údaje, globální ekonomika vykazuje známky zpomalení, tj. samo o sobě významný vývoj, vezmeme-li v úvahu všechny tištěné peníze a schodkový výdaj, které vyšly najevo v posledních letech. Podle přehledu MMF, globální růst byl nižší, než se očekávalo v prvním čtvrtletí roku 2013, a to kolem 3%, což je zhruba to samé jako v roce 2012. Nižší než očekávané údaje byly poháněny podstatně slabší domácí poptávkou a pomalejším růstu v rozvíjejících se tržních ekonomikách, hlubší recesí v Eurozóně a pomalejším rozvojem v USA než se očekávalo. Zpráva dochází k závěru, že vyhlídky světové ekonomiky zůstávají utlumené.

Mnoho investorů považuje slabou ekonomiku jako propadávající se prostředí pro komodity, včetně zlata. Doug Casey říká, že jsme vstoupili tam, čemu se říká velká hospodářská krize. Propad, tak jak to zní, takže bychom měli očekávat pokles zlata?

Jedno z skalních ekonomických období moderní doby bylo na konci 70tých let. Pro ty, kteří si nepamatují, toto období je charakterizováno:

 • Nečekané skoky v cenách ropy vedoucí k růstu ceny benzínu a přídělovému
 • Klesající dolar
 • Vysoká a zrychlující se míra inflace
 • Rekordní úrokové sazby
 • Krachy bank
 • Války, včetně Íránské revoluce (1978), Íránsko-irácké války (1979), Ruské invaze do Afghánistánu (1979) a íránské krize týkající se rukojmích (od 4. listopadu 1979 do 20. ledna 1981).

Mimo velkou hospodářskou krizi je těžké rozpoznat ekonomické okolnosti.

Zde je bližší pohled na tříleté období od roku 1977 do konce roku 1979. V následujícím grafu jsme se zaměřili na ekonomické ukazatele, které ovlivnili nejvíce občany a investory, a zobrazující zlepšení a zhoršení. Všechny tyto faktory ovlivňují smýšlení na trhu a chuť investovat do zlata včas.

© Výzkum Casey 2013, Zdroj: LBMA, Federální rezervní banka


St. Louis , Yahoo! Finance, Úřad pro energetické  informace

Z grafu je patrné, že po zásahu v roce 1979 inflace vzrostla, ceny plynu stoupaly, příjmy klesaly a hypoteční úrokové sazby stoupaly. S&P vzrostla, ale ne tak moc v reálných hodnotách. Růst HDP byl vysoký, ale rozhodně to nebyla růžová doba pro spotřebitele nebo pracovníky. Klíčové body:

 • Nominální HDP zaznamenal v roce 1979 meziroční nárůst o 10%, ale bylo to o 4,5 procentního bodu méně než v roce 1978, kdy ekonomika expandovala o neuvěřitelných 14,5%. Reálný HDP nedosáhl takové výšky, ale držel směr: v roce 1978 byl růst o 5,6%, zatímco se v roce 1979 ekonomika rozrostla pouze o 3,1%, což bylo značné zpomalení.
 • Inflace se dramaticky zrychlila. 70tá léta byla těžkou dobou zejména pro dolar, a která byla spojována s energetickou krizí. Meziroční inflace vzrostla z 5,6% v roce 1976 na 7,6% v roce 1978 a dosáhla 11,2% v roce 1979. Ceny významně vzrostly, zejména ty, spojené s energetickými náklady a na základě zvýšených cen se průměrný americký rozpočet ztenčil.
 • Ceny benzínu vzrostly téměř o 37% v roce 1979. To mělo samozřejmě dopad na příjem, který se mohl utratit. Jednalo by se o obdobu národních cen benzínu, který dosáhl $4,54/galon v prosinci po zahájení roku na ceně $3,32.
 • Reálný disponibilní osobní příjem zpomalil v roce 1979, a který vzrostl pouze o 1,2% ve srovnání s 3,5% mírou růst v předešlém roce.
 • Hypoteční sazby byly už i tak vysoké a vystřelily ještě vzhůru. Úroková sazba na hypotéku domů se zvýšila z 8,8% v roce 1979 až na 11,2% v roce 1979. Hodnota domů dramaticky vzrostla v důsledku inflace, ačkoli míra zvýšení zchladila tempo, protože hodnoty zpomalily na míru 14,7% v roce 1979 vs. 15,3 v roce 1978.
 • Skutečné výrobní a obchodní prodeje (uvedené jako skutečné obchodní prodeje v grafu) oslabily z 7% v roce 1977 na 2,4% v roce 1979. Jedná se o obsáhlý ukazatel, který zahrnuje výrobní, velkoobchodní a maloobchodní prodeje. Pravděpodobným viníkem poklesu byly klesající osobní příjmy zapříčiněné růstem cen.
 • S&P 500 opustil negativní hodnoty v roce 1977 a zaznamenal zisk 12,3% v roce 1979. Jak vzrostla inflace, spolu s ní i nominální ceny akcií, ale skutečný zisk byl pouhých 1,1%.
 • Nezaměstnanost během tohoto období klesala, z 7,1% v roce 1977 na 5,8% v roce 1979. Sice se to zdá být v rozporu se zpomalující se ekonomikou, ale pracovní síla se zdála levná, protože ceny rostly rychleji než mzdy. I nezaměstnanost je zpožděným ukazatelem, který se později prudce zhoršil, když v roce 1980 zasáhla další recese.

Takže jaký byl vývoj ceny zlata během tohoto náročného ekonomického období?

© Výzkum Casey 2013, Zdroj: LBMA, Federální rezervní banka
St. Louis , Yahoo! Finance, Úřad pro energetické  informace

Cena zlata vzrostla o 23% v roce 1977 a o 37% v roce 1978, z nichž oba roky jsou považovány za roky ekonomické expanze. Ale když se události v roce 1979 zhoršily, cena se zrychlila a rozpoutala šílenství, které skončilo na konci roku s neuvěřitelným 127% výnosem.

I když při hře existuje mnoho proměnných hodnot a dvě ekonomická období nebudou nikdy stejná, historické ponaučení signalizuje, že stagnující ekonomika není nutně překážkou, aby se zlatu dobře dařilo. Ve skutečnosti některé z těchto faktorů přímo přispěly k honbě za zlatem, které není pouze jenom komodita, ale i nejlepší nástroj pro ukládání a přenos bohatství (peníze), který byl kdy vymyšlen.

Stručně řečeno, neexistuje žádný  rozpor mezi chmurným globálním výhledem od Douga Faseto a jeho optimistickým pohledem na zlato. Podle našeho názoru, minulé výhledy jsou důvodem pro nové, dobrý důvodem nakupovat. Pokud se historie současného rostoucího cyklu pro drahé kovy, i když jen mírně, bude opakovat, dle událostí, které se staly na konci 70tých let, tržní šílenství, které stojí před námi, by nám mohlo přinést doposud ty největší a nejrychlejší zisky z našich investic.

Zdroj: CaseyResearch

Facebook komentár