Svetovi-lidri-sa-na-COP26-nakoniec-dohodli-top

Diplomati z viac ako 200 krajín sa v sobotu večer na COP26 dohodli na ceste vpred v boji proti klimatickým zmenám a ich vplyvom na vyvrcholení Konferencie OSN o zmene klímy (COP26), v škótskom Glasgowe.

Podľa The New York Times sa dohoda medzi národmi sústredila na myšlienku, že krajiny sa na budúci rok vrátia na konferenciu s podrobnejšími stratégiami, ako plánujú riešiť klimatické zmeny. Podľa denníka, vyzvala tiež bohaté krajiny, aby „aspoň zdvojnásobili“ množstvo prostriedkov vyčlenených na pomoc zraniteľným krajinám, pri prispôsobovaní sa meniacej sa klímy.

Dohoda o znížení emisií skleníkových plynov a podpore rozvojových krajín bola dosiahnutá v sobotu, deň pred plánovaním ukončením konferencie, čo nasledovalo po pokračujúcich rozporoch medzi krajinami.

COP26 hostila približne 40 000 politikov, aktivistov a obchodných zástupcov, vrátane zástupcov priemyslu fosílnych palív, ktorí prevyšovali počet delegácií ktorejkoľvek krajiny.

Podľa Times, v dohode chýbajú kompletné finančné prostriedky potrebné pre rozvojové krajiny, slúžiace k zmierneniu extrémnych poveternostných javov a na vybudovanie čistej energetickej infraštruktúry. Dohoda nastavila smerovanie, kedy sa národy zaviažu „postupne znížiť“ používanie uhlia, namiesto „postupného vyradenia“ uhlia, ako sa uvádzalo v predchádzajúcom návrhu.

Európska organizácia E3G, uviedla: „Neobmedzená výroba energie z uhlia sa vzťahuje na používanie uhlia, ktoré nie je zmiernené technológiami na zníženie emisií CO2, ako je využitie a ukladanie uhlíka (CCUS).“

Stránka Politico uvádza, že túto zmenu presadila India. Indický minister životného prostredia – Bhupender Yadav v sobotu vyjednávačom povedal, že rozvojové krajiny majú “oprávnenie na zodpovedné využívanie fosílnych palív“.

Podľa The New York Times, zástupkyňa Švajčiarska – Simonetta Sommarugaová, povedala: “Nepotrebujeme postupne znižovať, ale postupne vyraďovať,” … “Sme sklamaní z postupu aj zmeny na poslednú chvíľu. To nás nepriblíži k 1,5 stupňu, ale sťaží jeho dosiahnutie.”

Podľa spoločnosti CNN, dohoda zo soboty znamená prvýkrát v histórii konferencie, že uhlie alebo akékoľvek iné fosílne palivo, vrátane ropy alebo plynu, bolo spomenuté ako príčina klimatických zmien.

Dohoda načrtla, ako by mal svet pracovať na znížení emisií oxidu uhličitého na polovicu, do roku 2030 a znížení skleníkových plynov, vrátane metánu. Zahŕňalo to aj pravidlá, podľa ktorých budú národy zodpovedné za vykonanie načrtnutých potrebných zmien.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: NYTimes, Politico, CNN

Facebook komentár