MotivacnyWeb.sk

4 spôsoby ako sa stať nenahraditeľným vo svojom zamestnaní

Všetci  chceme mať istotu trvalého zamestnania, čo je v súčasnosti čoraz ťažšie dosiahnuť. Skutočne nenahraditeľný nie je samozrejme nikto. Každý sme nahraditeľný a všetci to vieme. Avšak existujú určité spôsoby, ako dosiahnuť status takmer nenahraditeľnosti a s tým spojený pocit bezpečia po ktorom tak túžime. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

Pochvala je cennejšia ako peniaze

Bez ohľadu na merkantelizmus dnešnej spoločnosti, ľudia, ako niekedy, stále túžia po takých veciach ako je všeobecné uznanie, povedomie o svojom význame, možnosť samorealizácie a samovyjadrenia, priaznivá psychologická atmosféra v kolektíve. Veľmi málo vnímania sa spravidla udeľuje nemateriálnej motivácií, čo je celkovo nezaslúžené. Často sa stretávame so želaním nadriadených a vlastníkov rôznych spoločností o zavedenie

[ Čítaj viac ]

Máte vysokú emocionálnu inteligenciu? Tu sa to dozviete

Keď sa po prvý raz objavil koncept emocionálnej inteligencie (EQ) slúžil ako vysvetlenie zaujímavého javu : ľudia s priemernou inteligenciou sú v 70 % prípadoch úspešnejší ako tí s vyššou inteligenciou. Táto anomália značne podkopala predpoklad, že úspech závisí výlučne od výšky inteligenčného kvocientu (IQ). ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

7 vecí, ktoré Vás Warren Buffett môže naučiť o vodcovstve

Warren Buffett  sa chce podeliť o desaťročia skúseností, úspechov a pádov. „Najúspešnejší investor 20. storočia“ vás môže naučiť pár vecí týkajúcich sa podstaty vodcovstva. Warren Buffett je známy filantrop, uznávaný biznismen a neľútostný investor. Ako výkonný riaditeľ a majoritný vlastník akcií spoločnosti Berkshire Hathaway a človek, ktorý sa každoročne umiestňuje na popredných miestach v rebríčku

[ Čítaj viac ]

6 osobnostných rysov vysoko výkonných žien

Čo je treba aby ste sa dostali na vrchol? To je otázka, s ktorou sa pasuje väčšina profesionálov – najmä ženy, ktoré sú výrazne zastúpené v špičkových vedúcich pozíciách. ( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku ) Výskumníci z talentovanej management consulting spoločnosti

[ Čítaj viac ]

7 denných sľubov, tvoriace úspech predaja

Úspech v predaji, biznise  a živote  závisí na schopnosti  zhromažďovania a zlepšovania týchto 7 kľúčových emócií. Aj v prípade, že vlastníte najlepší predajný proces, technológiu, pracovné postupy, stratégie, doktríny predaja a marketingové nástroje, tak ešte stále nemusíte uspieť ak nemáte emočnú silu. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre

[ Čítaj viac ]

9 vecí, ktoré veľmi úspešní ľudia nikdy nerobia

Uspešní ľudia nikdy neohovárajú Možno ste už tomu prestali venovať pozornosť. Alebo ste možno iba spadli do zlých návykov. Alebo ste možno zaspali na vavrínoch. Nech sú už dôvody akékoľvek, ako to teraz vnímate, vyrovnávate sa s tým, alebo si  ďalej lietate na nešťastnom autopilotovi. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

Reč tela úspešného podnikateľa

Nastavte sa pre úspech pomocou neverbálnej komunikácie k svojmu prospechu. Výskumy ukazujú, že 60 až 90 percent našej komunikácie s ostatnými tvorí neverbálna komunikácia. To znamená, že reč tela ktorú používame, je nesmierne dôležitá. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku ) Okrem toho je obzvlášť dôležité

[ Čítaj viac ]

Vytvorte si plán cesty k Vášmu úspechu

Mnoho ľudí dopláca na to, že sa riadia iba rozumom. Chceli by dosiahnuť veľký sen, no sami sa držia späť tým, že sa boja riskovať. Nechcú narušiť status quo a preto chcú zostať v bezpečí. Na to aby sa vymámili z vlastnej komfortnej zóny, sa ľudia naučili stanovovať si ciele. Domnievam sa, že proces stanovovania si cieľov je

[ Čítaj viac ]