Zriedka sa stane, že by investori dostali pre lepšiu orientáciu automapu. Ale ešte zriedkavejšie sa stáva, že veľká väčšina z tých, ktorí ju dostanú, nie je schopná porozumieť jasným značkám a smerom, ktoré mapa obsahuje. Keď však takáto situácia nastane, tých zopár investorov, ktorí naozaj vedia čítať mapu, sa dostane do nezávideniahodnej situácie. A práve toto sa stalo v prípade zlata a investícií, ktoré s ním súvisia.

Na Wall Street panuje všeobecný názor, že zlato už má najlepšie za sebou. Toto presvedčenie sa opiera o tri východiská: A) Fed čoskoro začne znižovať svoje mesačné nákupy štátnych cenných papierov a cenných papierov zaistených hypotékami (čo sa spoločne označuje ako „taper“), B) rastúca sila hospodárstva USA vytvára investičné príležitosti, a preto sa ľudia odklonia od defenzívnych tried aktív, ku ktorým patrí zlato a C) obnovená dôvera v hospodárstvo USA posilní dolár a prudko zníži príťažlivosť zlata ako bezpečného prístavu. Všetky tieto tri predpoklady sú nesprávne. (V našom novom vydaní Noviniek globálneho investora sa objasňuje, ako príťažlivosť v Indii nikdy neoslabla).

Súčasný vývoj naznačuje opak, konkrétne, že: A) FED nemá únikovú stratégiu a je pravdepodobnejšie, že svoj program kvantitatívneho uvoľňovania skôr predĺži ako obmedzí, B) hospodárstvo USA je uväznené v trende podpriemerného rastu a možno smeruje k ďalšej recesii C) odmietanie Ameriky riešiť svoje fiškálne problémy ohrozí medzinárodnú dôveru v dolár.

Paralelný omyl sa dá nájsť v reakcii Wall Street na drámu súvisiacu s dlhovým stropom (podrobnejšie v mojom predchádzajúcom komentári Dezilúzie o dlhovom strope). Mnohí dospeli k záveru, že nebezpečné by bolo, keby kongres nedokázal zdvihnúť strop. Skutočným rizikom však bolo, že by sa zvýšil bez akéhokoľvek úsilia o to, aby sa zmiernili naše dlhové problémy. Samozrejme, presne to sa aj stalo.

Tieto chyby sú najzreteľnejšie na trhu so zlatom. Minulý týždeň Goldman Sachs, 350-kilová gorila Wall Street, vydala výskumnú správu, ktorú mnohí pochopili ako úmrtné oznámenie zlata. V správe sa uvádzalo, že akýkoľvek druh dohody vo Washingtone, ktorý by zabránil okamžitej platobnej neschopnosti a upokojil krízu, by znamenal prudký pokles pre zlato. Vzhľadom na to, že väčšina ľudí nikdy neverila, že by kongres skutočne dotlačil vec tak ďaleko, koncová poznámka v správe agentúry Goldman Sachs spustila panický predaj zlata. Samozrejme, presne, ako som uviedol v mojich početných vystúpeniach v rozhlase a televízii, približne deň po správe od Goldman Sachs sa ukázalo, že aj múdry schybí. Ihneď potom, čo kongres odsúhlasil zametenie problému pod koberec, zlaté futures sa vytiahli o 40 dolárov za jediný deň.

Experti takisto varovali, že dolár klesne, ak by sa dlhový  strop nezvýšil. Ale keď sa potom zvýšil (rozhodnutie sa vlastne bol odložilo do februára 2014), dolár sa okamžite dostal na osemapolmesačné minimum voči euru. Paradoxné je, že mnohí sa báli, že nezvýšenie dlhového stropu by ohrozilo úlohu dolára ako svetovej rezervnej meny. V skutočnosti sa práve stálym zvyšovaním tohto stropu podkopáva jeho dôveryhodnosť.

Trhy podobne šliapli vedľa minulý mesiac, keď „Tapering, ktorý ani nebol“ každého prekvapil. Šok pramenil z presvedčenia Wall Street o falošných siláckych rečiach Fedu a zo záverov konvenčných ekonómov o tom, že sa hospodárstvo zotavuje. Oponoval som a tvrdil som, že náznaky zlepšovania (najmä zvyšovanie cien akcií a nehnuteľností) boli jednoducho priamym dôsledkom samotného kvantitatívneho uvoľňovania a že v prípade jeho ukončenia by toto pseudozotavenie zostalo na mŕtvom bode. Napriek prekvapeniu Fedu väčšina ľudí stále verí, že je celý nedočkavý, aby potiahol kohútik „taperingu“ a že to aj urobí pri najbližšej príležitosti (hoci mnohí teraz pripúšťajú, že možno bude musieť čakať, kým sa nevyrieši tento politický zmätok). Ja, naopak, verím, že sme uväznení v pasci nekonečného kvalitatívneho uvoľňovania.

Pravdou je, že Washington sa teraz zaviazal politike stáleho zvyšovania dlhu a nekonečnosti kvantitatívneho uvoľňovania, ktorá sa môže skončiť jedine jedným spôsobom: menovou krízou. Zatiaľ čo postavenie dolára ako rezervnej meny a pozícia Ameriky ako najväčšieho svetového hospodárstva a zároveň aj jeho najväčšieho dlžníka vydláždi zložitú a nepredvídateľnú cestu smerom k uvedenému osudu, konečné miesto určenia je nepochybné. Skutočnosť, že tieto závery vyvodzuje málo investorov, umožnila zlatu a akciám z oblasti ťažby drahých kovov, aby ostali k blízko k viacročným minimám, aj keď by súčasný vývoj mal naznačovať niečo iné. A v tom spočíva príležitosť.

Zlato sa nezvýšilo z 300 USD na 1 800 USD preto, že investori verili, že vláda udrží situáciu súvisiacu s dlhom, ale preto, že verili, že sa fiškálna situácia USA bude postupne zhoršovať. A to sa tento týždeň aj stalo. Tým, že sa Washington rozhodol tlačiť si svoj problém pred sebou ďalej, nezabránil dlhovej kríze. Jednoducho ju len oddialil. Práve preto som sa snažil informovať investorov, že zlato by malo byť na vzostupe, ak by sa dlhový strop zvýšil. Väčšina investorov však verí Goldman Sachs.

Investori by mali dospievať k záveru, že Amerika nikdy nebude riešiť fiškálne problémy podľa seba. Keďže sme vlastne teraz zmenili definíciu problému, ktorý sa volá dlhový strop, namiesto toho, aby sme zmenili samotný dlh, všetko úsilie o vyriešenie skutočného problému môže vyjsť nazmar. Teraz je na veriteľoch našej krajiny, aby zabezpečili tak naliehavo potrebnú finančnú disciplínu, pretože našim voleným lídrom chýba guráž, aby sa jej postavili čelom. Disciplína bude mať formu dolárovej krízy, ktorá sa zmení na krízu štátneho dlhu. Následkom bude zvyšovanie spotrebiteľských cien v USA, hospodárstvo dotlačené hlbšie do recesie a rozsiahly tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb USA. V danom okamihu bude musieť Fed prijať veľmi zložité rozhodnutie: výrazne zvýšiť objem kvalitatívneho uvoľňovania a skúpiť všetky dlhopisy, ktorých sa svet snaží zbaviť (čo by mohlo spôsobiť prepad dolára) alebo nechať dlhopisy prepadávať sa a úrokové miery rásť (čo by zas spôsobilo prepad hospodárstva).

Ťažké rozhodnutia, ktorým sa naši lídri práve vyhli, budú musieť byť prijaté jedného krásneho dňa za oveľa ťažších okolností. Budú sa musieť rozhodnúť, ktoré sľuby dodržia a ktoré porušia. Väčšina štátnych inštitúcií bude zatvorená – a tentokrát naozaj. Ak Fed urobí nesprávnu vec a rozšíri kvalitatívne uvoľňovanie, aby udržal nízke sadzby, nasledujúci kolaps dolára bude pre naše hospodárstvo a našich veriteľov ešte škodlivejší. Jasné, že žiadny zo sľubov sa technicky neporuší, ale budú sa považovať za bezvýznamné, keďže sa za účty bude platiť takmer bezcennými peniazmi.

Správu nakoniec možno pochopili Číňania. Koncom minulého týždňa, keď fraška okolo dlhového stropu naberala vo Washingtone na obrátkach, čínska štátna informačná agentúra vydala možno najhoršie varovanie v tejto veci do dnešného dňa: „Pre zmätený svet je možno vhodný čas na to, aby sa začalo uvažovať o budovaní odamerikanizovaného sveta.“ Mapy sa niekedy čítajú veľmi ľahko. Ak je dolár odsúdený na skazu, zlato by malo stúpať.

Preložila: Stanislava Ondrovičová

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: EuroPacNet

Facebook komentár