Vyzerá to, že veľa ľudí bude pracoať aj na dôchodku.

Nová celosvetová štúdia zistila, že takmer každý ôsmy pracovník by si nikdy nemal môcť dovoliť úplne odísť z jeho pracovného pomeru. V USA a Veľkej Británie sú tieto čísla ešte horšie.

Správa z banky HSBC poukazuje na pochmúrny obraz trvalých finančných ťažkostí a nových pracovných návykov, aj cez možný návrat k zdraviu svetovej ekonomiky.

Sävisiace: TOP 10 najťažšie pracujúcich krajín

Vedúci správy majetku u banky HSBC – Simon Williams povedal: “Generovanie zodpovedajúceho príjmu v dôchodku zostáva veľkou výzvou pre väčšinu ľudí, s ohľadom na finančné podmienky vytvorené globálnou ekonomickou krízou.“

Vysoká miera nezamestnanosti, nízky rast miezd a depresívne miery úspor zatlačili veľa zamestnancov, k tomu, aby sa nidky nedostali do dôchodku. Starnutie populácie zhoršuje tento problém – penzijné fondy majú pokryť ich potreby pre dlhšiu dobu.

V celom západnom svete ľudia stále dúfajú, že do dôchodku pôjdu okolo rovnakého veku, ako ich rodičia – aj cez náznaky, že môžu žiť oveľa dlhšie.

( Súvisiace: 10 dôvodov prečo zamestnanci rezignujú )

Správa prieskumu 16 000 ľudí v 15. krajinách po celom svete, posudzovala ich odchod do dôchodku a výhľad miery úspor.

V priemere ľudia očakávajú, že v dôchodku budú žiť 18 rokov, ale majú dostatočné úspory iba po dobu 10 rokov.

Pracovníci vo Veľkej Británii a USA čelia nejpochmurnějším vyhliadkam o ich budúcnosti. V oboch krajinách jeden z piatich ľudí tvrdí, že sa nikdy nebude schopný vzdať sa práce úplne. Vyhliadky sú jasnejšie v Ázii, kde menej ako polovicu tohto výsledku bude dosiahnutá v Číne.

Pre tých, ktorí pôjdu do dôchodku nepripravení, nemôže byť ich život tak pohodlný, ako dúfali. Takmer polovica súčasných dôchodcov uviedlo, že neboli schopní realizovať svoje plány – ako napr. dopriať si dovolenku v Európe a nakoniec vykonať nákup menšej jachty – pretože majú menej peňazí na živobytie, než sa očakávalo.

( Súvisiace: Ako inflácia ohrozuje občianske práva dôchodcov )

A táto správa nie je smutnou len pre budúcich dôchodcov. Deti dúfajú , že z ich majetku, ktoré zdedia  by mohli byť sklamaní, keďže viac ako tretina ľudí, oznámila, že svojim deťom nezanechajú žiadne dedičstvo.

Zvyšujúce sa náklady na vysokoškolské vzdelávanie a bývanie vedie mnoho rodičov, k tomu, aby poskytovali finančnú pomoc deťom v priebehu ich života – čo dokazuje, že možné napĺňanie “pokladnice” pre dôchodcov môže byť náročnejšie.


Zdroj: MoneyMsn

Facebook komentár