69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike

Odhaduje sa, že pred dvoma desiatkami rokov dosiahol celkový vládny dlh 20 biliónov dolárov.

Odvtedy podľa posledných údajov MMF tento objem stúpol na 69,3 bilióna dolárov s pomerom dlhu k HDP k úrovni 82% – čo predstavuje najvyššie hodnoty v dejinách ľudstva.

Ktoré krajiny dlhujú najviac peňazí a ako tieto čísla vyzerajú v porovnaní?

Regionálne členenie

Začnime pohľadom na kontinentálnu úroveň, aby sme získali predstavu o tom, ako sa svetový dlh delí z geografického hľadiska:

Obrázok: Oblasti, Dlh k HDP, Hrubý dlh (v miliónoch dolároch), % celkového svetového dlhu
69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_1

V absolútnom vyjadrení je viac ako 90% globálneho dlhu sústredeného v Severnej Amerike, Ázii a Tichomorí a Európe – medzitým regióny ako Afrika, Južná Amerika a ďalšie predstavujú menej ako 10%.

To nie je prekvapujúce, pretože vyspelé ekonomiky majú väčšinu svetového dlhu (približne 75,4%), zatiaľ čo rozvíjajúce sa ekonomiky majú zvyšok.

Súvisiace: Američania majú aktuálne rekordný dlh – 14 biliónov dolárov

Svetový dlh podľa krajín

Ďalej sa pozrime na jednotlivé krajiny podľa údajov, ktoré zverejnil MMF v októbri roka 2019.

Za zmienku stojí, že nasledujúce čísla predstavujú údaje za rok 2018 a že pre malú podskupinu krajín (tj Sýria) sme použili ako odhad najnovšie dostupné čísla.

Top 75 – Poradie, Krajina, Dlh k HDP, Hrubý dlh (v mld. dolárov), % podiel zo svetového dlhu
69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_2 69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_3 69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_4 69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_5 69_bilionov_dolarov_svetoveho_dlhu_v_jednej_infografike_6

V absolútnom vyjadrení, najviac zadlženým štátom sú Spojené štáty americké, ktoré podľa MMF majú od roku 2018 hrubý dlh v hodnote 21,5 bilióna dolárov.

Ak hľadáte presnejšiu hodnotu pre rok 2019, dáta vlády USA s názvom „Dlh do Penny“ k 12. novembru 2019 odhaduje sumu presne na úrovni 23 015 089 744 090,63 dolárov.

USA sú, samozrejme, v nominálnom vyjadrení tiež najväčšou ekonomikou na svete a pomer dlhu k HDP dosahuje úroveň 104,3%.

K ďalším výnimkám z vyššie uvedeného zoznamu patrí Japonsko, ktoré má najvyšší pomer dlhu k HDP (237,1%), a Čína, ktorá za posledné dva roky zvýšila štátny dlh o takmer 2 bilióny dolárov. Medzitým európske ekonomiky Talianska a Belgicka taktiež dosiahli vysoké objemy, ako ostatní veľkí dlžníci, pričom ich podiely dlhu prevyšujú 100% k HDP.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: VisualCapitalist

Facebook komentár