Bank_of_America_vyhlasuje_koniec_standardneho_portfolia_60_40

Investorom sa už dlho hovorí, že ideálne portfólio by malo obsahovať 60% podiel v akciách a 40% v dlhopisoch, čo je kombinácia, ktorá poskytuje väčšie vystavenie historicky vynikajúcim výnosom z akcií, pričom poskytuje aj výhody diverzifikácie a nižšie riziko z dôvodu investícií do aktív s pevným výnosom.

Vo výskumnej správe uverejnenej spoločnosťou Bank of America Securities s názvom „Koniec pravidlu 60:40“, portfólioví analytici Derek Harris a Jared Woodard tvrdia, že „existujú dobré dôvody na prehodnotenie úlohy dlhopisov vo vašom portfóliu“ a pre rozšírenie podielu v akciách.

Harris a Woodard poznamenali: „Vzťah medzi triedami aktív sa natoľko zmenil, že veľa investorov aktuálne kupuje akcie nie pre ich budúci rast, ale pre súčasný výnos a kupujú dlhopisy, aby sa zúčastňovali na raste cien.“

Prílev o objeme 339 miliárd dolárov do dlhopisových fondov na celom svete v priebehu roka 2019 a 208 miliárd dolárov vo forme odlivu z globálnych akciových fondov podčiarkujú silu prebiehajúcej rally v dlhopisoch, čo spôsobilo, že výnosy dlhopisov klesli natoľko, že v súčasnosti existuje až 1 100 globálnych akcií, ktoré vyplácajú dividendy nad priemerný výnos celosvetových štátnych dlhopisov.

Graf: Rekordný príliv do dlhopisov a rekordný odliv z akcií
Bank_of_America_vyhlasuje_koniec_standardneho_portfolia_60_40_graf

Graf: Dividendový výnos celosvetových akcií
Bank_of_America_vyhlasuje_koniec_standardneho_portfolia_60_40_graf_1

Podľa analýzy Bank of America Securities vyplýva: “Keď sa svetový ekonomický rast spomaľuje a populácia vo vyspelých trhových ekonomikách sa rozširuje, tradične bezpečnejšie aktíva, ako sú dlhopisy, svoju popularitu zvyšujú a na dlhopisovom trhu pomohli vytvoriť „bublinu“, ktorá hrozí rozložením výnosov pre investorov, ktorí udržiavajú typické rozdelenie v pomere 60:40.”

Autori ďalej napísali: „Dnešnou výzvou pre investorov je, že obidve výhody plynúce z dlhopisov – diverzifikácia a znižovanie rizika, sa zdajú byť v oslabení a deje sa to práve v období, kedy sú pozície v mnohých sektoroch s pevným výnosom neuveriteľne preplnené, čím sú dlhopisy zraniteľnejšie voči okamžitým a rozsiahlym výberom, keď aktívni manažéri opäť upravia rozloženie svojich portfólií.“

Súvisiace:
Investori platia Grécku, aby mu mohli požičať
Výnosy dlhopisov klesajú po celom svete

Woodard a Harris dodali: „Základným predpokladom každého portfólia v pomere 60:40 je to, že dlhopisy môžu poskytnúť zaistenie proti rastovým rizikám a akcie môžu predstavovať zaistenie proti inflácii; ich výnosy by sa mali vyvíjať opačným smerom,“ … „Tento predpoklad bol však pravdivý iba v období posledných dvoch desaťročí a za posledných 65 rokov bol väčšinou falošným. Veľkým rizikom je, že táto korelácia by sa mohla prevrátiť a aktuálne sa končí najdlhšie obdobie negatívnej korelácie v histórii, keď tvorcovia politík ovplyvňujú trhy, pokusmi o podporu rastu. “

Graf: Korelácia amerických akcií a dlhopisov
Bank_of_America_vyhlasuje_koniec_standardneho_portfolia_60_40_graf2

Medzitým väčšia volatilita na dlhopisovom trhu viedla k tomu, že vládne dlhopisy USA za posledné tri roky poskytovali horšie výnosy upravené o riziká než ktorákoľvek iná trieda aktív ako komodity, zatiaľ čo popularita dlhopisov prinútila investorov riskovať, aby sa snažili získať porovnateľný výnos.

Harris a Woodard ďalej napísali: „Preplnené rozloženie znamená, že prirodzené výkyvy v cenách dlhopisov sa môžu zhoršiť, keď aktívni investori opätovne pristúpia k vyváženiu svojich držaných pozícií.“

Namiesto vládnych dlhopisov USA autori investorom radia, aby zvýšili mieru vystavenia akciám, najmä akciám s vysokými dividendovými výnosmi v sektoroch s nedostatočnou výkonnosťou, vrátane finančných spoločností, priemyslu a materiálov, ktoré je možné kúpiť za lacno.

Napísali: “Budúcnosť alokácie aktív sa môže zdať od nedávnej minulosti radikálne odlišná,” … “a je na čase začať plánovať to, čo príde po konci rozloženia portfólia v pomere 60:40.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bank of America Securities

Facebook komentár