Celosvetový dlh opäť rastie.

Celosvetový dlh opäť rastie.

Podľa správy Inštitútu medzinárodných financií, celosvetový dlh v prvej polovici roka 2023 vzrástol o 10 biliónov dolárov, čím dosiahol novú rekordnú hodnotu 307 biliónov dolárov.

Prostredie vysokých úrokových sadzieb vo väčšine ekonomík spôsobilo prudký nárast tohto objemu, čím sa súčasný dlh v porovnaní so stavom spred desiatich rokov zvýšil o 100 biliónov dolárov.

V správe sa uvádza, že pomer celosvetového dlhu k HDP sa v súčasnosti pohybuje na úrovni približne 336 %, čo je viac ako 334 % vo štvrtom štvrťroku 2022. Tento pomer zaznamenal sedem po sebe nasledujúcich štvrťrokov poklesu, kým sa v prvej polovici roka 2023 opäť vrátil na vzostupnú trajektóriu.

Celosvetový nárast inflácie bol hlavným faktorom spôsobujúcim pokles miery zadlženosti, ktorému pomohli vyššie náklady na pôžičky a prísnejšie úverové štandardy.

Vyspelé trhy, ako sú USA, Spojené kráľovstvo, Japonsko a Francúzsko, boli v prvom polroku zodpovedné za viac ako 80 % nárastu dlhu, zatiaľ čo z rozvíjajúcich sa trhov najvýraznejší nárast zaznamenali Čína, India a Brazília.

Domáci vládny dlh je v mnohých krajinách rozvíjajúcich sa trhov na “alarmujúcej úrovni” (ako uviedol IIF) – ide o stav, na ktorý globálna finančná architektúra “nie je dostatočne pripravená”.

V správe sa ďalej uvádza: “Existencia trhového rámca na riešenie neudržateľnej úrovne domáceho dlhu by mohla podporiť iniciatívy na mobilizáciu zdrojov pre financovanie rozvoja vrátane financovania opatrení v oblasti klímy.”

Spotrebiteľský dlh medzitým na vyspelých trhoch zostáva “do značnej miery zvládnuteľný”. ako uviedol IIF, pričom miera zadlženosti domácností v prvej polovici roka 2023 klesla na najnižšiu úroveň za dve desaťročia. To by potom malo poskytnúť ďalší priestor pre ďalšie sprísňovanie centrálnych bánk, ak inflácia zostane naďalej vysoká.

V správe sa ďalej uvádza: “Zdravie bilancií domácností, najmä v USA, by vedelo poskytnúť vankúš … proti ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb.”

Správa prichádza pred ďalším rozhodnutím Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách, ktoré sa má uskutočniť v dnešnom dni. Všeobecne sa očakáva, že americká centrálna banka svoju základnú sadzbu nezvýši, pričom podľa údajov CME Group trhy dávajú len 1 % šancu, že Fed prijme rozhodnutie, ktoré by bolo jeho 12. zvýšením od marca 2022.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár