Dlh na celosvetových trhoch  v minulom roku vzrástol k odhadovaných 100 biliónov americkcýh dolárov, podľa správy v Baseli založenej banky Bank of International Settlements (BIS), čo taktiež zdôraznilo rastúci pokles cezhraničných pôžičiek od začiatku finančnej krízy.

BIS, známa ako centrálna banka centrálnych bánk včera vydala svoje najnovšie štatistické údaje z polovice roku 2013, ktorá poukázala na zvýšenie vydávania dlhopisov vo výške 100 biliónov dolárov, čo bol nárast z úrovne 70 mbiliónov dolárov v polovici roka 2007, z čoho vlády boli najväčšími poskytovateľmi.

(Súvisiace: Zdvojnásobí sa dlh USA zo 17 biliónov dolárov na 34 biliónov?!?!?! )

Dlh verejných cenných papierov v júni roka 2013 dosiahol úroveň 43 biliónov dolárov, čo bolo o 80 percent viac, ako v polovici roka 2007. Vydávanie dlhopisov nefinančných podnikov rástlo podobným tempom, aj keď z nižšej základne.” S týmto vyjadrením prišli analytici Andreas Schrimpf a Branimir Gruic v ich správe zverejnenej v nedeľu.

BIS ďalej poznamenala, že od finančného krachu roka 2008 došlo k posunu v tom, akou formou sa peniaze požičiavajú – čoraz viac prostredníctvom dlhových trhoch, ako cez bankové úvery. Spolu s obmedzením úverov finančného sektora, ako sa rozhodli pre ďalšie znižovanie zadlženosti, na základe toho vlády si na ich miesto začali vydávať dlh, aby naštartovali svoje ekonomiky a zachraňovali finančný sektor.

Obrovský rozsah trhov dlhu bude aj naďalej veľmi významným faktorom v budúcnosti, v závislosti na vyjadrením Billa Blaina – vedúceho analytika divízie s pevným výnosom u Mint Partners, ktorí predpovedá, že sa dlh bude aj naďalej zvyšovať tak dlho, pokiaľ bude dopyt. Povedal, že nové predpisy zabezpečia, že finančný sektor bude aj naďalej poskytovať nízku úroveň úverov, ale vlády sa budú tento trend snažiť vynahradiť.

Peter Chatwell – analytik úrokových sadzieb u Credit Agricole Corporate poznamenal: “Tento nárast emisií dlhu bude problémom, len ak inflácia prudko vzrastie, čo bude mať vplyv na ďalšie spomalenie ekonomiky. To by malo potom núti centrálne banky silne sprísniť politiku a destabilizovať oživenie.”

( Súvisiace: Dlh Číny dosahuje 4,6 biliónov dolárov – posledné údaje )

Schrimpf a Gruic poznamenali, že malé objemy pôžičiek z finančného sektora – ktoré si tradične požičiavajú na medzinárodných trhoch – zanechali dieru v medzištátnych investíciách do globálnych dlhových cenných papierov. Podiel dlhových cenných papierov v držbe mimo-hraničných investorov buď ako rezervné aktíva alebo prostredníctvom portfóliových investícií poklesol z približne 29 percent na začiatku roku 2007 na 26 percent na konci roka 2012.

V správe BIS sa ďalej uvádza: “To obrátilo trend pred-krízového obdobia, kedy sa (od roku 2001 následne na vrchol v roku 2007) zvýšil o 8 percentuálnych bodov. To naznačuje, že proces medzinárodnej finančnej integrácie môže ísť od začiatku krízy čiastočne proti tomuto vývoju.”

Podľa Kita Juckesa, celosvetového riaditeľa devízových stratégií v Société Générale: To spôsobuje “bolesť hlavy” pre tvorcov politiky. Banky stále čerpajú svoje peniaze do svojich domovských krajín – čo je pohyb, ktorý nie je užitočný pre rast a odráža sa aj na opatrnosti investorov a bánk v dôsledku veľkej recesie a európskej krízy.

( Súvisiace: Aktuálne číslo dlhu Japonska: 1 KVADRILIÓN jenov. USA ho prekonáva! )

Nakoniec dodali: “Je nepravdepodobné, že sa niekedy tento trend začne v nasledujúcich rokoch pomaly meniť a normalizovať.”

Zdroj: BIS, JDJournal

Facebook komentár