Kava_je_prekvapivo_dobrou_analogiou_obchodovania_s_menami_2018

Podobne ako s mnohými ďalšími trhmi, aj v sektore finančníctva panuje niekoľko rôznych názorov na to, akú hodnotu by mala mať jedna mena v porovnaní s druhou.

Pri niektorých menách je spektrum názorov relatívne úzke. Ako príklad uvádzame americký dolár, ktorý je najčastejšie obchodovanou menou na svete. Väčšina hráčov na svetovom finančnom trhu tvrdí, že dolár je v súčasnosti nadhodnotený o 2% až 11%. Takýto názor zastávajú inštitúcie ako americká Rada pre zahraničné vzťahy (CFR), švajčiarska Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) či Medzinárodný menový fond (MMF).

V rámci ostatných mien sa názory rozchádzajú v omnoho väčšej miere. Napríklad švajčiarsky frank bol označený za najviac mätúcu menu na svete. Niektoré z vyššie uvedených organizácií udávajú, že v súčasnosti je podhodnotený o 13%. Ďalšie zase odhadujú, že je nadhodnotený až o 21%.

Súvisiace: Najväčší Starbucks sveta otvorili v Číne

Takáto premenlivosť odhadov spôsobuje, že je náročné dospieť k akémukoľvek všeobecne platnému záveru. V nasledujúcej analýze sa teda zameriavame na úplne iný činiteľ, ktorý však relatívne výstižne odzrkadľuje hodnotu jednotlivých svetových mien.

Nestranné kávové zrná

V grafike je odhadovaná hodnota svetových mien na základe porovnania cien jednej šálky kávy:
Kava_je_prekvapivo_dobrou_analogiou_obchodovania_s_menami_2018_obrazok

Denník The Wall Street Journal (WSJ) vyvinul takzvaný „Latte Index“, ktorý pri posudzovaní nadhodnotenia či podhodnotenia jednotlivých svetových mien vychádza z parity kúpnej sily (PPP, „purchasing-power parity“). To znamená, že tento index jednoducho porovnáva cenu rovnakého tovaru v rôznych krajinách.

WSJ v tomto prípade porovnal cenu jednej veľkej šálky Caffe latte v predajniach Starbucks po celom svete. Tieto ceny boli následne prevedené na americké doláre a porovnané s referenčnou hodnotou, ktorou bola cena veľkej šálky Caffe latte v kaviarni Starbucks v New Yorku ($3,45).

Latte Index bol zostavený viac-menej zo zábavy, napriek tomu však prekvapivo presne korešponduje s odhadmi odborníkov.

Napríklad cena šálky Caffe latte v kanadskom meste Toronto dosahuje $2,94, čo je približne o 14,8% pod úrovňou referenčnej ceny newyorskej kávy. To značí, že v porovnaní s americkým dolárom je kanadský dolár podhodnotený. Je zaujímavé, že aj vyššie uvedené inštitúcie (BIS, OECD, CFR, MMF) udávajú, že kanadský dolár je podhodnotený asi o 10%. Latte Index sa teda príliš nemýli.

Súvisiace: Zaplatili by ste daň z papierovej šálky na kávu?

Spektrum názorov na ohodnotenie jednotlivých mien je v súčasnosti nadmerne široké. Zdá sa, že analýza pomocou relatívnej ceny jednej šálky kávy je preto rovnako vhodným postupom ako ktorákoľvek iná štatistická metóda.

V grafike je cena šálky Caffe latte v jednotlivých krajinách sveta vyjadrená v amerických dolároch. Referenčnou hodnotou je $3,45 – cena šálky kávy v meste New York:

Kava_je_prekvapivo_dobrou_analogiou_obchodovania_s_menami_2018_obrazok_2

Facebook komentár