Za posledné obdobie sa mnoho článkov zaoberalo otázkou, či ceny kanadských nehnuteľností –  ktoré stúpajú od roku 2008 až do dnes – sú  v tzv. „bubline“ a či sa zmenia iba mierne alebo výrazne. Len zriedka tieto články hovoria o tom, čo by zmenilo smer v cenách kanadských realít. Veci, ktoré by nepochybne mohli nasmerovať/nasmerujú ceny nehnuteľností smerom dole sú:

Na mikroúrovni:

  • Úrovne dlhov kanadských spotrebiteľských domácností
  • Kanadská miera nezamestnanosti
  • Zmeny hypotekárnych cien, hypotekárne pravidlá a pravidlá požičiavania

 

Na makroúrovni:

Zmeny v svetovej ekonomike a ak by nastali ďalšie recesie alebo horšie, že nákazlivé dôsledky by ovplyvnili Kanadu na regionálnej úrovni

V našej integrovanej svetovej ekonomike si buďte istý, že kanadská ekonomika nebude oslobodená od ďalšieho ekonomického poklesu. Kanadský ľud nebude izolovaný pred jeho účinkami zníženia exportu, poklesu zamestnanosti, pravdepodobne stúpaním cien potravín atď.  Všetky tieto veci by negatívne ovplyvnili ceny kanadských nehnuteľností – a pravdepodobne aj inde, ako len v metropolitných oblastiach.

Dôležité je sledovať:

  • Mesačnú čistú obchodnú bilanciu
  • Pokles výrobných dát
  • Negatívne nezamestnanecké dáta
  • Zvýšenie pracovného nepokoja
  • Pokles dôvery spotrebiteľov

Nebuďte hanblivý  opýtať sa maloobchodných predavačov, automobilových predajcov, zamestnancov na stavbách a realitných agentov „ako ide biznis?“ Pri položení tejto otázky si nevšímajte len to, čo hovoria ústa, ale hlavne reč tela.

Ak sa miera nezamestnanosti  začne zhoršovať, bude to indikátor toho, že kanadské ceny domov pravdepodobne dosiahli vrchol a začnú „cúvať“.

Preklad: Otto Vollmann

Zdroj: StockResearchPortal

Facebook komentár