V roku 1931 finančný spisovateľ a autor Garet Garrett napísal dnes už klasickú knihu: „Bublina, ktorá zruinovala svet“. Garrett tvrdil, že Veľký Krach v roku 1929 bol spôsobený monetárnou politikou Federálneho rezervného systému (FED). O osemdesiat rokov neskôr sa formuje ďalšia Fed-om indukovaná kríza, ktorá, ak jej to bude umožnené, hrozí tým, že opätovne vrazí smrteľný úder americkej ekonomike.

Než sa k tomu dostaneme, poďme sa pozrieť na niektoré súčasné trendy. Čo sa týka komodít a akcií, dominantnou témou je pokračovanie QE2 programu FED-u. QE2, cez ktoré FED zvyšuje likviditu, boduje u akciových a komoditných investorov a niet pochýb, že akciový trh obľubuje tento kvantitatívny uvoľňovací program FED-u.

Počas úverovej krízy bol starý Wall Street bromid (klišé z Wall Street) „Nebojuj s FED-om“ spochybnený. Vzhľadom k silnému výkonu trhu, odkedy spustil FED jeho Treasury buying program (nákupný program Štátnej pokladnice USA), nemožno pochybovať o tom, že pri prechodne rastúcom trende na akciových trhoch nie je bojovanie s FED-om tou pravou víťaznou stratégiou.

QE2 však nie je bezproblémový. Ceny komodít rastú disproporčne k relatívne nízkej úrovni domáceho dopytu. Napríklad samotný dopyt nezodpovedá za rýchly rozbeh cien ropy, ale existuje dostatočný dôvod domnievať sa, že QE2 stojí za prudkým rastom ropy nad cenu 100 USD/barel. Navyše tento kolmý rast, ktorý by mal aj naďalej pokračovať, hrozí anulovaním celej trojročnej snahy FED-u oživiť ekonomiku.

Keď predseda americkej centrálnej banky Bernanke prvýkrát po úverovej kríze spustil program kvantitatívneho uvoľňovania, jeho formálnym záujmom bola nižšia ako normálna úroveň inflácie (cháp deflácia). No momentálne čelí veľmi reálnej perspektíve neustále zvyšujúcich sa cien potravín a palív, čo by sa mohlo nepriaznivo premietnuť v oživení ekonomiky. 

Takmer každý  si môže všimnúť tento rozvíjajúci sa problém… všetci okrem Bernankeho. Keď sa vyslovili pochybnosti ohľadom možnosti, že QE2 by mohlo iskrou preskočiť k ďalšej komoditnej bubline, predseda FED-u kontroval slovami, že aktuálna nízka úroveň domáceho dopytu by pravdepodobne zabránila, aby k tomu došlo. Zároveň zdôraznil, že primárny záujmom FED-u bolo zrazenie vysokej miery nezamestnanosti. Avšak ceny potravín a pohonných hmôt sú stále vyššie a vyššie a bohužiaľ už viedli k dramatickému rastu cien mnohých tovarov a služieb.

V najnovšom vydaní jeho Správy o načasovaní realitného trhu, sa Robert Campbell pýta: „Ak ekonomika opäť sklzne do recesie, čo môže Fed urobiť?“  Campbell navrhuje: „Ak prudko rastúca ropa zapríčiní, že ekonomika USA dosiahne dvojité dno a tzv. double-dip recesiu, Rada Guvernérov Federálneho rezervného systému by sa mohla ocitnúť medzi mlynskými kameňmi, pokiaľ ide o to, čo urobiť pre vzkriesenie  ekonomiky a opätovný podnet na jej uzdravenie.“ 

Campbell poukázal na to, že v deviatich z posledných deviatich recesií od druhej svetovej vojny mohol FED vydláždiť cestu pre zotavenie hospodárstva a to dramatickým znížením sadzby federálnych fondov FFR (t.j. úroková sadzba stanovená FED-om pre medzibankový trh) na povzbudenie úverovania. Tentoraz ale, Campbell pokračuje, už Fed nemá túto možnosť, pretože FFR je už na nule. On píše: „Houston, máme problém – Veľký problém.“

Efektívna sadzba Federálnych Fondov

Mnohí pozorovatelia sa pýtajú, čo by mohol urobiť Fed v prípade, že by vysoká cena ropy hrozila návratom recesie. Prezident FED-u v Atlante Dennis Lockhart navrhol ako jedno z riešení nové kolo nákupov aktív alebo QE3 program.

Campbell píše: „Samozrejme, mnoho pozorovateľov trhu má dojem, že jedným z dôvodov, prečo ceny ropy stúpajú, sú obrovské injekcie likvidity, ktorými FED prostredníctvom nákupného programu Štátnej pokladnice napcháva systém. Tento proces je známy ako kvantitatívne uvoľňovanie – alebo QE1 a QE2 – prvé a druhé kolo týchto nákupov. Odvtedy sa hospodársky rast zdvihol, ale zdá sa i je dosť pravdepodobné, že veľa (alebo možno aj väčšina) z týchto masívnych dávok likvidity tečie do akcií, ropy a komodít – čo by mohlo vysvetľovať niektoré ohromné nárasty cien, ku ktorým došlo v posledných 12 mesiacoch.“

Campbell v závere usúdil, že: „ak by FED reagoval na rast ropy ešte silnejším zapojením QE, mohlo by sa to obrátiť proti nemu a spôsobiť ešte vyššie ceny ropy – a teda zhoršiť ekonomický úpadok.“

Nedávny prudký nárast cien surovej ropy (nafty) dosiahol desivú hranicu 4.00 USD/galón benzínu. Keď priemerná národná cena benzínu presiahla túto hranicu v lete 2008, ešte viac to zlomilo už oslabeného spotrebiteľa po kolapse na trhu s nehnuteľnosťami. Momentálna situácia na finančných trhoch a v celom hospodárstve je pravdepodobne v lepšom stave, než to bolo pred tromi rokmi. No verí aspoň niekto tomu, že spotrebiteľ je v takej silnej forme, že by dokázal absorbovať ďalší tŕň v podobe vyšších cien pohonných hmôt?

Priemerné 12-mesačné maloobchodné ceny pohonných hmôt v USA  

Ako sme už upozornili v predchádzajúcom komentári, za posledných 40 rokov, rok po roku, po každom raste cien ropy o 80% a viac percent vždy nasledovala recesia. Bez ohľadu na to, na ktorú stranu sa pán Bernanke prikloní, zdá sa, že je priamo konfrontovaný s istým dosť nepekným či škaredým scenárom. A ďalšia potenciálne „svet zničujúca“ ropná bublina by mala byť základným kameňom jeho obáv.

Zlato

Zlato asi slúži na testovanie dôležitej teórie držania dlhej pozície, totižto zlatý kov je „krízovým zaistením“. Minulý týždeň, titulky dvoch najpredávanejších časopisov splodili adekvátne svedectvo o kríze na dosah ruky: Zemetrasenie v Japonsku a jeho následky. Titulka Businessweek to vyjadrila výstižne: „Kríza v Japonsku“. Ako by chcela ešte viac zdôrazniť rozšírený pocit úzkosti počas najnovších globálnych problémov, titulka posledného vydania Newsweek to hovorí ešte lepšie:

Keď premýšľame o kríze v spojitosti so zlatom, väčšina ľudí premýšľa o finančnej kríze, takej ako je krach akciového trhu alebo kríza bankového sektora. Ale čo také prírodné pohromy, nešťastia, ktoré postihujú významné regióny vyspelých krajín? Sú takéto príhody býčie pre cenu zlata? Jednou takou katastrofou bol aj hurikán Katrina v roku 2005. Katrina okrem zdevastovania New Orleans a Golfského pobrežia spôsobila škody za 90 biliónov dolárov a zaradila sa k najsmrteľnejším hurikánom v americkej histórii. Hurikán bol finančnou porážkou federálnej vlády, ktorú nasledovala korekcia akciového trhu. Avšak tá sa ukázala byť bodom obratu pre cenu zlata. Hoci zlato, podobne ako ostatné kategórie aktív, bolo nakrátko vypredané, rýchlo sa zotavilo a smerovalo k novým vrcholom. Na rozdiel od akciového trhu, zlato bolo vždy obľúbené u po-krízových investorov, ktorí hľadali bezpečné útočisko. A opäť by malo ťažiť či už zo zemetrasenia v Japonsku alebo poslednej krízy, ktorá tu je. 

Kĺzavé  priemery

S návratom volatility v roku 2011 je pre obchodníkov dôležité, aby mali fundovanú obchodnú disciplínu. Klasické trendové metódy môžu byť užitočné, ale nie sú vhodné najmä pre rýchlo sa pohybujúce a dynamicky sa rozvíjajúce trhové prostredie. To platí najmä v prípade, že k bodom obratu dochádza príliš rýchlo a podliehajú cyklickým bočným protiprúdom, ako to bolo v tomto roku. Tu sa hodia kĺzavé priemery.

S dobrým systémom kĺzavých priemerov si môže trader rozumne poistiť zachytenie väčšiny dôležitých pohybov aktívne obchodovaných akcií či ETF (Exchange-traded funds – pasívne riadené fondy, ktoré kopírujú určitý index alebo cenový vývoj určitej komodity), zatiaľ čo eliminuje viacero prudkých zmien a obratov, ktoré postihujú obchodovanie na choppy trhoch (t.j. trhy, na ktorých neprevláda žiaden trend, ale dochádza k neustálemu striedaniu rastúcich a klesajúcich trendov, čo sa prejaví ich negáciou a bočným pohybom celého trhu). V knihe „Obchodovanie na burze s kĺzavými priemermi“ budeme diskutovať o niektorých trhom testovaných metódach, ktoré sa osvedčili u väčšiny hlavných akciových sektorov a odvetvových skupín a obzvlášť sa zameriavame na akcie a ETF ťažobných spoločnosti so zreteľom na zlato a striebro. Dodám niečo, čo jeden čitateľ povedal o tejto knihe: „…vy ste jediný, kto preplnil moje grafy s vašimi kĺzavými priemermi z knihy „Obchodovanie na burze s kĺzavými priemermi“ a vašou konštantnou analýzou dvojitých a trojitých sérií kĺzavých priemerov.“

Zdroj: MarketAnalysis

Facebook komentár