Ľudia pri moci či už v USA alebo v Európe stále veria , že problém s ktorým sa potýkame je likviditný problém. Neustále prichádzajú s novými,dočasnými riešaniami ktoré sú typu” zamiesť neporiadok pod stôl”  ale zlýhavajú s riešeniami ktoré by nás posúvali ďalej v budúcnosti.

Už tri roky tvrdím, že problém nie je v likvidite ale v tom, že nedokážeme splácať to neuveriteľné kvatnum dlhov aké v dnešnom svete bez pochýb máme. Ľudia, biznisy a vlády nedokažú ďalej niesť a splácať tento neudržateľný a nestabilný dlh.

Problémy s likviditou sú len krátkodobou záležitosťou.Majú čo dočinenia s predajnou schopnosťou majiteľa aktíva, predať jeho majetok za prijateľnú cenu (t.j. taká ktorá pokryje jeho náklady) na trh.

Problémy s likviditou vznikajú preto ,že obe strany trhu majú rozdielne informácie. Predajcovia aktíva(majetku) majú k dispozícii iné informácie než kupci. Práve vďaka tomu si kupci väčšinou doprajú viac času, pokiaľ získajú viac informacií o cene a dokým naberú viac sebavedomia obchodovať znova. Keď sa všetko vráti do starých koľají problém s likviditou zaniká.

Centrálne banky ( a iné vládne agentúry) , môžu zasiahnuť na trhu tým , že budú určovať ceny aktív až dokým sa znova neroztočí nákupné koleso. Je to  klasická funkcia centrálnej banky, a to poskytnúť likviditu bankovného systému.

Avšak problémy s platobnou schopnosťou sú odlišné. Keď sa tieto problémy objavia, majitelia aktív vedia , že hodnota ich aktív je nižšia než akú očakávajú. No aj napriek tomu sú ochotní predávať za nižšiu cenu, pretože ak by takúto cenu neprijali môže to ohroziť ich imanie, ktoré  drží ich ekonomiku nad vodou.

Problém s platobnou schopnosťou je na strane predaja kým likviditný problém je na strane nákupu.

Hospodársky rast a inflácia cien môžu napomôcť získať na ich účtovnej hodnote. Avšak absencia niektorej z týchto síl môže ohroziť ekonomiku domácností, vlád a biznisov.

Na našej modrej planéte máme až príliš veľa nezaplateného dlhu. Hups, to som už povedal. Avšak veľká časť tohto dlhu je podvodou. Hospodársky rast a inflácia neprichádza v dostatočne veľkej miere a dostatočne rýchlo aby nás z tejto situácie ” vykúpili”. Preto je toľko platby neschopných ľudí, vlád a podnikov.

Skôr či neskôr hodnoty aktív musia byť vypísané. Neustále odkladanie a posúvanie to na další deň vytvára len viac neistoty .

Skutočnosť , že ľudia pri moci v Amerike a v Európe sa s týmto faktom nemôžu vyrovnať pridáva len viac neistoty. Práve neistota je momentálne najdôležitejším faktorom na trhu. S tak veľkou neistotou na svete, účastníci trhu preskakujú z miesta na miesto ako odpoveď na to minimálne množstvo informácií čo je k dispozícii.

Myslím si , že táto volalita bude pokračovať až dokým ľudia nerozpoznajú skutočné jadro problému. Pokiaľ si naši vládni predstavitelia neuvedomia , že problémom nie je likvidita ale dlh, bude nestabilita a neistota len narastať.

Ako povedal Yogi Berra : “Neskončí to, dokým nie je koniec” .

Dokým si politici neuvedomia, kde je skutočný problém, kríza bude stále pokračovať.

Teraz vieme aké to je žiť vo svete bez lídrov.

Zdroj Mase Porfolio

Facebook komentár