Celosvetová hospodárska situácia je každý deň zúfalejšia. Približne polovica všetkých amerických bánk je významne vystavená dlhovej kríze v Európe. Avšak nebezpečnejšie pre daňových poplatníkov v USA je postavenie dolára ako rezervnej meny pre celý svet a status Federálneho rezervného systému USA ako veriteľa poslednej inštancie. Ako sme sa dozvedeli z posledných odtajnených dokumentov, neťažili z toho len spoločnosti ako AIG, automobilový priemysel a rôzne americké banky, ale aj viacero zahraničných centrálnych bánk keď začali mať ťažkosti. Nič sa však nevyriešilo tým, že sa produktivita Američanov ponúkla ako obetný baránok. Grécko je určené ako prvá kocka domina k pádu v reťazci európskych ekonomík v ohrození. Skôr ako poučenie sa z odstrašujúceho gréckeho príkladu náročného verejného sektora a potápajúceho sa súkromného sektora, čo je pravdepodobnejšie od našich politikov, je prípadná záchrana európskych investorov. 

USA sú relatívne len mierne vystavené ochromeným gréckym bankám, ale tie budú nasledovať oveľa väčšie ekonomiky v Európe a to bude mať vážne dopady na banky v USA. Grécko je technicky dosť malé na záchranu. Taliansko nie je. Nemecko nie je. Francúzsko nie je. Odhaduje sa, že americké banky majú viac ako bilión dolárov viazaných v rizikových nemeckých a francúzskych bankách. Vzhľadom k tomu, že nutkanie zakryť dlh ďalšími úvermi je tak silné, kolaps eura je na spadnutie. Bude Fed zodpovedný za prípadný pád amerického dolára spolu s eurom? 

Najviac neúprimný aspekt príbehu o európskej kríze štátneho dlhu je, že celé ekonomiky sa zrútia ak sa nenájdu zdroje, ktoré sa vymámia od produktívnych ľudí na celom svete. To nie je pravda. Iste, pre banky prichádzajú ťažké časy, ale slobodní ľudia si vždy nájdu cestu späť k prosperite, ak politici ich nechajú na pokoji. Spoločenstvá v Grécku sa stretávajú a vytvárajú barterové systémy pretože vedia, že euro sa stáva nestabilným. Gréci sa učia ako sa zapojiť do vzájomného obchodu bez použitia meny nariadenej a ovládanej centrálnymi bankami. Inými slovami, Gréci znovu objavujú, čo peniaze v skutočnosti sú a navzájom obchodujú spôsobmi, ktoré nemožno ovládať, manipulovať, premárniť, nafúknuť a všeobecne zničiť skorumpovanými bankármi a politikmi, ktorí to umožňujú. Poľnohospodári aj tak budú pestovať obilie, mechanici budú stále opravovať autá, ľudia budú stále vyrábať veci a vymieňať si ich medzi sebou. Žiadny bankár a žiadny politik to nemôže zastaviť zničením jednej meny. Ľudia vynájdu alebo vytvoria ďalší prostriedok výmeny. 

Bohužiaľ, keď sa politici snažia monopolizovať menu v zákonné platidlo, pre ľudí je stále ťažšie a ťažšie prežiť inflácie a zdanenia, ktorému sú vystavení. Bankári by sa mali podrobiť hrozivému zoškrtávaniu než aby nevinní ľudia platili za ich chyby. Tieto straty by mali byť obmedzované a likvidované, skôr ako udržiavané a odmeňované. To je jediný spôsob, ako sa z toho spamätať. 

Vládny dlh je často považovaný za pevný ako skalu, pretože je podporený schopnosťou vlády násilím získať úroky od verejnosti. Verejnosť je stále viac ochotná nechať sa okrádať, zatiaľ čo bankári zostávajú celí. Nepokoje a násilie v Grécku by nám mali povedať niečo o udržateľnosti tohto systému. 

Ak budeme pokračovať v zachraňovaní bánk a bankárov, aby mohli ďalej prichádzať o peniaze a ak túto záťaž prenesieme na daňových poplatníkov,  je až veľmi ľahko predvídateľné, čo bude nasledovať potom. 

Zdroj: RonPaul

Facebook komentár