Ak Vás zaujal niektorý z článkov a chcete podporiť našu prácu, najjednoduchší spôsob ako tak urobiť je kliknúť na “páči sa mi to“, alebo náš článok “tweetowať.  Vaša odozva nás vedie k tomu aby sme pokračovali v publikovaní a preto Ďakujeme za každú jednu návštevu, odporúčenie, zdielanie, like alebo tweet… :-) Team portálu www.FinancnyTrh.com

Ako zapojenie pracovnej sily zmení príbeh o zlate ako ho poznáme…

Zamestnanosť považujeme za najdôležitejšiu časť hospodárstva. Ignorovať ju, či odsúvať na vedľajšiu koľaj je bláznovstvo najmä vtedy, keď zoberieme v úvahu jej vplyv na investície, teda aj zlato.

Nezamestnanosť patrí medzi najdôležitejšie štatistické  ukazovatele FEDu. Práve rast zamestnanosti môže preukázať úspešnosť pokusov FEDu o podporu hospodárskeho rastu. Toto je dôvod prečo rastúce hospodárstvo znamená potrebu produkovať viac a teda zvyšovať nábor ľudí (zvyšovať zamestnanosť).

Ale likvidita uvoľňovaná FEDom, aj keď po celý čas dvíhala cenu zlata, mala zanedbateľný vplyv na nezamestnanosť. Prečo? Pretože väčšina uvoľnených peňazí sa nedostala do hospodárstva, ani privátneho sektora (podniky, domácnosti).

Často čítame o klesajúcej nezamestnanosti USA. Ale bohužiaľ je to miera ekonomickej aktivity obyvateľstva, ktorá klesá. Čo znamená, že reálna miera nezamestnanosti je vyššia ako sa prezentuje, pretože miera ekonomickej aktivity obyvateľstva je ukazovateľ, ktorý ukazuje koľko ľudí hľadajúcich prácu stratili vieru a odhodlanie nájsť zamestnanie a už ho nehľadajú.

Tak isto sa môže zdať rast pracovnej činnosti na dohodu. Pravdepodobne je to zapríčinené zákonom o zdravotnej starostlivosti tzv. Obamacare a jeho vplyvom na malé podniky. Aby sa malé firmy vyhli finančným problémom, tak mnoho z nich najímalo ľudí na dohodu, miesto toho, aby ponúkali prácu na plný pracovný úväzok, čím sa vyhli zákonu – Obamacare.

S Obamacare súvisí aj nárast nákladov pre štvorčlenné rodiny, ktoré budú dosahovať 766$ ročne. Toto bude reprezentovať stratu na budúcej spotrebe, spôsobí nižšiu produkciu a utrpí tým aj hospodársky rast. Nakoniec, nižšia spotreba znamená menej nákupov, čo znamená nižšiu zamestnanosť.

Ale to nie je všetko, ak sa pozriete na naše ukazovatele, videli by ste, že trend neotáča. Trend vyzerá vskutku dobre. Ľudia hovoria o zlepšujúcej sa americkej ekonomike a dúfam, že majú pravdu. Bohužial verím, že disparita medzi majetnými a nemajetnými rastie. Napriek tomu, že sú schopní nájsť prácu, prijímajú pozície neprimerané ich vzdelaniu a skúsenostiam.

Čo to znamená pre vyštudovaných ľudí, ktorí minuli od 50 000 USD – 150 000 USD počas 4 rokoch štúdia? Znamená to, že nie len vysokoškolský diplom nestál za investíciu, ale aj skutočnosť, že sa nachádzajú v situácií, ktorú bude veľmi ťažké vyriešiť. Ak naši mladí a študovaní nie sú schopní nájsť zamestnanie z pochopiteľných dôvodov, potom sme teda vybudovali vysokú pyramídu podobnú našej hypotekárnej kríze. Mnoho výdavkov bez budúcnosti a možnosti nájdenia zárobku, ktorým by bol splatený dlh vytvárajú ďalšiu bublinu.

Viem, že mnohí to nechcú počuť, ale vysokoškolský  diplom by nemal byť pre každého.  Potrebujeme vyučených a inteligentných pracovníkov vo všetkých oblastiach, ktorí zarobia na primerané živobytie. Nemali by sa všetci ľudia  zadlžovať, aby si mohli nájsť prácu, ale bohužiaľ toto je cesta, ktorú naša vláda schválila.

Ak sa pozrieme na graf reprezentujúci cenu zlata (zelená) a mieru ekonomickej aktivity obyvateľstva (červená) uvidíme, že hoci miera ekonomickej aktivity obyvateľstva pokračuje v klesajúcom trende, zlato naberá v roku 2012 svoj opačný trend a tak isto klesá. Verím, že je to kvôli akceptácii súčasného stavu a zlého pochopenia údajov nezamestnanosti vytvárajúce mylnú dôveru.

Teraz sa pozrime na graf ekonomickej aktivity obyvateľstva v porovnaní s HDP. Môžete vidieť, že zníženie ekonomickej aktivity obyvateľstva dôkladne signalizuje prepojenie s HDP.

Nerastúca miera ekonomickej aktivity obyvateľsva indikuje, že ekonomika je stále na dlhej ceste opäť postaviť sa na svoje nohy. To znamená, že zlato má potenciál rastu na pleciach úbohého ekonomického prostredia.

Ak vezmem v úvahu očakávané negatívne faktory zákona o zdravotnej starostlivosti (Obamacare), vládny shutdown a stálym vyjednávaniam o navýšení dlhového stropu sa múdremu investorovi vyplatí zvážiť jeho pozíciu v zlate relatívne k aktuálnym výhľadom trhu.

Preložil: Marek Baranyai

Zdroj:  BullionVault

Facebook komentár