Nedávno Bankový výbor nechal vypočuť vymenovanie Janet Yellenovej ako predsedníčku Federálneho rezervného systému. Podľa očakávania, pani Yellenová uviedla, že by mohli pokračovať v politike kvantitatívneho uvoľňovania peňazí (QE), aj napriek jeho zlyhaniu v náprave ekonomiky. Zhodne dva dni pred vymenovaním Yellenovej, Adnrew Huszar, oficiálny ex-FED, sa verejne ospravedlnil americkému ľudu za jeho úlohu v QE. Pán Huszar nazval QE “najväčšie zadné vrátka vo výpomoci Wall Street všetkých čias.“

Tak nedávno ako pred piatimi rokmi bolo neslýchané pre zasvätených z Wall Street a od FED funkcionárov hovoriť priamo bez okolkov ako FED koná ako rezervný Robin Hood. Ak sa pozrieme letmým pohľadom na posledné čísla nezamestnanosti odhalíme, že QE neprospieva priemerným Američanom. Je stále viac zrejmé, že politika výpomoci  FEDu prispela, k tlačbe peňazí a nákupu dlhopisov a cenných papierov, z ktorých benefitovali veľké banky a politicky prepojené investičné spoločnosti. QE je do očí bijúci starý vtip o kapitalizme, a zo Solyndri robí žiarivý príklad čistého voľného trhu.

Bola by to chyba myslieť si, že QE je prvýkrát, kedy  politika FEDu dobre benefitovala na úkor priemerných Američanov.

Politikárčenie FEDu vždy ťažila na hrane kapitalizmu a na veľkých výdavkov politikov na účet priemerných Američanov.

Manipulovaním s peniazmi a s úrokovou sadzbou, Federálna rezervná politika tvorí infláciu čím znehodnocuje hodnotu meny. Od momentu, keď Federálny rezervný systém otvoril dvere pred 100 rokmi, dolár stratil 95% jeho kúpnej sily – je to pravda, dnes potrebuješ $23,70 na kúpu toho, čo sa za jeden dolár dalo kúpiť v 1913!

Ako poukazovali ekonómovia Rakúskej školy, že tvorba nových peňazí nezasiahne všetkých rovnako. Dobre pripojený prospech z inflácie, skôr ako obdržia občania novovytvorené peniaze, sa všeobecné zvyšovanie cien šíri ekonomikou. Je zrejmé, ako ťažko je potom stredná a pracujúca trieda Američanov zasiahnutá nárastom cenovej hladiny.

Kongres taktiež ťaží z devalvácie meny, pretože im umožňuje zvýšiť blahobyt a výdavky na bojovanie bez priameho zdanenia ľudí. Namiesto toho, nárast je viditeľný iba pomocou skrytej „inflačnej dane“. Vždy som hovoril, že inflačná daň je jedna z najhorších daní, pretože je schovaná a je spätná. Samozrejme, že FED má limit ako dlho môže zľahčovať veľké vládne výdavky bez spôsobenia ekonomickej krízy.

Ďaleko od podpory zdravého hospodárstva pre všetkých, Federálny rezervný systém je hlavná príčina búmu a krachu ekonomiky, rovnako ako vedúci moderátor vlády na hrane kapitalizmu. Našťastie, začalo byť v súčasnosti viac Američanov v strehu, ako FED ovplyvňuje ich životy. Títo Američania sa spojili v snahe priniesť transparentnosť odovzdaním auditu FEDu a vzdelávať svojich spoluobčanov o nástrahách Federálneho rezervného systému.

Auditovanie FEDu je prvým vynikajúcim krokom v pred k obnoveniu monetárnej politiky, ktorá musí pracovať v  prospech americký ľud a nie pre ľudí so špeciálnymi záujmami. Ďalším dôležitým krokom je zrušenie zákonného platidla, ktoré obmedzuje schopnosť ľudí použiť menu podľa vlastného výberu. Toto by umožnilo Američanom, aby sa ochránili pred vplyvom politík FEDu. Audit a ukončenie FEDu a umožňovanie Američanom používať menu podľa vlastného uváženia, musí byť priorita pre každého seriózneho občana, čo to myslí vážne s obnovou mieru, prosperity a slobody.

Preložil: Marek Kopriva

Zdroj: Progress.org

Facebook komentár