Včera som mal tú česť a obdržal som e-mail od Richarda Davisa z Consumer Metrics Institute, Inc. Pán Davis si prečítal môj blog na tému SPDR S&P Retail ETF (symbol: XRT) a láskavo mi dovolil uverejniť jeho e-mail s niekoľkými veľmi zaujímavými dátami a pohľadmi na spotrebiteľov.

Pán Davis píše: “V Consumer Metrics Institute je našou misiou merať (na dennej báze), ako presne spotrebitelia ovplyvňujú ekonomiku USA. “Dolujeme” v celonárodných internetových dátabázach sledujúcich spotrebiteľov na dennej báze, aby sme zachytili skoré varovania na dopytovej strane ekonomiky. Naše dáta sú značne ekonomicky bližšie dianiu v továrňam a výrobkom, ktoré sú merané pomocou HDP, čo nás posúva výrazne dopredu pred tradičné ekonomické reporty. Možno sú naše dáta príliš aktuálne; sme natoľko popredu tradičným ekonomickým meraniam, že naše informácie sa vo všeobecnosti líšia (pozitívne alebo negatívne) od informácii, ktoré sú v tom istom čase prezentované tradičnejšími zdrojmi.”

Na margo súčasnej situácie, keď sa zdá, že nie je spojenie medzi cenami akcií (t.j. maloobchodný sektor prekonáva maximá roku 2007) a tým, čo vidíme lokálne, keď cestujeme cez naše mestá a dediny (t.j. veľké množstvo voľných maloobchodných priestorov), pán Davis píše: “Nedávne správy ohľadom posilňujúceho sa oživenia sa plne neodrážajú v správaní sa spotrebiteľov na internete. V Consumer Metrics Institute meriame hĺbku a kvalitu “dopytu” spotrebiteľov na internete na dennej báze a počas tohto oživenia medziročný dopyt, ktorý meriame, vrcholil v auguste 2009 a odvtedy len klesá. 

V skutočnosti, náš “kĺzavý kvartál” dopytu založeného na internetových spotrebiteľoch sa dostal do medziročnej kontrakcie 15. januára a odvtedy táto kontrakcia roku 2010 pokračuje aj v porovnaní s podobnými udalosťami v rokoch 2006 a 2008.” Toto možno vidieť na grafe č.1.

Graf c.1 – Sledovanie kontrakcie organizáciou Consumer Metric Institute

Tento graf ukazuje spotrebiteľskú kontrakciu roku 2006 (zelená krivka), roku 2008 (červená krivka) a súčasnú kontrakciu (modrá krivka). X-ová os tohoto grafu zobrazuje “počet dní od začiatku kontrakcie”. 

Pán Davis pokračuje nasledovne: “ Ako môžete vidieť na horeuvedenom grafe, súčasná kontrakcia v spotrebiteľskom “dopyte” je unikátna: ak dojde k “druhému poklesu”, je pravdepodobné, že sa nebude podobať ničomu, čo sme mali možnosť vidieť v poslednom čase. Namiesto udalosti, ktorá by si vyžadovala privolanie sanitky ako v roku 2008 alebo ktorá bola len začkaním ekonomiky, ktorého sme boli svedkami v roku 2006, vtomto prípade možno uvidíme udalosť typu “prechodenej chrípky”, ktorá má nohy.

Počas posledných 7 mesiacov sa nášmu indexu Daily Growth Index podarilo predbiehať hodnoty HDP o približne 17 týždňov. Ak sa bude pokračovať v tomto tempe, sme približne na polceste, čo sa týka spotrebiteľských operácií, ktoré budú formovať výrobu a HDP tretieho kvartálu. Ak bude modrá krivka znázornená v horeuvedenom grafe pokračovať horizontálne nasledujúcich 40 dní, HDP tretieho kvartálu sa bude podobať na našu projekciu HDP pre druhý kvartál roku 2010, ateda bude mierne, ale konštantne klesať. 

Keď to zhrnieme, naše dáta nám hovoria, že americkí spotrebitelia veľmi váhajú zobrať si na seba akékoľvek dlhy, ktoré sa nebáli na seba zobrať, keď ťahali ekonomiku z predchádzajúcich recesií. Dokonca i nedávny nárast nášho maloobchodného indexu pominul po skončení sezónneho pôsobenia Veľkej noci. Navyše, aj počas maloobchodného nárastu počas Veľkej noci, nebola kvalita transakcií veľmi vysoká. Nákladné položky, ktoré si vyžadujú dlhodobú finančnú angažovanosť, boli pomerne zriedkavé, a preto sa naše indexy Weighted Composite Index a Daily Growth Index vo svojej podstate nezhodovali.”

Ďakujem za podelenie sa o tento pohľad aza e-mail. Vynikajúce. Ak sa chcete dozvedieť viac o indexoch organizácie Consumer Metrics Institute, navštívte ich stránku. 

Zdroj: TheTechnicalTakeDotCom

Facebook komentár