Skupuje-cina-polnohospodarsku-podu-USA-Co-sa-zistilo

Štátni a federálni zákonodarcovia sa snažia regulovať zahraničné vlastníctvo nehnuteľností v USA, pretože sa obávajú, že čínske subjekty vytvárajú riziko pre národnú bezpečnosť tým, že zhromažďujú pozemky v USA, z ktorých niektoré sa nachádzajú v blízkosti citlivých miest.

Preskúmanie tisícok dokumentov predložených americkému ministerstvu poľnohospodárstva, ktoré získala televízia NBC, však ukazuje, že čínski kupcovia za posledný rok a pol nakúpili len veľmi málo pozemkov – menej ako 1 400 akrov v krajine s objemom 1,3 miliardy akrov poľnohospodárskej pôdy. V skutočnosti je celkový objem poľnohospodárskej pôdy v USA vo vlastníctve čínskych záujmov menší ako tri stotiny 1 %.

Prehľad však odhaľuje aj federálny systém dohľadu, v ktorom je nahlasovanie zahraničného vlastníctva laxné a presadzovanie pravidiel minimálne.

Každá zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje alebo prenajíma poľnohospodársku pôdu v USA, musí podľa federálneho zákona nahlásiť transakciu ministerstvu poľnohospodárstva USA do 90 dní, avšak niektoré transakcie neboli nahlasované celé roky – v jednom prípade viac ako 20 rokov. A v tom istom období za nepodanie takejto správy nebola nikomu uložená pokuta vyššia ako 121 000 dolárov.

NBC News sa podarilo preskúmať hlásenia o zahraničných nákupoch a prenájmoch poľnohospodárskej pôdy, teda poľnohospodárskej aj lesnej pôdy, z 35 štátov od 1. januára 2022. Prevažnú väčšinu transakcií tvorili európske spoločnosti zaoberajúce sa veternou energiou, ktoré si prenajímali pôdu od amerických farmárov na výstavbu veterných turbín. Jedna veterná spoločnosť z Talianska zverejnila 40 nových prenájmov poľnohospodárskej pôdy len v jednom vidieckom okrese Illinois. Tá istá spoločnosť mala prenajaté pozemky v najmenej štyroch ďalších štátoch.

V týchto 35 štátoch televízia NBC News našla 11 nákupov čínskymi subjektmi, ktoré boli nahlásené ministerstvu USDA od 1. januára 2022 do 30. júna 2023.

Niekoľko z týchto zverejnení sa netýkalo nedávnych predajov a minimálne jedno bolo opakovaním predchádzajúceho zverejnenia. Ďalšie bolo oznámené vláde až po tom, ako bolo odhalené v médiách.

Spoločnosť Smithfield Foods oznámila, že v rokoch 2022 a 2023 kúpila 186 akrov v štátoch Missouri a Severnej Karolíny, čím podľa hovorcu spoločnosti doplnila svoje existujúce portfólio v USA o necelých 128 000 akrov. Spoločnosť Smithfield Foods, ktorá bola predtým vo vlastníctve USA, kúpila v roku 2013 firma z Číny.

Jim Monroe, viceprezident spoločnosti Smithfield pre korporátne záležitosti, poznamenal: “Medzi USA a Čínou je potrebné mať vyriešené všetky dôležité otázky,” … “Vlastníctvo americkej poľnohospodárskej pôdy medzi ne určite nepatrí.”

Skupina Syngenta Group podala šesť oznámení o celkovom objeme 772 hektárov rozprestierajúcich sa v štátoch Iowa, Florida a Kalifornia, ale nákupy už boli oznámené USDA v čase len keď boli uskutočnené za bývalého vlastníka spoločnosti – švajčiarskej spoločnosti. Spoločnosť Syngenta bola v roku 2017 odkúpená čínskou firmou.

Saswato Das, hovorca spoločnosti Syngenta, pre NBC poznamenal, že spoločnosť v USA vlastní alebo si prenajíma celkovo 6 000 akrov.

Das uviedol, že spoločnosť Syngenta využíva “významnú časť” svojej pôdy v USA na výskum svojich produktov, čo vyžaduje všetky informácie pre USDA alebo Agentúru pre ochranu životného prostredia. Tieto agentúry vyžadujú, aby spoločnosť testovala osivá a chemikálie, ktoré plánuje predávať. Das ďalej poznamenal: “Všetky tieto činnosti sa vykonávajú na poliach a farmách v USA v prospech amerických farmárov.”

Hongkonská spoločnosť, ktorá kúpila 365 akrov v Severnej Dakote, o svojom nákupe USDA neinformovala, kým CNBC neodhalila obavy o národnú bezpečnosť v súvislosti s blízkosťou pozemkov k leteckej základni Grand Forks.

Po tom, čo CNBC napísala, že nákupy spoločnosti Fufeng v USA vyvolali vo Washingtone poplach, miestny úradník USDA kontaktoval spoločnosť a požiadal ju o zverejnenie zahraničného vlastníctva, ako vyplýva z dokumentov USDA, ktoré preskúmala televízia NBC.

O dva týždne neskôr spoločnosť vyhovela a predložila zverejnenia, z ktorých vyplýva, že uskutočnila tri nákupy v celkovej hodnote 9,5 milióna dolárov na vybudovanie “závodu na biofermentáciu kukurice”.

Eric Chutorash, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Fufeng v USA, odmietol obavy, že by sa závod mohol byť využívaný na špehovanie leteckej základne.

Chutorash uviedol: “Neviem si predstaviť, že by niekto, koho zamestnáme, niečo také vôbec robil.” Na otázku, či môže s určitosťou povedať, že sa nebude používať na špionáž, odpovedal: “Určite.”

Kvôli odporu miestnych, štátnych a federálnych úradníkov bol však rozvoj závodu Fufeng zastavený. Podľa údajov okresného úradu, spoločnosť Fufeng stále vlastní v Grand Forks viac ako 300 akrov, čo je menej ako štvrtina plochy priemernej rodinnej farmy v Severnej Dakote.

Slabé presadzovanie práva

V minulosti cudzinci vlastnili len približne 3,1 % alebo 40 miliónov akrov z 1,3 miliardy akrov poľnohospodárskej pôdy v krajine. Takmer polovicu pôdy vo vlastníctve cudzincov tvoria lesy. Zo záznamov USDA vyplýva, že tretina zo 40 miliónov akrov vo vlastníctve zahraničných subjektov je v držbe kanadských skupín, zatiaľ čo čínske skupiny vlastnia menej ako 400 000 akrov.

Podľa agentúry USDA Farm Service Agency sa však podiel poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve zahraničných záujmov zvyšuje a zvyšuje sa aj tempo, akým tento podiel rastie. Kým v rokoch 2011 až 2015 v priemere rástol každým rokom o 800 000 akrov, v rokoch 2015 až 2021 sa medziročne zvyšoval až o 2,2 milióna akrov.

V mene národnej bezpečnosti členovia Kongresu vyzvali k prísnejším zákonom na reguláciu nákupu pôdy zo zahraničia a kritizovali existujúce snahy USDA ako dohliada na zverejňovanie informácií.

Podľa údajov USDA za posledných 10 rokov len šesť spoločností čelilo sankciám za oneskorené podanie alebo nepodanie žiadosti.

V roku 2013 boli za oneskorené podanie pokutované dve kanadské firmy. O rok neskôr bola pokutovaná švédska spoločnosť. Potom už neboli žiadne, až kým v roku 2019 nebola pokutovaná japonská firma.

V roku 2021 boli dva čínske subjekty spoločne pokutované sumou viac ako 135 000 dolárov za to, že pred viac ako 20 rokmi nezverejnili nákupy viac ako 130 000 akrov pozdĺž južnej hranice USA v štáte Texas.

Z listu o pokute, ktorý USDA zaslalo jednej z firiem – Brazos Highland Properties LP, vyplýva, že spoločnosť podala svoje zverejnenie s oneskorením 8 017 dní. Vláda v liste uviedla, že vzhľadom na vyznámné oneskorenie bola pôvodná výška navrhovanej pokuty 21 miliónov dolárov, ale agentúra sa rozhodla znížiť ju na 120 216,38 dolárov. Táto suma je výrazne nižšia, ako najvyššia pokuta, ktorú agentúra uložila za posledných 20 rokov.

Podľa dokumentov USDA obe spoločnosti, Harvest Texas a Brazos Highland, zaplatili zníženú pokutu o tri mesiace neskôr. Po výraznom nesúhlase miestnych obyvateľov sa vzdali aj plánov na výstavbu veternej farmy na tomto území.

Členovia Kongresu, ktorí chcú sprísniť kontrolu zahraničného vlastníctva, tvrdia, že jej skutočný rozsah je ťažké odhadnúť, keďže chýba jej presadzovanie.

Koncom júla Senát schválil zákaz kúpy americkej poľnohospodárskej pôdy pre Čínu, Rusko, Severnú Kóreu a Irán, ale nie je jasné, či sa tento pozmeňujúci návrh dostane do konečného návrhu zákona o výdavkoch na obranu, o ktorom bude Kongres hlasovať na jeseň.

Čo Čína vlastní v USA?

Jedna z predkladateľov pozmeňujúceho návrhu, senátorka Joni Ernstová zo štátu Iowa, taktiež navrhla aby Úrad pre potraviny a liečivá a ministerstvo poľnohospodárstva vykonávali dohľad nad zahraničnými nákupmi s cieľom zabezpečiť, aby boli správy včasné a presné, ako aj doplniť personál USDA, ktorý by nákupy monitoroval. Taktiež navrhuje, aby každý nákup alebo prenájom zahraničného subjektu, ktorý presahuje 320 akrov alebo pozemok v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov, podliehal kontrole.

Ernstová vo svojom vyhlásení uviedla: “Každý aker pôdy, ktorý môže čínska komunistická strana použiť proti Spojeným štátom, je hrozbou, ktorú treba brať vážne. Už sme boli svedkami nebezpečenstva, ktoré predstavuje ich škodlivý vplyv na našom dvore, keď kúpili kritickú pôdu v blízkosti našich vojenských zariadení. Musíme posilniť zákon, pretože v súčasnosti USDA nie je plne schopná presadzovať alebo kontrolovať zahraničné investície.

“Preto s demokratmi pracujem na ochrane bezpečnosti nášho poľnohospodárstva, ktorý by vyžadoval, aby CFIUS [Výbor pre zahraničné investície v USA] vykonával svoju prácu, modernizoval proces USDA na ochranu našej pôdy pred našimi protivníkmi a zabezpečil, aby Čína proti nám nemohla využívať žiadne medzery.”

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, CNBC

Facebook komentár