IEA_Obnovitelna_kapacita_v_nasledujucich_rokoch_dosiahne_50%_rast

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje sa, že kapacita obnoviteľnej energie sa medzi rokmi 2019 a 2024 zvýši až o 50%.

Podľa správy „Obnoviteľné zdroje 2019“ bude nárast predstavovať 1 200 gigawattov (GW) a bude spôsobený poklesom nákladov a tým, čo IEA opísala ako „spoločné vládne politické snahy“. V roku 2018 obnoviteľná kapacita dosiahla niečo vyše 2 500 GW. Ak sa predpovede IEA podaria, do roku 2024 by sa celková obnoviteľná kapacita zvýšila na približne 3 700 GW.

Kapacita sa vzťahuje na maximálne množstvo, ktoré môžu elektrárne produkovať, nie na to, čo v súčasnosti generujú.

Slnečná fotovoltaika (PV) má tvoriť takmer 60% očakávaného nárastu, pričom odvetvie veternej energie na pevnine predstavuje 25% a veterná energia na mori je zodpovedná za 4%. Fotovoltaika predstavuje spôsob priamej premeny svetla zo slnka na elektrinu.

IEA uviedla, že distribuované solárne fotovoltické systémy – inštalované v komerčných budovách, domoch a priemysle – by predstavovali takmer polovicu nárastu na trhu so solárnymi fotovoltaickými systémami.

Celkovo sa podiel obnoviteľných zdrojov energie na celosvetovej výrobe energie zvýši z 26%, na 30% v roku 2024.

Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA v dnešnom vyhlásení uviedol: „Obnoviteľné zdroje energie sú už druhým najväčším zdrojom elektrickej energie na svete, ale ak chceme dosiahnuť dlhodobé ciele v oblasti klímy, kvality ovzdušia a prístupu k energii, je potrebné ich využívanie urýchliť.“

IEA poznamenala, že výzvy zostávajú vo forme „politickej a regulačnej neistoty, vysokých investičných rizikách a systémovej integrácie veterných a solárnych systémov.“

V roku 2019 sa zvýšenie kapacity obnoviteľnej energie po stagnácii v minulom roku zvyšuje o 12%.

Súvisiace: „Uhlie je stále kráľom“ v juhovýchodnej Ázii

Rast v tomto roku poháňa solárna fotovoltika, ktorá ťažila z „rýchlej expanzie v Európskej únii“, silnejšieho vývoja indického trhu a „rozmachu inštalácie“ vo Vietname. Ako prispievajúci faktor sa uvádza aj rast v odvetví veternej energie na pevnine. V júli výskumná správa analytikov banky UBS uviedla, že v roku 2018 došlo k najrýchlejšiemu zvýšeniu svetového dopytu po energii od roku 2010.

V správe sa uvádza, že hoci „rastie túžba“ prejsť od fosílnych palív, „dopyt po väčšine energetických zdrojov vrátane fosílnych palív“ sa bude aj naďalej zvyšovať.

Dodali, že zatiaľ čo dodávky v oblasti obnoviteľného paliva by mali rásť rýchlym tempom, diverzifikácia mimo neobnoviteľných zdrojov by bola nákladná a časovo náročná.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár