Stručne povedané, tento týždeň sme sa rozhodli poskytnúť vám analýzu predchádzajúceho býčieho trhu drahých kovov. Cieľom je porovnať súčasný býčí trh s predchádzajúcim. Koniec koncov, keďže história sa opakuje, hľadanie analógie nám môže poskytnúť indície, čo sa stane v najbližšom čase. Najmä budeme môcť odhadnúť, či sa nachádzame na konci konečného parabolického upswingu a teda, či tento býčí trh čoskoro skončí. 

Horný  graf ukazuje vývoj DJIA koeficientu pre zlato v dvoch obdobiach: 1950-1985 (červená) a 1999-2011 (žltá). Žltá linka je prekreslená cez staršie dáta. Graf poukazuje na skutočnosť, že medzi rokmi 1965-1975 koeficient klesal veľmi strmo rovnako ako medzi rokmi 1999 a 2011. Žijeme v globalizovanom svete, takže pozerať sa na cenu zlata vzhľadom k cenám akcií má pri dlhodobých trendoch väčší zmysel než sledovať len cenu zlata, jednoducho preto, lebo najväčší posun v sentimente investorov nastáva, keď začnú uprednostňovať zlato  namiesto najpopulárnejších investičných nástrojov – akcií.

Metodikou je preto porovnanie poklesu DJIA zlata na býčom trhu v sedemdesiatych rokoch s poklesom, ktorý zaznamenávame v posledných rokoch. To, na čo je potrebné sa pozrieť je veľkosť poklesu, čas, ktorý trval a celkový tvar downswingu. 

Pokiaľ  ide o veľkosť poklesu vzhľadom na čas a rozsah – vyzerá to, že sklz má ďaleko od konca, čo znamená, že býčí trh s drahými kovmi bude pokračovať. Analýza tvaru oboch trhov potvrdzuje, že  sú si skutočne podobné. Akokoľvek, najzaujímavejšia implikácia má svoj základ v raste hodnoty koeficientu z konca roka 1974.

Ako možno vidieť, roky 1974 a 1975 zaznamenali výrazný obrat trendu, čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti. To by znamenalo výraznú korekciu v sektore drahých kovov a možné zotavenie akciového trhu všeobecne, predtým, ako sektor drahých kovov znovu získa svoju silu a bude pokračovať v pohybe nahor.

Je jasné, že tu nie je čas, aby sme sa prestali venovať varovným signálom o možnom poklese trhu s drahými kovmi. Poďme sa pozrieť na graf ceny zlata.

Na hornom grafe môžeme vidieť smer ceny zlata v rokoch 1999-2011 (žltá), ktorá je zobrazená nad grafom ceny zlata z rokov 1950-1985 (červená). Zvislá os zobrazuje staršie dáta, zatiaľ čo novšie boli prepočítané, aby správne zobrazovali zodpovedajúce cenové zmeny. Letmým porovnaním vidíme, že zlato sa v súčasnosti nachádza v podobnej situácii ako bolo v roku 1975. To by znamenalo, že nás čaká výrazná korekcia drahých kovov, predtým, ako bude býčí trh pokračovať. Zároveň by to znamenalo, že žiadna korekcia, ktorú bude možno vidieť v nasledujúcom mesiaci nebude znamenať koniec súčasnej býčej tendencie.

Horný  graf je veľmi podobný predošlému, s výnimkou toho, že sa týka striebra a nie zlata. Súčasná býčia tendencia je opäť zobrazená nad dátami z rokov 1950-1985. Aj keď tieto grafy sú si menej podobné ako predošlé, stále poukazujú na fakt, že nárast ceny striebra by mohol byť nasledovaný ak už nie krátkodobou korekciou, tak pôjde trh minimálne do strany. Presne, ako v predchádzajúcich prípadoch, ani teraz to neznamená koniec aktuálneho býčieho trendu.

Ak zhrnieme, určite príde čas, kedy zlato aj striebro pôjdu priamo nahor bez akýchkoľvek korekcií, ale analýza predošlých býčích trhov naznačuje, že tento čas je od nás  roky ďaleko. Navyše, toto naozaj nie je čas, aby sme prestali dávať pozor na signály, ktoré naznačujú výraznú za rohom. A nie je to ani čas, aby sme prestali obchodovať drahé kovy všeobecne. 

Zdroj: Sunshine Profits

Facebook komentár