V 70. letech minulého století během býčího trhu se zlatem měly úrokové míry růstový trend souběžně s obecně vysokou úrovní inflační obavy, což vedlo k názorům v některých čtvrtletích, že býčí trhy se zlatem vždycky jdou ruku v ruce s rostoucími úrokovými mírami a inflačními očekáváními. Avšak, tento názor se ukázal jako špatný během poslední dekády v tom, že zlato mělo stoupající trend, zatímco úrokové míry a inflační očekávání buď oscilovaly blízko 40-ti letého minima nebi měly sestupnou tendenci. Byla to zvláštní dekáda v tom, že důvěra v hlavní měny byla zcela zřejmě oslabena (jak indikovalo chování zlata) a přesto inflační očekávání zůstaly na relativní nízkých úrovních během celé dekády. 

Při předpokládané schopnosti zlata mít růstový trend s ohledem na stoupající úrokové míry v 70. letech minulého století a jeho schopnost mít růstový trend s ohledem na stabilní/klesající úrokové míry během první dekády 21. století, trend nominální úrokové míry není důležitým hybatelem cen zlata. Více než být ovlivněno změnami v nominální úrokové míře je zlato ovlivněno změnami v REÁLNÝCH krátkodobých úrokových mírách a v rozpětích úrokových mír. Obzvláště nízké nebo padající krátkodobé úrokové míry jsou býčí pro zlato, protože to znamená, že měnová politika je snadná nebo se stává snazší (navzdory všemu, co centrální banky náhodou dělají). Rozšiřující se rozpětí (strmá výnosová křivka) jsou také býčí, jako je obecná expanze kreditního rozpětí. 

Jako ilustraci vlivu, že rozpětí mezi dlouhodobými a krátkodobými úrokovými mírami má na zlato relativní sílu, prezentujeme dole grafy, které porovnávají poměr zlato/GYX (zlato relativně ke koši průmyslových kovů s poměrem TNX/FVX (10ti letý výnos dělený 5ti letým, který představuje výnosové rozpětí). 

Důvod, že velké zvýšení ve výnosovém rozpětí (zmíněná strmost výnosové křivky) má býčí tendenci pro zlato je v tom, že to buď indikuje nárůst inflačních očekávání (jestliže je výnosové rozpětí vzrůstající kvůli stoupajícím dlouhodobým úrokovým mírám) nebo pád likvidity finančního trhu (jestliže je výnosové rozpětí vzrůstající kvůli padajícím krátkodobým úrokovým mírám). Velké zvýšení výnosového rozpětí, které proběhlo během poslední dekády bylo způsobeno pádem likvidity finančního trhu nebo jinak řečeno, zvýšením nechuti riskovat. 

Zdroj: Speculative Investor

Preložil: Ivo Stloukal 

Facebook komentár