„Ten veškerý tisk peněz, masivní dluh a bezohledné schodkové výdaje – a to je inflace 2 %? Začínám věřit, že buď zastánci deflace mají pravdu nebo zásahy FEDu fungují“. Anonymní čtenář Casey Research.

Podle našeho názoru, CPI (index spotřebitelských cen), neměří inflaci přesně a na jejichž odchylky upozorňují naši čtenáři. Nicméně správná definice inflace je „zvýšení množství peněz“. Nezažili jsme doprovodné zvýšení cen, a to je tématem tohoto článku.

Je logické se domnívat, že když  vytvoříte více něčeho, můžete oslabit hodnotu toho, co již  existuje. To je přesně to, co se stalo s americkým dolarem v roce 2008, když udeřila finanční krize. Economics 101 říká, že toto by mělo vést ke zvýšení inflace, ale přesto oficiální hladina indexu spotřebitelských cen (CPI) zůstává příznivá.

Tento neočekávaný vývoj vedl čtenáře k tomu, aby napsal výše uvedenou citaci. Je argument inflace mrtvý? Pokud ano, znamená to, že zlatá horečka skončila? Je to aktuální otázka, protože od současného odprodeje zlata je z velké části připisována nízkým inflačním očekáváním.

Toto je první část naší důkladné  série pro bádání dalších velkých katalyzátorů s vlivem na cenu zlata. Tento měsíc bereme v úvahu inflaci. Zatímco nízká míra indexu spotřebitelských cen (CPI) může být matoucí uprostřed tak masivního a globálního zneužití měn, vidíme tři skutečnosti o inflaci, které nás přesvědčují, že se přibližují a zasáhnou nepřipravené, nic netušící prosté občany.

Pojďme se podívat na to, proč jsme přesvědčeni, že inflace bude jednou z dalších velkých katalyzátorů na cenu zlata….

Skutečnost #1: Historie ukazuje, že vysoká zadluženost a schodkové výdaje nakonec povedou k inflaci.

Toto prohlášení dává smysl na první pohled, ale provedli jsme klíčový výzkum, který to potvrzuje. Žádný  stát nemůže jednoduše uniknout vysoké inflaci, pokud si s sebou nese nadrozměrné zadlužení a velké schodky. Dříve či později vás hříchy doženou bez ohledu na to, jaké je vaše současné myšlení.

Zadlužení. První z těchto historických studií je detailně popsáno v knize Tentokrát je to jiné (This Time Is Different) od Carmen Reinharta a Kenneth Rogoffa, kteří do značné míry zkoumali dopad vysokého zadlužení na inflaci a hrubý domácí produkt (HDP).

Na základě obsáhlé studie o globálních dopadech, Reinhart a Rogoff došli k následujícímu závěru:

 • Úrovně zadlužení vyšší než 90 % HDP jsou spojeny s výrazným zvýšením míry inflace. Specifický rozbor historie USA znovu ukázal, že:
 • Úrovně zadlužení přes 90 % HDP jsou spojeny s výrazným zvýšením inflace.

Když byla míra zadlužení USA přesně nebo přes 90 % HDP, inflace vzrostla okolo 6 % – to je zhruba trojnásobek současné hodnoty – versus rozsah od 0,5 % až 2,5 %, když byl poměr nižší než 90 %.

Ať tak nebo onak, s ohledem na časovou souvislost, konstatují:

 • Není zde žádný zjevný vzorec rostoucí inflace a zadlužení současně.

Jinými slovy, inflace je jasný a jednoznačný výsledek vysoké úrovně zadlužení, ale není to den co den opakující se spojitost. Pravděpodobně to vysvětluje současné zpoždění mezi vysokým zadlužením a nízkou interpretací CPI.

Takže se blížíme na hranici 90 %? Hlavní ekonom Casey Research, Bud Conrad, odhaduje, že jsme v současné době přibližně na hranici 110 %. Z jeho výzkumu v prosinci dále vyplývá, že….

 • S použitím mých předpokladů, hrubý veřejný dluh k HDP překročí hranici 120 % v roce 2014. To je již bod minulosti, kdy Roinhart a Rogoff citovali zmiňovaných 90 %.  Děsivé je to, že moje předpoklady se ještě nepřiblížily ani k nejhoršímu možnému scénáři, takže situace by mohla být ještě mnohem horší.

Bud neočekává mnohem větší deflaci. Jedním z důvodu je, že…

 • Deflační tlaky byly v podstatě odstraněny. V budoucnu by mělo docházet k menším přímým ztrátám ze špatných půjček a tím tak menšího tlaku na deflaci. Z tohoto důvodu (a mnoha dalších), očekávám vyšší inflaci spíše dříve než později.

Schodkové výdaje. Peter Bernholz je obecně považován za předního odborníka na souvislosti mezi schodkovými výdaji a hyperinflací. Z jeho výzkumu přesvědčivě poukazuje na to, že…

 • Hyperinflace je způsobena deficity státního rozpočtu.

Rozpočtový schodek USA dosáhl $5,1 bilionů během prvního funkčního období Obamy v úřadu. Čím déle schodky trvají a čím jsou větší, tím blíže se stát pohybuje směrem k velmi vysoké míře inflace.

Kongresový rozpočtový úřad (CBO) nedávno oznámil, že schodek z roku 2013 klesne na $845 miliard. Dobrá zpráva, že ano. No ne tak úplně, protože snížení je z větší části důsledkem vyšších daní. CBO byl proto nucen přiznat, že…

 • Zpřísnění fiskální politiky kvůli vyšším daním a nižším výdajům zpomalí hospodářský růst až na 1,4 % do konce roku 2013, způsobující zpětně vyšší míru nezaměstnanosti.

To se ukazuje jako začarovaný kruh, protože když nezaměstnanost roste, tisk peněz bude pokračovat a dokonce se zvyšovat. CBO dále přiznala, že…

 • Schodky se budou zvyšovat v příštím desetiletí kvůli tlakům na stárnoucí populaci, rostoucím nákladům na zdravotní péči, rozšiřování celostátních dotací na zdravotní pojištění a také kvůli rostoucím úrokovým platbám na celostátní dluh.

Pokud schodky rostou – nebo pokud zůstanou jen zvýšené – jsme jen krůček blíže a blíže k hyperinflaci, varuje Bernholz. Prolomení tohoto kruhu bude velmi obtížné, nebo nemožné…alespoň ne bez vážných následků.

Tyto studie představují jasný a přímý důkaz, že pokud stát utrácí více než do státní   kasy přinese a neustále dolévá národní kreditní karty, povede to k vyšší inflaci. Dříve nebo později, tento typ bezohledného chování dostihne ekonomiku. Historicky první vystřízlivění z této reality by bylo, pokud se vyhneme středně až vysoké míře inflace našeho aktuálního finančního stavu.

Bohužel, není to pouze jediná inflační obava, se kterou se musíme potýkat.

Skutečnost #2: Historie ukazuje, že inflace se může objevit náhle a rapidně růst.

Nejen, že vyšší inflace je téměř jistá, historie nám  říká, že pokud se uchopí, může se také i rychle vymknout kontrole. Vzhledem našemu rozpadajícímu se finančnímu stavu musíme zvážit možnost, že růst cen by mohl rapidně růst.

Amity Shlaesová, zkušenější kolega dějin ekonomie na Úřadu pro zahraniční vztahy a autor bestsellerů, uvádí některé příklady z minulého století o inflaci v USA, která byla nejprve potlačena a pak prudce vzrostla na alarmující úroveň. Podívejte se, jak rychle inflace vzrostla během pouhých dvou let z „příznivé“ úrovně.

Podle Shlaesové, inflace v USA byla 1 % v roce 1915 (podle starší verze CPI-U). Během pouhých dvou let se vyšplhala k 17 %. Jak uvádí, stalo se tak, protože Ministerstvo financí „utrácelo jako blázen na válku, vytvářením peněz, aby se z toho mohla zaplatit…“

V roce 1945, oficiální míra inflace činila 2 % a zrychlila na míru 14 % v průběhu 24 měsíců. Evidovaná inflace byla 3,2 % v roce 1972 a dosáhla míry 11 % v roce 1974.

Je jasné, že příchod inflace může být náhlý, a že ceny se mohou vymknout kontrole. Vzhledem k marnotratnému množství peněz, které byly vytištěny v mnoha zemích po celém světě, můžeme se velice snadno stát oběťmi zvýšené míry inflace. Pokud bychom srovnali tato zvýšení v grafu, náš CPI by zaznamenal 11 %, 15 % a 19 % v únoru 2014.

Je to jasné varování z historie, bez ohledu na načasování: očekáváním, že CPI zůstane nízké neomezeně dlouho je velmi nebezpečný předpoklad.

Skutečnost #3: Většina vlád vyspělých zemí potřebuje inflaci.

Je fakt, že vysoká inflace snižuje reálnou cenu umořujícího se dluhu. Naše míry zadlužení vzrostly tak vysoko, že jen politicky přijatelný způsob, jak se s nimi vypořádat, je nafouknout měnu. Politici a centrální bankéři nemají žádnou motivaci k zastavení, a proto budou pokračovat dokud se neobjeví neblahý růst cen. Jenom proto, že k tomu ještě nedošlo neznamená, že k tomu nedojde.

Další politická řešení jsou prostě nereálná. Neexistuje žádná politicky přijatelná částka z daňových výnosů nebo z úsporných opatření, která by mohla vyrovnat současné a budoucí závazky. Tisk peněz je jediným možným řešením. Pokud se vnitřně s tímto ztotožníte, pochopíte, že pravděpodobné důsledky vám budou jasné.

I když deflace ve vybraných třídách aktiv přetrvává  nebo zažijeme další deflační případ jako v roce 2008, můžeme se spolehnout na centrální bankéře, kteří vymyslí další záchranné programy financované z čerstvě vytvořených peněz. I tak je možná pravděpodobné, že se hospodářství zlepší a všechny peníze, které byly zadržovány, aby vstoupily do systému nám zajiskří inflaci.

Shrnutí

Na základě těchto skutečností můžeme vyvodit některé zdůvodnitelné závěry o nadcházejícím nárůstu inflace.

 1. Počátek vyšší inflace není jistý, ale závěr ano. Z těchto skutečností je jasné, že vyšší inflace je v určitém okamžiku prakticky zajištěna. Proto je tak nezbytné, abychom se na ní připravili.
 2. To, na co peníze používáme bude mít významný – možná katastrofický dopad – ztrátu nákupní síly. Jak je vidět, není to spekulace, ale proces příčiny a následku pozorovaného opakovaně v historii. V konečném důsledku budete pravděpodobně používat zlato nebo stříbro, abyste si ochránili vaši životní úroveň – to je koneckonců, jeden z jejich účelů. Otázkou je, abyste se ujistili, že vlastníte dostatek uncí na vyrovnání významného poklesu kupní síly.
 3. Pokud inflace začne růst, drahé kovy budou reagovat a přesunou se na vyšší úroveň. Nevíme, jestli je to další katalyzátor pro zlato, ale jsme si jisti, že to bude hlavní hnací silou budoucích cen.
 4. Mějte na paměti, že zlato má tendenci k pohybům v očekávání inflace – myslete na to, jako inflační pojištění. V době, kdy je inflace „vysoká“, k velkým pohybům zlata a stříbra již s největší pravděpodobností již došlo.

Zůstaňte obezřetní, přátelé, protože vyšší inflace se blíží – a výsledkem bude i vyšší cena zlata a stříbra.

Pokud jste někdy snili o vytvoření bohatství na trzích, dnes méně významný důlní sektor drahých kovů nabízí nejlepší příležitost, kterou kdy pravděpodobně uvidíte.

Abychom vám pomohli porozumět jasněji tomuto trhu, Casey Research pořádá zdarma speciální událost na videu, Pokles Milinářů. Bude představovat sériově úspěšné spekulanty, kteří odhalí, jak vydělávají jejich miliony a jak můžete jít v jejich šlépějích.

Preložila: Zuzana Jandová

Zdroj: Casey Research, LLC.

Facebook komentár