Slávna citácia od Williama Oslera predstavuje vývoj nášho súčasného menového systému. Osler povedal: „Filozofia jednej doby sa stala absurditou ďalšej doby a pochabosť včerajška sa stala múdrosťou zajtrajška.“

Pred stáročiami nikto ani len nepochyboval o dôležitosti kovového štandardu. Zakladatelia uviedli v ústave, že len zlato a striebro môže byť zákonným platidlom. Dnes sa opodstatnenosť menového systému s nekrytými peniazmi len ťažko dá spochybniť. Hoci zničil nie jednu zdravú ekonomiku, boli by ste považovaný za blázna, ak by ste tento systém chceli zrušiť v prospech zlatého štandardu.

Ako sa tento menový systém vyvíjal, stával sa viac a viac škodlivým. Počas prvej väčšej krízy s kovovými peniazmi, vláda devalvovala papierové peniaze a zvýšila hodnotu zlata. Avšak Roosevelt prerušil vymeniteľnosť pre obyvateľstvo. Medzinárodná zameniteľnosť a štandard ostali až po ďalšiu krízu. To si už vláda nemohla dovoliť zlatý štandard a tak definitívne od neho odpojila dolár.

Existujú tri typy peňazí: komoditné, reprezentatívne a nekryté. Západné krajiny celkom prosperovali v období reprezentatívnej meny (1800-1971). Dá sa to isté povedať o nekrytej mene?

V režime nekrytej meny americká vláda rovnako ako aj ostatné vytvorili neudržateľný dlh, ktorý rastie rýchlejšie ako HDP. Objavila sa rozsiahla nerovnomernosť kapitálu. Zatiaľ čo spoločnosť prosperuje a životný štandard rastie, viac a viac ľudí to nepociťuje a dokonca sa ocitajú v chudobe.

Povedzte, udialo sa takéto niečo v rokoch 1800 až 1971? Samozrejme aj toto obdobie zaznamenalo rôzne nárazy, ale stal sa úplný opak. Zväčšili sa možnosti. Jednotlivci a rodiny sa odtrhli z biedy. Životný štandard vzrástol. Pokrok vo svete v období 0 až 1800 bol nulový v porovnaní s tým, čo sa dialo ďalších 170 rokov. Ano, toto sa udialo v období, keď mali peniaze kovové krytie.

Zlato a striebro udržovalo stabilné ceny po dlhú dobu. Kapitál bol rešpektovaný a primerane rozmiestňovaný. Ak však hodnota peňazí nie je stabilná a/alebo sa stanovenie cien nechá na nikým nevolených osobách, zaručene dochádza k deformácii a nesprávnemu alokovaniu kapitálu.

V súčasnosti neustále počúvame o tom aké potrebné centrálne banky sú a že ceny nemôžu byť trvalo rovnaké. Musia sa vždy o kúsok zvyšovať, avšak znižovanie je neprípustné. Cieľom je rast v rozmedzí 2-3% ročne. No ak ceny rastú rýchlosťou 5% ročne, je to príliš veľa. Ak rastú o 0-1%, je to málo. A ak ceny nerastú ale klesajú, to je tá najhorší variant. Len ne-ekonóm môže vidieť aké absurdné to v skutočnosti je.

A čo viac, neklesali ceny počas priemyselnej revolúcie? Najväčšia ekonomická transformácia sa objavila z dôvodu zvýšenia produkcie a poklesu cien.

Podľa wikipedii:

Priemyselná revolúcia sa vyznačuje najväčším skokom v ľudskej histórii. Takmer každý aspekt denného života bol týmto napokon ovplyvnený. Čo je najpozoruhodnejšie, priemerné mzdy a populácia začali vykazovať bezprecedentný trvalý rast. Nasledujúce dve storočia po roku 1800 zaznamenali zvýšenie vo svetovom priemere rast príjmov na jedného obyvateľa 10-násobne. Zatiaľ čo obyvateľstvo vzrástlo 6-násobne. Slovami držiteľa Nobelovej ceny Roberta E. Lucasa, Jr., „Prvý krát v histórii, aj životný štandard obyčajných ľudí pocítil trvalý rast. …Nič podobné takémuto ekonomickému správaniu sa doposiaľ neudialo.

Dnes môžeme vidieť úplný  opak. Životný štandard obyvateľstva v USA sa znižuje od roku 1970. Životné náklady rastú rýchlejšie ako mzdy, bez ohľadu na to čo hovorí index spotrebiteľských cien. Jeden zo siedmich Američanov žije v chudobe, kým 42 miliónov z nich dostáva poukážky na jedlo. To je nárast o 58% percent za posledné 3 roky.

Zatiaľ čo, rovnako ako ďalší nejaký prívrženec politickej strany vydávajúci sa za ekonóma si myslí, že sledujeme plynulý posun k nižšej inflácii. Čo keby ste  vy, pán Krugman opustili kanceláriu a uskutočnili skutočný prieskum z prvej ruky? Prečo neprehovoríte k tým ľudom, ktorí dennodenne bojujú o prežitie? Máte poňatia o tom, čo stojí jedlo? Vzdelanie? Akú sú náklady na poistenie? Platenie účtov? Zaujímate sa o ceny tovarov?

Mali by ste sa hanbiť za to ,že považujete defláciu za problém. Som rád, že ľudia ako vy, váš poskok Brad Delong (vďaka Gonzalovi Lirovi za vhodný popis) a Ben Bernanke tu neboli začiatkom 19. Storočia. Pravdepodobne by ste brzdili priemyselnú revolúciu, pretože by ste sa obávali poklesu cien.

Koniec koncov je úplne jedno, čo si myslíme, pretože nový monetárny systém a návrat k nejakej forme zlatého štandardu je nevyhnutnosť. Politici nemajú žiadnu inú možnosť. V tridsiatych rokoch minulého storočia zdvihli cenu zlata a devalvovali dolár. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia ukončili vymeniteľnosť za zlato úplne. V súčasnosti nevieme zvýšiť úrokovú mieru dostatočne vysoko na to, aby sme skoncovali s týmto chaosom. V systéme sú tak vysoké dlhy že to povedie k vládnym bankrotom.

A to je dôvod, prečo cena zlata rastie. Nízka úroková miera a kvantitatívne uvoľňovanie v tomto prípade pomôžu, ale nesplácanie dlho západných krajín  s istotou nastane. Pamätajte si, nekryté peniaze sú naviazané na vládne financie. Potrvá to možno ešte 5 až 10 rokov, ale určite sa to stane. Neexistuje žiadny spôsob ako predísť tejto dlhovej bubline.

A teda, logický koniec býčieho trhu je nový menový režim, v ktorom bude hrať zlato dôležitú úlohu. Nie náhodou, tento nový monetárny systém prejde ešte dlhou cestou k náprave Amerických problémov.

Najskôr mi dovoľte vysvetliť, prečo zánik zlatého štandardu odštartoval viacero našich problémov. Ekonomické dôsledky sú zrejmé. Spustilo to trvalú  infláciu, ktoré neustále podkopávala strednú triedu a chudobných. Inflácia donútila podniky najímať lacnú pracovnú silu zo zahraničia. Odstránili sa kontroly a obmedzenia vlády, ktorá si teraz môže ľahšie kupovať voličov.

Dôsledkom toho, že vláda stratila disciplínu, sa obyvateľstvo prispôsobilo. Jednotlivci upustili od zarábania a šetrenia a začali viac spotrebovávať na dlh a akumulovať príliš veľa majetku. Pochopiteľne ľudia stratili ich pracovné návyky, zleniveli a priberali. Postoj, morálka a hodnoty sa zmenili k horšiemu vo väčšine prípadov.

Nový monetárny systém pomôže zvrátiť tento trend. Uvalí prísne kontroly a reštrikcie na vládu. Masívne deficity sa stanú minulosťou. Obyvateľstvo už dostáva nejaké náznaky, ktoré nebude problém nasledovať. Systém sa bude vyhýbať dlhom a spotrebe. Spočiatku nízka životná úroveň zopne rodinu dokopy a to povedie k lepším hodnotám.

Potrvá ešte asi 5 až 10 rokov a uvidíme tento nový monetárny systém. Zatiaľ pouvažujte o tom akým smerom sa veci uberajú a požadujte na čo máte nárok. Zlato zasiahlo úroveň $1400, ale to je sotva 5-násobný rast. Väčšina býčích trhov rastie 20, 30 dokonca 50 násobne. Mesiace dozadu sme opakovane spomínali, že menej ako 1% svetových aktív sa investovalo do drahých kovov. Nepotrebujeme expertov na to, aby sme prišli na to kam to všetko smeruje.

Napriek tomuto, počujeme tých, ktorí  nikdy nevlastnili uncu zlata alebo zlatú akciu (akcia spoločnosti, ktorá ťaží zlato). Jednoducho povedané, sú to trpaslíci s určitým programom. Prečo sú ich myšlienky tak prezentované, to neviem.

Zdroj: Trendsman Investment Research

Facebook komentár