Veríme v investovanie do dlhodobých býčích trendov. Pre objasnenie pouvažujte nad nasledujúcim. Teoreticky len s dvoma obchodmi a dvoma a pol dlhodobými trendmi mohol jedinec premeniť 10000 dolárov na viac ako 47,6 miliónov. 

Tento graf pomáha objasniť  silu rozpoznania dlhodobého trendu keď ide budovať bohatstvo. Avšak pri pohľade naň môžu vzniknúť nasledujúce pripomienky.

  1. Graf nezahŕňa dane a iné investičné poplatky.
  2. „Po vojne je každý generál.“ Odstup času je dlhý. Nemôžeme predpokladať, že si vyberieme perfektný deň na investovanie.
  3. Nie všetci máme 30 rokov na investovanie.

Teraz si o týchto bodoch povieme bližšie:

1.  Graf nezahŕňa dane a iné investičné poplatky.

Jednoduchý graf vyššie nezahŕňa niektoré náklady ako su dane alebo investičné poplatky, ale taktiež nezahŕňa dividendy z akcií alebo banské akcie v podielovom fonde. Pre jasnú ilustráciu nášho postrehu sme chceli používať jednoduchú matematiku, tak sme vynechali externé vplyvy, ktoré zvyšovali, ale aj znižovali konečný výsledok.

2.  „Po vojne je každý generál.“ Odstup času je dlhý. Nemôžeme predpokladať, že si vyberieme perfektný deň na investovanie.

Graf používa dáta mesačných cien, no zisk by mohol byť väčší ak by sme na obchodovanie použili najlepší deň v mesiaci. No dodatočne pripúšťame to, že nemôžeme vybrať ideálny deň, týždeň ani mesiac na zobchodovanie nášho kapitálu z jednej investície do druhej. Avšak môže byť racionálne pokúsiť sa o „dollar-cost-average“ v pozíciách tesne za dosiahnutím dna a o „dollar-cost-average“ v pozícií pri vrchole. (*pozn.: dollar-cost-average = stratégia investovania, kedy sa pravidelne investuje určitá čiastka, napr.: 100 dolárov mesačne, aby sa znížili priemerné náklady na akciu) Neočakávame perfektné výsledky, ale skôr sa snažíme lokalizovať dlhodobé býčie trhy a vyhýbať sa dlhodobým medvedím trhom.

3.  Nie všetci máme 30 rokov na investovanie.

Toto je oprávnena námietka, keďže mnoho ľudí nemusí žiť dosť dlho na to aby investovali na 30 rokov. Avšak náš graf mal len ilustrovať silu mega trendov, preto sme použili na počiatku len skromných 10000 dolárov. Počas svojho života investori s veľkou pravdepodobnosťou investujú väčší kapitál ako 10000 dolárov a to môže zvýšiť ich zisk, potenciálne v priebehu kratšieho časového úseku. Dodatočne sa pokúšame identifikovať strednodobé pohyby v priebehu dlhodobých trendov aby nám pomohli identifikovať menej rizikové vstupné a výstupné body počas mega trendu. Naším cieľom je maximalizovať náš potenciál zisku z hlavného trendu.

V podstate sa tým grafom snažíme ilustrovať silu identifikácie dlhodobých trendov, investovania do byčích trhov a vyhýbaniu sa medvedím trhom. Podľa nás je veľmi namáhavé a náročne na čas vypracovať sa v krátkodobom obchodovaní. Za ten istý čas neobmädzená „kup a drž“ stratégia spôsobuje nám investorom jazdu na dlhodobých medvedích trhoch.

Namiesto pokúšania sa uhádnuť  čo sa stane zo dňa na deň, z momentu na moment, chceme identifikovať hlavný býčí trend na trhoch. Keď sa pozrieme na veľké globálne pohyby, tak menšie výkyvy sa zdajú triviálne. Predstavte si, že by ste mohli vybudovať značný majetok a stráviť viac času zameraním sa na svoju kariéru, relax a venovaniu sa svojej rodine. Predstavte si, že by ste namiesto trávenia množstva hodín z vášho času pred monitorom počítača a robením rozličných krátkodobých rozhodnutí zjednodušili svoje investičné rozhodnutia.

Tak a čo teraz? Komoditám sa darí! Striebro vzrástlo na okolo 36 dolárov zo 4 na počiatku storočia. Takže nemôžete prerobiť investovaním do komodít, že? Chyba. Hoci si myslíme, že drahé kovy časom pôjdu oveľa vyššie sme opatrní a nezabúdame na strednodobé poklesy, ktorými prechádzajú všetky trhy.

My znervoznieme pri investovaní do jedného druhu aktív, iný si pomyslí „príliš jednoduché“. Striebro, zlato a komodity všeobecne prekonávajú svoje doterajšie ceny. Väčšina ľudí súhlasí s tým, že vládne tlačenie peňazí môže spôsobiť len ďalší rast cien drahých kovov. Podľa nás sa to zo strednodobého pohľadu zdá prílíš zrejmé na to aby to bola pravda. Aj média venujú drahým kovom väčšiu pozornosť od kedy šplhajú na nové maximá. V uplynulých mesiacoch sme mohli vidieť tri rôzne televízne reality šou, ktoré vyžadovali od účinkujúcich „honbu za drahými kovmi“. Dokonca jedna z posledných bola založená výhradne na ťažení zlata. Kde bola pozornosť médií na drahé kovy v deväťdesiatých rokoch alebo na počiatku 21. storočia, keď dosahovali minimá? Podľa nás čas na investovanie je vtedy, keď to je mimo pozornosti a vo „výpredaji“.

Tvrdíme, že keď sa trh zdá byť príliš zrejmý a príliš jednoduchý  na predpoveď, pretože vývoj pokračuje jedným smerom, tak to často znamená, že obrat opačným smerom sa blíži.

Ideme len po dlhodobých býčích trhoch na drahé kovy a komodity? To si píšte. V skutočnosti ideme pravdepodobne oveľa viac ako ostatní. Avšak počas vzrušenia zo súčasného pohybu na býčom trhu sa pripravujeme na nový trend, ktorý príde skôr či neskôr.

Facebook komentár