MMF publikoval na konci štvrťroku správu o držaní oficiálnych rezerv pre predchádzajúci štvrťrok. Q1 dáta boli vydané dnes.

V percentách, podiel amerického dolára sa skĺzol na 60.7 % alokovaných rezerv, z 61,5 % v Q4 10 (61.8 % v Q1 10). Na rozdiel od niektorých trhových diskusií, podiel jenu sa nezvýšil a zostal na 3.8 %. To znamená zvýšenie oproti Q1 10, keď podiel jenu bol 3%. Podiel libry poskočil na 4.1 % z predošlých 4 %. V Q1 10 to bolo 4.3 %. Podiel eura narástol na 26.6 %  z 26.2 % v Q4 10, ale je nižší ako 27.2 % z Q1 10. „Druhá“ kategória, ktorá zahŕňa austrálsky a kanadský dolár, zaznamenala nárast na 4.7% z pôvodných 4.4 % v Q4 10 a 3.6 % v Q1 10.

Zdá sa, že trend iných mien mimo hŕstky hlavných bude pokračovať. Trend, ktorý trvá už dlhšie je, že voľné rezervy pokračujú v raste. Už teraz majú hodnotu 45.3 % z celkových rezerv, čo je nárast z 44.7% v Q4 10 a 44.1% v Q1 10.  Tieto voľné rezervy sa zdajú byť do značnej miery priraďované Číne, ktorá neoznamuje alokáciu mien z jej masívnych rezerv a Taiwanu, ktorý nie je členom MMF a je podozrievaný, že nie je súčasťou správy o držaní rezerv.

Mnoho pozorovateľov často zabúda brať do úvahy posuvy čísel v rezervách pre prispôsobenie  odhadu. Nie je to len o zmenách cien cudzích mien, ale aj o aktívach v ktorých sú rezervy držané. Napríklad skutočnosť, že Americká štátna pokladnica všeobecne vytvorila väčší zisk ako nemecké dlhopisy (výnosy a kapitálové zisky) by mohol medzičasom kompenzovať dopad slabšieho dolára na vyhodnotenie rezerv.

Pohľad na prvotné  dáta by mohol poskytnúť nahliadnutie nato, čo práve robia centrálne banky. Napríklad, pokrokové priemyselné krajiny nepridali veľa k držanému doláru ($1.6 bln), ale rozvíjajúce krajiny ho zvýšili asi o $65 bln. To by mohlo odrážať zásahy a premenu obchodného prebytku v niektorých krajinách. Zdá sa, že rozvinuté krajiny zvýšili množstvo držaného eura asi o $42 bln, zatiaľ čo rozvojové krajiny asi o $28 bln. Pripomeňme však, že v Q1 Euro posilnilo o takmer 6%. Nemecké dlhopisy stratili pôdu pod nohami, keď sa 10 ročný nárast zisku rovnal tomu s pred takmer 40 rokov v Q1 a zisk bol okolo 1.6%. Správa MMF je jasná a potvrdzuje, že sú to rozvojové krajiny čo pokračujú v diverzifikácii rezerv preč od hlavných mien. Rozvinuté krajiny obmedzili rezervy „cudzích“ mien asi o $1 bln, zatiaľ čo rozvojové krajiny navýšili „cudzie“ meny o takmer $25 bln. Dohromady, hodnoty rezerv cudzích mien vzrástli asi o $430 bln in Q1 po asi $270 bln náraste v Q4 10.

Držanie Jenu je teda zaujímavé, vzhľadom na koordinované zásahy v marci. Držanie Jenu rozvinutých krajín sa zvýšilo asi o $2.7 bln a rozvíjajúcich sa krajín o takmer $5.5 bln. Jen bol najslabší z hlavných mien v Q1, s prepadom o asi 2.4 %  voči doláru; JGBS pokleslo a zisk bol menší o asi 0.6 %. 

Hoci sa dolárová zložka rezerv zvýšila, faktom ostáva, že percentuálny prepad alokovaných rezerv a „pád dolára“ môže zahrať do karát istej skupine ľudí … ale ako voľné rezervy rastú, pozorovatelia môžu menej dôverovať trendom najautoritatívnejších rezervných databáz. Naviac, kompletnejšie analýzy by sa zamerali na hodnotiacu zložku oveľa prísnejšie. Nakoniec, centrálne banky sa pohybujú rýchlosťou ľadovca a trendy sú dôležitejšie, ako snímky na konci štvrťroka.

Zdroj: Brown Brother Harriman & Co

Facebook komentár