Verejná  správa agentúry Elliott Wave International “Odhalenie 100 najbezpečnejších bánk v USA” odhaľuje skutočné riziko, ktoré sa nás môže dotýkať v prípade krachu banky.

Insolvencia bánk stále na seba púta pozornosť, keďže alarmujúce tempo krachu bánk stále pokračuje aj v roku 2011. Je pravdepodobné, že ste postrehli minimálne jeden pád banky vo vašom okolí od úderu finančnej krízy v roku 2008. Niektorí ekonómovia vyhlasujú, že ekonomika sa zotavuje, no stovky malých finančných inštitúcii zápasia s dlhovou krízou a platobnou neschopnosťou, ktorá začala pár rokov dozadu.  

Do úvahy to berie aj Kalyan Nandy, ktorému 25. mája vyšiel článok v CityBiz – populárnom magazíne realitného trhu štátu Atlanta:  

„Pády bánk pokračujú bez svetlejšieho zajtrajška, minulý piatok (20.5.2011 pozn. prekl.)regulačný  úrad USA zatvoril ďalšie 3 banky, čo zdvihlo celkové číslo na 43 len za rok 2011…Retorspektívny pohľad hovorí o 157 prípadoch pádu bánk v roku 2010, 140 v roku 2009 a 25 v roku 2008.“ 

„Záležitosti ako zdrvujúco nízke ceny domov, stále vysoké číslo nesplatených úverov, a príliš vysoká nezamestnanosť spôsobuje problémy pre tieto inštitúcie…“  

„Číslo počtu bánk na liste problematických inštitúcii od FDIC vystrelilo na 884 vo štvrtom kvartáli 2010 z 860 predchádzajúceho kvartálu. Je to najvyššie číslo od úverovej krízy zo začiatku 90-tych rokov.“ 

Ďalší výňatok z reportu Elliott Wave International, vysvetľuje skutočný risk, ktorý prináša pád banky.  

Prečo banky padajú? Po takmer 200 rokov, zákonodarný zbor sankcionoval za interpretáciu termínu „depozit“ ako pôžičky pre banku a nie ako fondu, ktorý sa tvorí na ukladanie úspor. Váš zostatok na účte, je potom nejakým závazkom od banky voči vám, hoci nebola urobená žiadna zmluva na pôžičku a ani požadované úroky z vašej strany. Formálne povedané, máte právo na vaše peniaze uložené v banke, no v praxi máte právo len na peniaze, ktoré si banka vypožičia za vaše peniaze. Ak sa veľká porcia týchto pôžičiek stane nesplatiteľnými, vaše peniaze sa môžu stať predmetom kompromisu. 

Pád banky jednoducho znamená,  že banka nedodržala svoj záväzok zaplatiť späť. To znamená,  že vaše peniaze sú natoľko v bezpečí nakoľko sú v bezpečí pôžičky banky. V časoch hospodárskeho rastu sa banky správajú nerozumne a požičiavajú takmer každému. Keď prídu horšie časy, je často problematické dostať tie peniaze naspäť pre zhoršenú solventnosť dlžníkov. Ak portfólio banky stratí na hodnote, povedzme ako to bolo u bánk v USA na konci 80-tych a na začiatku 90-tych rokov, banka padá a úspory sú preč… 

Záruka zo strany vládnej FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation = vládna inštitúcia zaisťujúca poistenie vkladov, pozn. prekl.) však vytvárajú okolnosti ďaleko horšie z dvoch dôvodov. Po prvé, odstraňuje hlavnú motiváciu bánk správať sa konzervatívne k vaším peniazom. Deponenti majú pocit bezpečia, tak koho zaujíma čo sa deje za zatvorenými dverami? Po druhé, vedeli ste, že väčšina z peňazí FDIC pochádza z iných bank? Táto schéma financovania núti rozvážne banky platiť za záchranu tých nerozvážnych, a prenecháva krehkosť slabých bánk tým silným. Keď FDIC zachraňuje slabé banky účtovaním ozdravujúcich vyšších „príplatkov“, sú vyčerpávané celkové peňažné prostriedky bánk, čo spôsobuje vzrast pomeru medzi poskytnutými úvermi a celkovým objemom depozit. Vo výsledku to znamená, že v čase zvýšeného tlaku na banky to zo sebou prinesie stále menšie percento deponentov a bude spôsobovať nekontrolovateľné hromadné vyberanie vkladov.  

V prípade, že padne dostatočné množstvo bánk, FDIC nebude schopná zachrániť všetky, a čím viac si zaúčtuje u zachraňujúcich bánk na „poplatkoch“, tým viac bánk bude ohrozených. Táto forma poistenia sa totiž snaží o kompromisy celého systému. Koniec koncov, vláda garantuje poistenie vkladov prostredníctvom FDIC, čo vyzneje ako samozrejmá vec. Ale ak sa zníži prijem z daní, vláda sa ocitne vo veľmi ťažkej situácii zachrániť veľké množstvo bánk pomocou vlastného zmenšujúceho sa prísunu kapitálu. FDIC sa zvykne označovať nálepkou „symbol dôvery“, a tým presne aj je.   

Takže aký je ten najlepší spôsob zabezpečenia vašich peňazí?

Zdroj: Elliott Wave International

Facebook komentár