Historicky, drahé kovy (ako je napríklad zlato a striebro), mali dôležitú úlohu ako mena, ale teraz sú chápané ako investície a priemyselný  tovar. Zlato, striebro, platina, paládium, každý z nich má menový kód ISO 4217

S pokračujúcou krízou v západnom svete, drahé kovy znovu získavajú svoju úlohu ako “mena”, pretože ich nie je možné vytlačiť zo vzduchu na rozdiel od papierových peňazí. 

Najznámejšie vzácne kovy sú  razené mince zlata a striebra. Aj keď obe majú priemyselné  použitie, lepšie sú známe pre ich použitie v umení, ako šperky a na razenie mincí. Ostatné drahé kovy zahŕňajú  kovy platinovej skupiny: ruténium, ródium, paládium, osmium, irídium a platina, z ktorých platina je najviac obchodovaná. 

Dopyt po drahých kovov sa riadi nielen ich praktickým využitím, ale tiež ich funkciou ako investícia a uchovávateľ hodnoty. Historicky, drahé kovy dosahovali oveľa vyššie ceny ako bežné priemyselné kovy. 

V týchto dňoch, zlato sa obchoduje blízko historického maxima, zatiaľ čo platina je obchodovaná  na 700 dolárov pod svojím historickým maximom dosiahnutým v roku 2008. 

Od roku 1972, sa platina obchoduje v priemere za cenu cca 1,35 násobku ceny zlata. Práve teraz je však platina dokonca lacnejšia ako zlato, obchodovaná iba na 0,92 násobku ceny zlata. Ako je vidieť v nižšie uvedenom grafe je to skôr “ojedinelá” situácia. Stalo sa to len na začiatku 80. rokov a na krátku dobu v roku 1974. V roku 1972, 2000 a 2008 sa dokonca obchodovala až za 2,30 násobok cena zlata (mesačne).

Na základe tohto vývoja v priebehu posledných 40 rokov, môžeme povedať, že platina je “lacná”, vzhľadom k zlatu. 

Graf: 1972-11/2011 Pomer Ceny Platiny voči Cenám Zlata

Tiež som robil výpočty pre porovnanie platiny so striebrom. 

Za posledných 40 rokov sa platina obchodovala za asi 76 násobok ceny striebra (mesačný priemer). Práve teraz je však obchodovaná len za 47,26 násobku ceny striebra, hlboko pod historickým priemerom. V roku 2003 sa dokonca obchodovala až za 150 násobok ceny striebra. 

V roku 1979 sa však obchodovala len za 20 násobok ceny striebra, ale to bolo skôr “výnimkou”, pretože striebro vtedy hneď skočilo z 6$ za uncu na 48.70$ za uncu, ako sa Hunt Brothers pokúsili ovládnuť trh striebra. Ak vynecháme túto výnimku z grafu nižšie, myslím, že je spravodlivé povedať, že platina je v porovnaní so striebrom lacná: 

Graf: 1972-11/2011 Pomer Ceny Platiny voči Cenám Striebra

Niečo podobné sa dá povedať  o platine v porovnaní s plaládiom.  

Počas posledných 40 rokov, priemerný  pomer platiny a paládia bol 3,17. 

Práve teraz je 2,53. V roku 2001 to však bolo len 0,60 (paládium bolo obchodované oveľa vyššie ako platina kvôli fámam, že ruské zásoby paládia boli takmer vyčerpané). 

Ak vynecháme túto “výnimku” z roku 2001, myslím, že na základe tohto pomeru za posledných 40 rokov je spravodlivé povedať, že platina je vzhľadom k paládiu lacná: 

Graf: 1972-11/2011 Pomer Ceny Platiny voči Cenám Paládia

Teraz sa poďme pozrieť na pomer „zlata a striebra“. Mnohí tvrdia, že pomer zlato-striebro sa vrátil späť na 15, na úroveň, ktorú nebolo vidieť  od roku 1979. Avšak, ako bolo vysvetlené vyššie, tento pohyb v cene striebra bol skôr “výnimočný”, keď sa Hunt Brothers pokúsili ovládnuť trh. 

Keď sa pozrieme na historický  priemer pomeru zlato-striebro v priebehu posledných 40 rokov, vidíme, že pomer teraz (51,60), je len mierne nižší ako mesačný  priemer za posledných 40 rokov (56,42). To znamená, že zlato nie je lacné, ani drahé v porovnaní so striebrom. 

Graf: 1972-11/2011 Pomer Ceny Zlata voči Cenám Striebra

Keď sa pozrieme na denný  pomer zlata-striebra siahajúci až do roku 1920, vidíme, že denný priemer (52,32), sa veľmi nelíši od mesačného priemeru za posledných 40 rokov (56,42). To mi hovorí, že 55 je dobrý  odhad priemerného pomeru zlata-striebra. 

V nižšie uvedenom grafe vidíme, že zlato bolo drahé v porovnaní so striebrom, keď  bol pomer zlata-striebra vyšší ako 80 a že striebro bolo drahé  v porovnaní so zlatom, keď pomer klesol pod 30. V apríli, na začiatku tohto roka, pomer klesol na 30, čo znamená, že striebro sa stávalo drahým v porovnaní so zlatom a teraz sa prudko obrátil späť k jeho 90-ročnému priemeru.   

Graf: 1920-11/2011 Pomer Cien Zlata voči Cenám Striebra

Na základe grafov v tomto článku možno dôjsť k záveru, že: 

  • Platina sa zdá  byť lacná v porovnaní  so zlatom.
  • Platina sa zdá byť lacná v porovnaní so striebrom.
  • Platina sa zdá byť lacná vzhľadom k paládiu.
  • Platina sa teda javí ako najlacnejší z drahých kovov v tomto článku.

Avšak, to všetko neznamená,  že platina je LACNÁ. 

Len hovorím, že keď sa pozrieme na historické priemery, platina sa zdá byť lacná v porovnaní s inými drahými kovmi

Keď skončí býčí trh drahých kovov, čo je veľmi dobre možné (a dokonca pravdepodobné), platina klesne spolu s inými drahými kovmi. 

Avšak, ak býčí trh drahých kovov bude pokračovať aj v ďalších rokov, myslím, že by bolo dobré diverzifikovať svoje aktíva v zlate/striebre do platiny.  

Investori majú rôzne možnosti: 

  • investovať do fyzického kovu nákupom platinových mincí / tehiel
  • nákup ETF, ktorý sleduje ceny platiny (napríklad PPLT)
  • akcie spoločností, u ktorých platina predstavuje jeden zo svojich hlavných produktov (Anooraq Resources, AngloPlatinum, Stillwater Mining, atď., aby sme vymenovali nejaké)

Zdroj: Profitimes

Facebook komentár