Počas tohto týždňa sa Grécko stalo prvou rozvinutou krajinou v histórii, ktorá sa dostala do platobnej neschopnosti voči MMF. Nejednalo sa o až tak veľa peňazí (1,6 miliardy eur). Ale pre Grécko, ktoré je úplne bez financií, to bola nedosiahnuteľná sumu. Naposledy kedy sa niečo také stalo inej krajine, bolo v roku 2001 a bola to práve Zimbabwe.

Avšak MMF tak od Grécka v súčasnosti neobdržalo svoju splátku a nikto nevie, čo sa bude diať ďalej. Sú naplánované ďalšie mimoriadne zasadnutia, takže možno ….

Gréci videli, že sa táto skutočnosť blíži už mesiac predtým. A tak keďže ešte mohli, začali z gréckych bánk vyberať svoje peniaze s rastúcim odhodlaním. Mali k dispozícií všetky dôvody na svete, kvôli ktorým nemohli dôverovať svojim bankám. Výbery sa počas minulého týždňa jednoznačne zvýšili.

Súvisiace: Koľko Grécko dlhuje medzinárodným veriteľom

Keby centrálna banka mala financovať všetky tieto výbery, už cez víkend by bola bez peňazí, čo by dostalo banky na kolená. Keďže vláda má strach z toho, čo sa bude diať ďalej, zavrela banky na šesť pracovných dní. Ale ich znovu otvorenie bude naozaj ťažké, ak sa v medziobdobí neobjavia nové finančné prostriedky. Gréci tak v súčasnosti nemôžu dostať svoje peniaze, s výnimkou malých objemov u bankomatoch.

Je otázne ako ich teda dostanú späť. Jediné, čo môžu urobiť, je dúfať, že ich niekedy dostanú späť v eurách, nie v drachmách a už vôbec nie vo forme vlastného kapitálu v bankách.

Ale aj cez tieto utrpenia, stále dôverujú mene euro a chcú si ju udržať. V poslednom prieskume vykonanom cez víkend, kedy Grécko pravdepodobne zažilo najväčší finančný chaos v posledných rokoch, až 57% respondentov uviedlo, že chce používať jednotnú európsku menu a chceli, aby sa ich vláda s veriteľmi dohodla. Len 29% z nich malo voči eurozóne opačný názor.

Pokiaľ ide o peniaze, Gréci sa naučili veľké, nepríjemné lekcie. Drachma bola nimi vždy videná  ako nástroj skorumpovaných vlád, ktoré ľudí okrádali prostredníctvom devalvácie a inflácie.

Od roku 1981 do 1.1.2001, kedy Grécko prijalo euro, drachma stratila väčšinu svojej hodnoty voči euru a jej predchodkyni – ECU (Európska menová jednotka) ktorá bola zavedená v roku 1979 spolu s mechanizmom výmenných kurzov a Európskym menovým systémom.

Počas týchto dvoch desaťročí, grécka drachma prepadla zo 62 drachiem za euro (1 drachmách = 0,0163 centov) ktoré dosiahla v roku 1981, na 340 drachiem za euro (1 drachmách = 0,00294 centov), ku dňu 1. januára 2001. Za posledných 20 rokov sa tak voči euru jednalo o 82% stratu v hodnote.

Táto strata hodnoty zahŕňala dve devalvácie.

13. októbra 1985, v piatok večer, ministerský predseda Andreas Papandreou devalvovala drachmu o 15%. Zároveň vyhlásil niektoré úsporné opatrenia, aby dostať deficity a tlač peňazí pod kontrolou. Inflácia dosahovala ročné úrovne 24% ročne. Hodnota drachmy tak následne razantne prepadala.

Potom 14. marca 1998 sa to všetko opakovalo – grécka drachma bola znehodnotená o 14%. Do tej doby sa inflácia znížila na 5%. Keďže sa Grécko chystal stať členom eurozóny, inflácia musela dosiahnuť 2,5% alebo nižšie úrovne.

Súvisiace: Grécko strávilo až 90 z posledných 192 rokov vo finančnej kríze

Spočiatku, euro pracovalo pre Grékov. Následne sa táto krajina dostala na medzinárodné dlhopisové trhy, čím sa (väčšinou) banky dostali takmer k neobmedzeným objemom lacného eura,  takže vláda si vedela požičiaval za veľmi lacných podmienok a zároveň vedeli aj liberálno rozdávať. Veľké objemy zmizli po obvyklých kanáloch a dostali sa tak do vreciek dobre prepojených jednotlivcov a firiem. Platy, dôchodky a životná úroveň razantne rástli. Mnoho Grékov sa stalo bohatými. A každý bol počas tých rokov pochabosti spokojný a všetko to vyvrcholilo olympiádou.

Gréci sa tak v súčasnosti musia vysporiadať s „hroznou opicou“. Ale aj cez opicu a všetky ťažkosti a to aj napriek bez ohľadu na “zásadné chyby” ho môžu stále mať a určite sa ho len tak nechcú vzdať. A oni majú aj na to svoje dôvody ….

Stále nezabúdajú na to, ako vyzerá menová krádež z gréckeho pohľadu a vedia aj prečo neveria svojim politikom. Naučili ich to tvrdé skúsenosť a nevedia už vôbec zabudnúť na 82% devalváciiu drachmy voči euru za posledné dve desaťročia. Ale teraz sú zatlačení opäť do tuhého….

Zdroj: Bloomberg, Wall Street Journal

Facebook komentár