Je obdobie prognózovania. Prinajmenšom je to prípad pre Wall Street, ktorý každý rok zhruba v tomto čase vidí kryštalizovanie predpovedí na rok dopredu. Dosiahol sa bod, kedy každá investičná banka, výskum, a správca aktív si kladú za otázku, a predpovedá čo nás čaká. Tí potom pôsobia ako mediálna kačica, 24/7 a webový svet sa vrhá na prorocké vyhlásenia a pridáva ešte ďalšiu vrstvu na koláč predpovedí.

Problémom samozrejme je, že všetky tieto predpovede sú zbytočné. Sú zbytočné kvôli očakávaniu, že sa nikdy nedá spoľahlivo predpovedať špecifický pohyb trhov. Koncoročné ciele pre S&P 500 (^GSPC), pre výnosy z dlhopisov a ceny, a pre rast HDP malých a veľkých krajín sú všetko len dohady a akýkoľvek pohľad na predpovede minulých období to len potvrdzuje.

( Súvisiace: Ako znížiť finančné riziko pri investovaní )

Takisto je tu ešte jeden problém: ako zábava je hra s predpoveďami úplne v poriadku. Avšak to nie je hra a ani účastníci sa nesprávajú akoby sa hrali. Namiesto toho, hluk z predpovedí sa stáva rozptýlením od tvrdej práce pri posudzovaní ako investovať, čo utrácať, a ako merať riziko.

To neznamená, že nemôžete mať silné názory o tom, čo nás čaká. V skutočnosti by ste ich mali mať. Ale analýza sveta dnes a odhad pravdepodobných výsledkov na rok dopredu nie je to isté ako povedať, že máte za cieľ roku 2000 pre S&P 500 dožiť sa decembra 2014.

Vezmite si, čo bolo povedané pred rokom. Priemerný odhadovaný výnos amerických akcií, ako predpovedali z Wall Street v decembri 2012, bol 7% pre všetkých do roku 2014. Táto predpoveď bola tak mimo, že bola takmer k ničomu. Samotné S&P 500 – okrem skoku v posledných decembrových týždňoch – to bolo viac ako 30%. Dokonca aj tá najdivokejšia predpoveď pre S&P 500 bola len 14%, čo je stále značne vzdialené od skutočnej hodnoty.

Blížiacimi obavami pre mnohých prognostikov bol potenciál pre vypnutie americkej vlády a neschopnosť docieliť dohodu o rozpočte. Ako vieme, tieto obavy sa ukázali byť úplne opodstatnené. Vláda sa vypla v októbri po dlhovom strope a nebola dosiahnutá žiadna dohoda. Napriek tomu sa dala dokopy. Ostatný predvídali a zisky spomalili, čo bolo predzvesťou slabosti vlastného imania. Zisk nebol naozaj zaujímavý, 5-8%, ale akcie stále stúpali.

( Súvisiace: 6 tipov Jacka Bogla ako naučiť deti investovať )

Rovnaký príbeh by sa mohol rozprávať každý rok. A nie je to len vlastné imanie a ceny dlhopisov. Je to ekonomický rast meraný podľa HDP, inflácie, miery nezamestnanosti, a akýmikoľvek štatistickými údajmi, aké si len viete predstaviť. Ak existuje nejaké číslo, tak sú preteky o to, kto dokáže predpovedať jeho krivku nasledujúcich 12 mesiacov. O rok neskôr sa „víťazí“ chvália. The Wall Street Journal každoročne oslavuje ekonomického prognostika, ktorého odhad bol najbližšie k realite. Víťaz roku 2012, ekonóm Arun Raha, energetickej spoločnosti Eaton, bol najbližšie svojou predpoveďou k miere nezamestnanosti a celkovému rastu HDP. Jeho prognóza pre rok 2013 bola 7,8% -ná miera nezamestnanosti na konci roka. Teraz je to 7%.

Nejde o to, že ekonómovia, ako napríklad Raha sa viac mýlia ako majú pravdu. Ale o to, že celá hra hádania čísiel je zavádzajúca a len málo pomáha investorom, širokej verejnosti, alebo národným debatám o hospodárskej politike a výdavkoch. Neexistuje jednoducho žiadny spôsob ako vedieť s akoukoľvek istotu, ako sa budú akcie správať, alebo akú úlohu bude ponuka a dopyt zohrávať vo veciach ako podnikový zisk a národný hospodársky rast. Neexistuje žiadny spôsob ako zostaviť modely, ktoré operujú v problematike, ako je októbrové vypnutie vlády alebo hurikán. Neexistuje žiadny spôsob, ako vypočítať s akoukoľvek presnosťou dôsledky mesačného nákupu dlhopisov FED – om v hodnote 85 miliárd dolárov, a žiadny spôsob, ako vypočítať presný vplyv na cenu akcii a dlhopisov.

( Súvisiace: 10 kníh ktoré by si mali investori prečítať )

Ešte problematickejšie je, že sústredenie sa na odhad čísla znižuje dôraz na to, čo v skutočnosti môžeme urobiť a čo niektorí ľudia robia veľmi dobre a iný skôr zle: analyzovať svet taký, aký je, a tvoriť scenáre spolu so skutočnými investičnými plánmi. Konkrétne scenáre neprinášajú konkrétny cieľ, ale skôr to akým smerom sa vydať v čase: bude sa Čína naďalej rozširovať, a posunie sa jej rast od výdavkov na infraštruktúru k riadenému dopytu spotrebiteľov? Uvidia Spojené Štáty rast miezd v teraz stagnujúcej strednej triede? Môžu korporátne zisky zostať vysoké v pomere k HDP? Môže sa prebytok likvidity vo svete presunúť do akcií, dlhopisov, nehnuteľností, komodít a do vyššie spomenutého?

Toto sú veľké otázky, ktoré môžu byť posudzované, a tvrdenia, ktoré sa vykonajú. Môžete povedať, prečo bude Čína pokračovať v raste a posúvať svoj hospodársky mix, takisto ako mať argumenty k tomu, prečo by mohli americké akcie naďalej rásť aj napriek tomu, že FED a ďalšie centrálne banky stiahnu určitý objem likvidity z trhu. To nie je to isté, ako koncoročné prognózy, a ani nevylučuje skutočnú, všadeprítomnú možnosť, že ani akciové a dlhopisové trhy nekopírujú pohyb ekonomických štatistík. HDP Spojených Štátov Amerických by mohlo byť silné a akcie slabé, a naopak. To sa stalo v minulosti a v budúcnosti by sa na to nemalo zabudnúť.

V priebehu niekoľkých rokov majú niektorí ľudia zjavne viac pravdu než by sa mýlili vo svojom pohľade na svet a jeho špecifikám. Tieto pohľady môžu byť posúdené a postreh z nich rovnako. Ale jednoducho fixovať sa na jedno číslo v priebehu 12 mesiacoch vám povie málo. Držať tých, ktorí „to správne chápu“ by bolo ako držať víťaza lotérie a potom sa pokúšať zbierať poznatky o ich metodike výberu “1, 7, 25, 96, 8.”

Hra o prognózovaní odvádza pozornosť od dôležitých a zásadných otázok, na ktoré všetci investori potrebujú správne odpovede a síce na: aká je miera rastu vo všetkých odvetviach, národoch, a finančných trhoch? Aké sú rizika a aká je pravdepodobnosť? Ako prerozdeliť kapitál vo vzťahu k potrebám a očakávaniam, ktoré sú najlepšie hodnotené vo vyššie uvedených otázkach. To sú citlivejšie diskusie, a nezávisia na tom, či S&P 500 klesá a zároveň stúpa v tom istom roku. To sú témy, na ktoré by sme sa mali zamerať skôr ako na tie hlučné, rušivé a úplne nepodstatné preteky o to, kto mal správny odhad a kto nie. Môže v tom byť nejaká nevinná zábava, ale iba v prípade, že nebude slúžiť pre následné rozhodovanie o tom, ako sa orientovať vo svete.

Preložil: Ivan Pagáč

Zdroj: Yahoo

Facebook komentár