Produkcia_opia_zaznamenala_v_Afganistane_dalsi_rekord

  • Produkcia a obrábanie ópia v Afganistane dosiahli v roku 2017 rekordnú úroveň, aj napriek zvýšením obmedzeniam zo strany vlády. Taliban taktiež rozšíril svoju úlohu v krajine pre obchod s omamnými látkami a práve väčšina jeho príjmov pochádza z obchodu s drogami.
  • Afganský prezident dokonca poznamenal: „Bez drog by vojna v Afganistane bola už dávno za nami.“

Oblasť Afganistanu, na ktorej sa pestuje ópiový mak sa v roku 2016 rozrástla o 63%, čo predstavuje 810 505 akrov a jeho potenciálna produkcia vzrástla o 87% na odhadovaných 9000 ton – obe tieto čísla sú rekordnými aj napriek protidrogovému úsiliu krajiny.

I napriek rastu, ktorý predstavuje 111% (1853 árov pôdy), počet krajov, kde sa pestuje mak klesol na 10 z pôvodných 13 v roku 2016. Priemerný výťažok z ópia vzrástol o 15%, čo predstavuje niečo cez 24 libier na ár pôdy. Tento výrazný nárast bol spôsobený pestovaním maku na väčšej časti plochy a vyššou úrodnosťou.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu potvrdil, že za týmto nárastom, neexistuje žiadny skrytý dôvod.
Podmienky na pestovanie ópia v krajine sú zložité a geografický rozdielne a mnoho faktorov aj naďalej ovplyvňuje rozhodnutia poľnohospodárov. S týmto výsledkom prišla výročná správe o produkcii ópia v Afganistane – UNODC.

Afganistánsky muž pracuje na makových poliach v oblasti Jalalabad.

Afganistánsky muž pracuje na makových poliach v oblasti Jalalabad.

 

Medzi hlavné faktory zvyšujúce rast produkcie ópia patrí hlavne korupcia, nedostatok vládnych kontrol a bezpečnosti, výzvy k právnemu štátu, ako je napríklad politická nestabilita. Miestne problémy ako nedostatok pracovných príležitostí, nízka úroveň vzdelania a obmedzený prístup k trhom a finančným službám, taktiež pomáhajú dotlačiť poľnohospodárov k pestovaniu ópia.
Vláda Afganistanu sa viac zamerala na boj proti týmto vládnym prvkom, hlavne v husto osídlených oblastiach na úkor oblastí na vidieku. To podľa UNODC umožnilo zvýšenie pestovania ópia práve v týchto oblastiach.

Súvisiace: Koľko stála vojna v Afganistane a ďalšie fakty

Agentúra taktiež zaznamenala, že väčšia dostupnosť práce, ľahko dostupná technológia ako napríklad hnojivo a solárne panely na napájanie zavlažovacích čerpadiel, mohli spôsobiť, že pestovanie ópia je pre mnohých poľnohospodárov životaschopnejšie.

Veľká drogová továreň

Mapa: Zmeny v pestovaní ópia maku podľa provincií. (2016-2017)
Produkcia_opia_zaznamenala_v_Afganistane_dalsi_rekord_2

Väčšina územia v Afganistane počas roku 2017 zaznamenala silný nárast pestovania ópiového maku.

UNODC zaznamenalo silné zvyšovanie produkcie vo všetkých významnejších oblastiach Afganistanu. Samostatná oblasť Helmand zaznamenala nárast o 79% a podiel na celkovom zvýšení takmer o polovicu. Okolo 60% z Afganistanskej produkcie ópia sa nachádza v južnom regióne krajiny a vo všetkých jej oblastiach boli zaznamenané výrazné navýšenia v pestovaní.

Ópium vyrobený v Afganistane sa zvyčajne vyváža v jeho surovej forme, alebo vo forme heroínu či morfia. Spotrebováva sa na domácom trhu a to buď v surovom stave alebo v rafinovanom, no niekedy je zabavené, uskladnené alebo stratené. Je ťažké odhadnúť koľko ópiovej plodiny je premenenej na heroín. Závisí to od techniky, ktorá sa využíva na výrobu alebo od čistoty heroínu, ktorý sa vyrobí.

Na základe znárodnenia ópia, morfia a heroínu v Afganistane a susedných krajinách sa zistilo, že heroín s čistotou od 50% do 70% sa používa na vývoz. UNODC odhaduje, že Afganistan vyrobil v roku 2017 od 320 ton do 530 ton heroínu v kvalite na vývoz.

Tento výpočet ukázal, že 47% až 55% z celkovej výroby ópia v Afganistane sa použije na výrobu heroínu, ktorý sa potom z krajiny vyvezie. Avšak následok výrazného nárastu produkcie ópia v tomto roku sa prejaví až v budúcnosti.

Mapa: Regionálne zmeny v pestovaní ópia maku a jeho produkcie v rokoch 2016-2017

Každý región v Afganistane zaznamenal zvýšenie v pestovaní vlčieho maku v roku 2017. Zdroj: UNODC

Každý región v Afganistane zaznamenal zvýšenie v pestovaní vlčieho maku v roku 2017. Zdroj: UNODC

 

V roku 2017, sa priemerná cena ópia na farmách (čo znamená cena pri odchode ópia z farmy) znížila všade v Afganistane, mimo Južného regiónu. Ceny boli z väčšej časti znížené z dôvodu nárastu ponuky na trhu.

Celkovo sa odhaduje, že poľnohospodárska hodnota produkcie ópia v Afganistane vzrástla o 58% a dosiahla hodnotu 1,39 miliardy dolárov. Farmári v Helmande, ktorý produkujú 44% ópia v krajine zarobili 42% z celkovej farmárskej hodnoty krajiny – čo predstavuje 584 miliónov dolárov. V porovnaní s rokom 2016 sa táto suma v dolároch zvýšila o 77%.

Odhaduje sa, že Helmand je domovom 80% afganského ópiového vlčieho maku a je “Veľkou továrňou na drogy“, ako poznamenal začiatkom tohto roku západný predstaviteľ agentúry AFP a v závere dodal “V Helmande je všetko o drogách, maku a Talibane“.

Drogy verzus mier

Afganský policajt zničil makové polia počas kampane proti narkotikám v provincii Kunar.

Afganský policajt zničil makové polia počas kampane proti narkotikám v provincii Kunar.

 

Taliban v posledných rokoch rozšíril svoju teritoriálnu kontrolu v Afganistane a táto kontrola sa zamerala na všetky fázy obchodovania s drogami v krajine. Okrem spracovania heroínu, Taliban taktiež čerpá príjmy z daní a z poskytovania bezpečnosti výrobcom drog a pašerákom v danom regióne.

Heroín a morfium je ľahké pašovať a oba tieto produkty majú mnohokrát väčšiu hodnotu ako samotne surové ópium. A práve táto lukratívna povaha obchodu s drogami, láka afganských farmárov, s niekoľkými ďalšími príležitosťami. Úloha Talibanu stále rastie a zvyšuje sa aj podiel na zisku, čo pravdepodobne spôsobí, že drogové skupiny a ich prvky sa budú menej zaoberať vyjednávaním s ústrednou vládou.

Súvisiace:
OSN: Svetový trh s nelegálnymi drogami “prosperuje”
Ako dlho v tele zostáva marihuana, drogy a alkohol?

Afgánsky prezident Ashraf Ghani povedal: Bez drog by vojna v Afganistane “už dávno skončila“. Nadriadený afganský predstaviteľ v októbri pre New York Times zasa poznamenal, že “ak nevzdelaný miestny Talibansky veliteľ Helmandu, v súčanosti vyrobí milión dolárov mesačne, čo by získal v čase mieru?“

Veľmi malá časť heroínu zadržaného v USA pochádza práve z Afganistanu. Krajina dodáva značne množstvo heroínu získaného z Európy a Kanady. Hojná produkcia Afganistanu ovplyvňuje aj svojich susedov – drogová závislosť sa prevalila v Iráne, kde ópium tvorí dve tretiny drogovej konzumácie.

Preložila: Slávka Kromková

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, BBC

Facebook komentár