23. decembra, Americký Federálny rezervný systém (FED) oslávi 100 rokov svojej existencie.

Zhrňme toto obdobie a poukážme na dosiahnuté úspechy. Avšak zlyhania, za ktorými stál FED mnohonásobne prevažujú nad pozitívami.

Budúcnosť FEDu nie je preto jednoznačná…

Prvé tri centrálne banky v Amerike

Vývoj centrálnych bánk a používanie nekrytých  peňazí v obehu  patrili medzi najčastejšie dohady už od samotného vynájdenia Ameriky.

V rokoch 1775 až 1779 , z dôvodu rôznych názorov vznikali koloniálne povstania, a teda množstvo nekrytých peňazí sa zvýšilo o viac ako 5 000%.

Do 4 rokov  miestne meny  strácali na hodnote o viac ako 99 % na trhu v Európe. . Čoskoro sa zastavili v obehu úplne, a preto výraz ” bez hodnoty“ sa začal považovať za európsky.

Bank of North America bola v histórii prvou americkou centrálnou bankou založená  členom Kongresu . v roku 1781. Aj napriek snahám, počas nasledujúceho roku hodnota akcií prudko klesala.

Po podpísaní Ústavného dohovoru  z roku 1787 , väčšina diplomatov nesúhlasila s používaním  nekrytých peňazí . Výsledky nekrytých peňazí sa dostali do červených čísel – títo chlapíci, ktorí s sa snažili vopred varovať svet pravdepodobne vedeli prečo.

Ako už aj Jefferson vyhlásil : “Súkromná centrálna banka určujúca  verejnú menu predstavuje omnoho  väčšiu hrozbu pre ľudí než založenie  armády.  Nesmieme dopustiť , aby nás naši vládcovia uvrhli do dlhov .”

Ale príťažlivosť Centrálnej banky poskytujúcej benefity sa stala akousi samozrejmosťou len pre vyvolených. Alexander Hamilton tvrdohlavo bojoval proti úsiliu Jeffersona , a do rokou 1791 sa stalo toto  20-ročné obdobie podporovania charty výlučne  bankou Spojených štátov.

Nik sa v tej dobe neodvážil produkovať tlačené papierové peniaze, a preto ich kúpna sila klesla  o takmer  42 % počas piatich  rokov . Práva  banky neboli nikdy  obnovené.

Medziročný index spotrebiteľských cien od roku 1774 až do súčasnosti je zobrazený v nasledujúcom grafe:

Ako vidíte, USA po dlhé obdobie prosperovalo, pokým bolo možné platiť zlatom za tovary a služby.

Do roku 1816 bolo schválené 20-ročné  obdobie výlučného práva  pre v poradí  druhú banku  v Spojených štátoch. Tieto snahy o záchranu takisto vyšli na zmar, pretože peňažné zásoby neboli dostatočné, a navyše  predstavitelia  banky zneužívali svoje postavenie a manipulovali  politiku peňazí  v neprospech  vlastného národa.

Aj napriek všetkým podvodom, ktoré sa prevalili na verejnosť –  počnúc od pádu akciových trhov, vypuknutí vojen, poklesu zlata, hodnota  doláru zostala relatívne stabilná.

Situácia nabrala opačný spád v nasledujúcom storočí.

Zrodenie netvora

Neskôr v roku 1907 nastala panika medzi bankami. Kríza spôsobila, že dôveryhodné spoločnosti prestali prejavovať dôveru v bankové produkty.  Hlavným cieľom sa stalo vytvorenie centrálnej banky .

Komisia bola ustanovená , aby prešetrila dôvody krízy  a odporučila riešenia, ktoré by viedli k vytvoreniu Federálneho rezervného systému .

Novovytvorený systém mal byť  výhodný najmä pre štát. Plány boli udržované v tajnosti, nariadenia boli schválené počas vianočných sviatkov 1913 bez prítomnosti samotných zákonodarcov.

Verejným prísľubom Federálneho rezervného systému bolo, že bude slúžiť ako posledné útočisko , poskytujúce stabilitu vďaka svojej maximálnej miere zamestnanosti a stabilným cenám.

Namiesto toho v Amerike začala prevládať úverová expanzia, krach akciového trhu z roku 1929 a následná obrovská hospodárska kríza.

V tej dobe  prišla spoločnosť Fed aby udržala nad hladinou zlaté rezervy vo výške najmenej 35 % z vkladov voči svojim členským bankám , a mala dohliadnuť aby ďalších 40 % dolárov z  Federálneho rezervného systému boli splatné zlatom.
Východiskom z tohto hrozivého obdobia sa mali stať  Roosveltove nariadenia  o konfiškácii zlata z roku  1933, ktoré priniesli zisky najmä  Fedu.  Opatreniami sa však opäť sprístupnila tlač papierových peňazí.

Požiadavky na zlaté rezervy sa postupne znižovali až do roku 1971 , kedy boli úplne eliminované Richarom Nixonom. Obchodovanie bolo zamedzené pre cudzincov. Podľa zákona už viac nemohli  prosperovať z výmeny amerického dolára za zlato.

V tomto bode  sa mali odstrániť takmer všetky prekážky, na základe ktorých by bola ohrozená tlač peňazí.

Hrozivé záznamy

Poukážme  na konanie  Fedu proti jeho dvojitému mandátu.

Miera nezamestnanosti v USA:

Prvým cieľom  sa stalo dosiahnutie  maximálnej možnej miery zamestnanosti.

Nezamestnanosť  podľa štatistík spoločnosti ShadowStats  predstavovala  až 23 % . Ak sa pozrieme spätne do roku 1994, miera nezamestnanosti nikdy predtým neprekročila  10 % -nú hranicu.

Druhý plánom Fedu bolo zabezpečenie stabilných cien.

Ako môžeme vidieť z grafu vyššie , ceny začali stúpať čoskoro po založení  spoločnosti Fed  v roku 1913.  Ceny mnohonásobne vzrástli  v nadväznosti na obmedzujúcu  situáciu na trhu so zlatom, ktorú spôsobil prezident Nixon v roku 1971.
Počas nasledujúcich rokov, spoločnosť Fed rozšírila sortiment ponúkaných služieb.  No výsledky obchodu dosahovali záporné čísla.

Fed však stále idealizovala situáciu na trhu, čím dlhodobo chcela udržiavať nízke úrokové sadzby. Avšak úrokové sadzby dosahovali viac ako 8 % , pričom v roku 1981 sa dostali na svoje maximum  14-tich percent.

Dohľad nad bankovým systémom a jeho regulácia v roku  1933 vyvrcholila do Veľkej hospodárskej krízy , najhoršej za čias  bankovníctva v  20. storočí . V rokoch 1980 – 1990 nastalo obdobie zúfalého sporenia a problémy so získavaním pôžičiek od bánk.

Kríza finančnej stability z rokov  2007-2008 bola  považovaná  za najhoršiu od Veľkej hospodárskej krízy.

Z opakujúcich zlyhaní by sme si mali vziať ponaučenie. Fed odmieta pripustiť svoju chybu a  odmieta prijať opatrenia na zamedzenie vlastných zlyhaní.

Sledujte to, čo robia ostatní, nie to, čo hovoria

Všeobecným pravidlom sa stalo, aby sa verejnosť riadila tým, čo samotný predstavitelia robia – nie tým, čo hovoria, a aké rady rozdávajú na počkanie.

Lekcia, ktorú nám ponúka história je úplne jasná. : Dolár v spojitosti so zlatom si v skutočnosti udrží svoju hodnotu v akejkoľvek situácii.

Ešte pred týmto obdobím Fed  expandoval v oblasti ekonomickej produkcie a napomáhal zvyšovať životnú úroveň. No ani jeden zo zásadných bodov svojho mandátu nedokázal splniť.

Medzičasom sa zásoby zlata zvyšovali minimálne. No toto nebolo prekážkou a dôvodom neopakujúcich zlyhaní.
Pokým Fed nedokáže reálne zhodnotiť zlato , a Bernanke nie je ochotný priznať, že zlato nahrádza skutočné peniaze , Fed spolu s  Ministerstvom financií pravdepodobne vlastnia viac než tisíce ton. Ba čo viac, centrálne banky sa na celom svete stali kupcami rýdzeho zlata v roku 2011  vôbec po prvýkrát. Centrálne banky v Ázii a celý rad rozvojových krajín od tej doby zvyšujú  vlastné zásoby.

Jonathan Spall , riaditeľ sekcie predaja drahých kovov  v Barclays Capital  sa zveril so svojím názorom FinancialTimes.com : „Vraciame sa do doby , keď zlato malo tú istú hodnotu ako peniaze . Dnešná doba je odlišná od tej, akej sme boli svedkami v 90-tych rokoch.

Aj napriek faktu, že centrálny bankári častokrát majú pochybnosti o reálnom využití  zlata , nepopierajú, že život v zlatej klietke je na nezaplatenie.

Byzantská ríša je historickým príkladom toho , ako spoločnosť a jej ekonomika môže prosperovať práve vďaka zavedeniu zlatého štandardu.

Za čias najväčšieho rozkvetu , Byzantská ríša bola centrom svetového obchodu . Nikdy sa nedostala do dlhov, či musela vyhlásiť verejný bankrot. Cisárska mena nikdy nebola znehodnotená počas 800-ročnej existencie.

Aj napriek pocitu z peňazí , systém v oblasti zlatého obchodu bankárom nedovolil , aby sa stali tak šialene bohatými  ako môžu dnes  vďaka systému –  vytvor dlh a použi nekryté peniaze.

Pozrite sa späť a vezmite si príklad z toho, čo tu už raz bolo.

Ak sa obzrieme dozadu ,uvedomíme si, že  obchodníci  boli najviac schopní využiť  kúpnu silu v rokoch od  1783 až do 1913  zavedenému zlatému štandardu.

No akonáhle sa dostal Fed na trh,  americký dolár prestal mať hodnotu voči zlatu. Jeho kúpna sila sa od tej doby prepadla  a stratila až 96 %-nú hodnotu  od roku 1913 .

História jasne ukázala , že centrálne banky budú neustále podliehať tomu istému kolobehu – niektoré zaniknú, a iné zase vzniknú  – ale hodnota zlata napriek všetkým pochybnostiam ostáva nemenná.

Riaďme sa tým, že Fed má jasnú predstavu o tom, čo je najdôležitejšie (a pravdepodobne  aj čo najmenej), a teda podľa ich predstáv môžeme ostať pokojní a pozitívne naladení.

Jefferson presne vedel  o čom rozprával .

Pokým je vláda zúfalo závislá na používaní nekrytých peňazí , kúpna sila dolára slabne.
Na opačnej strane, zlato  obstálo skúškou po dobu viac ako  5 000 rokov .
Ale čo centrálne banky ?

Tie ani náhodou.

Preložila: Lenka Gajdosikova

Zdroj: MoneyMorning

Facebook komentár