Na pokles cien drahých kovov existuje viacero pohľadov. Väčšina menších investorov je rozčarovaná, lebo zlato ani striebro nerastú, ako sa očakávalo. Ak nastúpili na rozbehnutý vlak v posledných rokoch a kúpili tesne pred vrcholom v 2011, je možné, že ich investícia je momentálne silne stratová.  Pravidelní investori, ktorí kupujú drahé kovy pravidelne, sú na tom o niečo lepšie. Vnímajú síce vzniknutú situáciu so znepokojením, avšak na druhej strane majú možnosť si doplniť viac uncí z oboch kovov za rovnakú cenu. A existujú aj investori, ktorí sú z poklesu cien nadšení. A niet sa čo čudovať.

Aby sme mohli hovoriť o konci trendu, malo by mu niečo predchádzať. Napríklad nejaké maniakálne štádium, kde by cena parabolicky rástla a kde by sa do investovania zapojili široké vrstvy obyvateľstva. Napríklad aj upratovačka z podniku štvrtej cenovej skupiny by mala svoju zlatú tehličku a verila by, že zlato bude len rásť. To sa však (zatiaľ) nestalo a je veľmi nepravdepodobné, že by k tomu došlo v blízkom časovom intervale. Napriek tomu dochádza k paradoxnej situácii, kedy cena zlata na trhoch je dole a fyzický dopyt trhá rekordy. Ako si to vysvetliť a prečo to tak je? Najmä keď je pravdepodobné, že pokles ceny nebol konečný a je možné, že bude cena ďalej klesať?

Dosť trefne situáciu popísal Terry Duffy z CME Group, ktorý povedal, že:

„Zaujímavé pri zlate je to, že po veľkom prepade pred pár týždňami sme videli, ako sa obchodujú akcie zlatých spoločností značne dole, všetky produkty súvisiace so zlatom sú dole tiež, ale je tu jedna vec, ktorej objemy neklesajú a tou sú zlaté mince, skutočné kusy zlata. To nám ukazuje, že ľudia nechcú viac certifikáty ani nič podobné. Chcú skutočný produkt.“

Tým je jasne povedané všetko. Záujem o deriváty zlata, papierové zlato a uloženie zlata v bankách silne klesá. Signalizuje to nedôveru. Či už voči samotnému papieru alebo zmluve o vlastníctve zlata, ako aj voči inštitúcii, ktorá tento papier vydáva. Čuduje sa tomu niekto? Po všetkých tých nevyšetrených manipuláciách a a postupnom odhaľovaní chorého a zločinného systému, ktorým finančné a politické inštitúcie ovládajú a vyciciavajú svet, ľudia prestávajú týmto inštitúciám a osobám veriť v čoraz väčšej miere. Keďže tento systém je pevne vžitý, ovláda celú spoločnosť a v podstate samotné bitie človeka je ním ovplyvnené, ochrana a protest proti týmto entitám vymenením ich certifikátov a derivátov bohatstva za skutočný kov je jednou z mála možností. Samozrejme, existujú milióny ľudí, ktorí sú sebestační, dokážu si vyprodukovať dostatok potravy a iných zdrojov na  prežitie. Lenže čo ostáva bežným ľuďom, napríklad tým miliardám, čo žijú alebo dochádzajú za prácou do miest? Ich život je pevne spätý s papierovými menami a sú pevnou súčasťou tohto parazitického systému. Žijú v ilúzii, že bude o nich v budúcnosti postarané, buď štátom, alebo výsledkami svojej práce. Lenže pokiaľ sú tieto ilúzie spojené s rôznymi papierovými a inými zmluvnými derivátmi odvodenými od skutočného bohatstva, môže nastať kruté precitnutie.

Kým denne sa na trhoch presunie imaginárne vlastníctvo miliónov uncí zlata medzi množstvom entít, ktorí na tom zarobia/prerobia, pri fyzických kovoch je to naopak. K presunom nedochádza pravidelne a množstvo reálneho zlata končí v sejfoch, trezoroch a iných skrýšach.  Kým v minulosti sa fyzické kovy často ukladali do bánk a dôvera voči bankovému uloženiu nebola až tak otrasená, v súčasnosti je to inak. O uskladnené a kupovaní zlata cez banky podávajú svedectvá tisíce podvedených klientov, napríklad z Morgan Stanley alebo ABN-AMRO. Kovy zaplatili a aby verili banke, že ich aj naozaj majú kúpené, bolo im účtované aj úložné. Kde sa vzala tá bezprecedentná drzosť, že si nejaká inštitúcia, ktorá je dokonca regulovaná zo strany centrálnych bánk, dovolí takto okrádať svojich klientov?

O tom, že na každú jednu uncu fyzického zlata existuje minimálne sto nárokov, bolo už popísaného dosť. Podľa nás je tých nárokov na uncu oveľa viac, než 100:1. Aká je však skutočná páka papierových derivátov, nevie nik. Príde sa na to až vtedy, keď začnú zlyhávať inštitúcie, ktoré sú protistranou dôverčivých držiteľov papiera. A ich počet bude v najbližšej dobe narastať. Ako klesá záujem o papierové deriváty drahých kovov, bude rásť počet zlyhaní protistrán inštitúcii, ktoré sa tvária, že zabezpečujú obchodovanie so skutočným zlatom. Lenže realita býva často iná a obchodovanie so skutočnými kovmi je finančne a materiálne náročné. A hlavne nie tak ziskové, ako pri vydávaní certifikátov a spoliehaní sa, že k skutočnému obchodu z ruky do ruky nepríde. Lenže opak je pravdou a klienti začínajú chcieť fyzické kovy a to do vlastnej držby.

Za posledný mesiac za zobchodovali obrovské  objemy fyzických kovov a skutočné bohatstvo sa presunulo. Sklady obchodníkov a rafinérii sa vyprázdnili, mincovne nestíhali uspokojovať dopyt. Táto situácia stále pokračuje a bude pokračovať ďalej. Ak dôjde k ďalším poklesom a opätovnému testovaniu spodných úrovní, dá sa očakávať ešte väčší dopyt a ešte viac fyzických kovov nájde svojich nových majiteľov. Títo ľudia nekupujú drahé kovy len ako špekulatívnu investíciu s výhľadom na možný kapitálový výnos. Naopak, narastá množstvo ľudí, ktorí hľadajú poistku pred papierovými peniazmi, pred rastom dlhovej socializácie, konfiškácie vkladov a pred chorobou šialených centrálnych bankárov.  Kým dôvera sa buduje dlhé roky, nedôvera môže vzniknúť vo veľmi krátkom časovom intervale a k zvratu nedôvery k opätovnej dôvere už nemusí prísť nikdy.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch môže prísť k zaujímavým príležitostiam, ako sa dostať k množstvu fyzických drahých kovov za skvelú cenu. Je veľmi nepravdepodobné, že by počas letných mesiacoch došlo k silnej rally a prerazeniu úrovne okolo 1500 USD za uncu pri zlate a 26 USD pri striebre. Výhľadovo do jesene budú drahé kovy vo výpredaji a počas tohto obdobia dôjde k obrovskému presunu bohatstva do rúk tých, čo majú trpezlivosť a nehladia na kovy len ako na špekulatívnu investíciu, ale ako na poistku a vrcholnú formu peňazí.

Vytvorené: GoldSilver

___________________________
GoldSilver.sk s.r.o. je obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa obchodovaním s fyzickými drahými kovmi – najmä zlatom a striebrom. Pre našich klientov zabezpečujeme komplexný servis súvisiaci s predajom a výkupom fyzických drahých kovov a doručenie drahých kovov priamo ku klientom. Venujeme sa aj vzdelávaniu a osvetovej činnosti pozostávajúcej z filtrovania informácii a zverejňovania dôležitých noviniek o nebezpečenstvách, hrozbách a príležitostiach, ktoré prináša súčasné nestabilné prostredie a kolabujúci finančný systém.

Facebook komentár