Hera Research Newsletter s potešením uvádza neuveriteľne silný rozhovor so Stevom Forbesom, predstedom a editorom vo Forbes Media. Vlajková loď spoločnosti, časopis FORBES, je vedúcim business magazínom. Spolu s medzinárodnými a licencovanými edíciami, FORBES dosahuje viac ako 6 miliónov čitateľov po celom svete. Forbes.com je vedúcou webovou stránkou mezdi senior businessmanmi a investormi s viac ako 30 miliónov návštev za mesiac.

Narodený 18. júla 1947 v Morristowne, New Jersey. Pán Forbes v roku 1966 s vyznamenaním absolvoval Brooks School v North Andover, Massachusetts. V roku 1970 na Princetone obdržal titul B.A. z histórie. Široko uznávaný prognostik, jediný spisovateľ, ktorý 4-krát vyhral prestížne ocenenie Crystal Owl Award, ktoré sa dáva finančným žurnalistom, ktorých ekonomické predpovede pre nadchádzajúci rok sú najpresnejšie.

V roku 1985 bol prezidentom Reaganom menovaný za predsedu rady pre medzinárodné vysielanie (BIB). V tejto pozícii dohliadal na činnosť rádií Slobodná Európa a Sloboda. Vysielanie spoza železnej opony, Rádio slobodná Európa a Rádio sloboda boli ocenené poliakom Lechom Walesom za kritické postoje v súboji s komunizmom. Pán Forbes bol znovu vymenovaný na tento post prezidentom George H. W. Bushom a slúžil do roku 1993.

V rokoch 1996 a 2000 viedol ostrú kampaň za republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách. Hlavné piliere jeho kampane boli rovná daň, sporiace účty v zdravotníctve, nový sociálny systém pre pracujúcich američanov, rodičovský výber škôl pre ich deti, skrátenie funkčného obdobia a silná národná obrana. Pán Forbes energeticky pokračuje v prezentovaní svojej agendy.

Pán Forbes je autorom Slobodného manifestu: Prečo sú slobodné trhy morálne a vláda nie, Elizabeth Ames je spoluautorkou (Random House, 2012). Pán Forbes nedávno napísal Ako nás kapitalizmus zachrání: Prečo sú slobodní ľudia a slobodné trhy tou najlepšou odpoveďou pre dnešnú ekonomiku, spoluautorka je Elizabeth Ames (Crown Business, November 2009), a Sila úsilie sláva: Ohromná paralela medzi veľkými lídrami starovekého sveta a dneška a lekcie, ktoré sa môžete naučiť, John Prevas je spoluautorom (Crown Business, Jún 2009). Je tiež autorom Revolúcie rovnej dani: Použitie pohľadnice k zničeniu IRS (Regnery, 2005) a Zrod slobody (Regnery, 1999).

Pán Forbes aktuálne pôsobí ako člen predsedníctva Prezidentskej nadácie Ronalda Reagana, Dedickej nadácie a Nadácie na ochranu demokracie. Je členom dozornej rady v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a pôsobí v Rade návšetvníkov pre School of Public Policy of Pepperdine University. Predtým pôsobil 10 rokov v správnej rade na univerzite Princeton.

Hera Research Newsletter (HRN): Ďakujeme, že ste nás dnes poctili vašou účasťou. Aký druh politiky by ste odporúčali v súvislosti americkou ekonomikou, ktorá sa neustále usiluje o zotavenie z recesie a finančnej krízy?

Steve Forbes: Jediný spôsob ako obnoviť ekonomiku je stabilizovať naše peniaze, stanoviť zlatom krytý dolár, zjednodušiť daňový zákon a vrátiť sa k slobodnému trhu.

HRN: Presadzujete zlatý štandard?

Steve Forbes: Ak vôbec existuje lepší systém, ktorý zabezpečí stabilnú hodnotu peňazí, tak ešte nebol objavený. Prvých takmer 200 rokov americkej existencie bol dolár naviazaný na zlato. Odkedy sa zrušil zlatý štandard, mali sme stále viac a viac finančných, ekonomických a bankových kríz. Napríklad, ak by FED pred desiatimi rokmi nezačal tlačiť toľko peňazí do ekonomiky, neboli by sme svedkami realitného a komoditného boomu, alebo dlhovej krízy v Európe. Napokon sa z týchto udalostí stávajú presvedčivé dôkazy.

HRN: Nepotrebujeme pružnú peňažnú zásobu?

Steve Forbes: To je ako keby ste povedali, že zmenami počtu minút v jednej hodine môžeme dosiahnuť vyššiu produktivitu v ekonomike. Manipulácia s váhami a rôznymi meraniami, či už je to počet uncí v jednej libre, alebo počet minút v hodine, je len klamlivý spôsob ako môžeme dosiahnuť prosperitu. Všetko zlato slúži ako hlavné kritérium pre meranie hodnoty meny.

HRN: Nepomáha zvýšenie peňažnej zásoby stimulovať ekonomiku?

Steve Forbes: Jediný spôsob ako zvýšiť prosperitu vedie cez inovácie a produktivitu. Pokusy o manipuláciu hodnoty peňazí neustále zlyhávajú. Zažili sme už niekoľko devalvácií a ani jedna nepriniesla trvalú prosperitu.

HRN: V prípade zlatého štandardu by tu naďalej bol veriteľ poslednej inštancie, aby mohol chrániť bankový systém?

Steve Forbes: Zlatý štandard nebráni poskytovaniu pôžičiek v prípade paniky. Bank of England plnila úlohu veriteľa poslednej inštancie v 60tych rokoch 19. str. počas zlatého štandardu.

HRN: Nebránil by zlatý štandard vzniku finančným inováciám?

Steve Frobes: Nie. Finančné inovácie boli medzi nami už niekoľko sto rokov v podobe finančných inštrumentov, ktoré vznikali, aby tak uspokojili rastúce potreby svetovej ekonomiky, ktorá sa stávala stále viac komplexnejšou. Množstvo inovácií, ktoré v posledných rokoch vznikali boli reakciou na nestabilitu dolára a iných mien, ktorá zvyšovala volatilitu na devízových a komoditných trhoch. Nové inštrumenty boli navrhnuté buď ako zaistenie proti volatilite, alebo mali práve využiť túto volatilitu. Ak by sme mali stabilné peniaze, bolo by omnoho menej dôvodov na zaistenie a finančné špekulácie.

HRN: Môžu vlády fungovať v prostredí zlatého štandardu?

Steve Forbes: Niektoré krajiny sa nebránia míňaniu či už majú peniaze alebo nie. Nekryté peniaze, ktoré môžu byť jednoducho vytlačené, zakrývajú skutočné náklady. Ak by sme mali stabilné peniaze, nikdy by sme neboli svedkami takého masívneho zadlžovania akými za posledné roky sme. Zlatý štandard by nútil vlády k úprimnosti.

HRN: Neznížili sa vládne výdaje počas súčasnej recesie?

Steve Forbes: Pre USA je kľúčové to, že slabý dolár znamená slabé zotavenie. Stabilita je pre ekonomiku potrebná. Najjednoduchšie čo môžeme spraviť je, že znovu naviažeme dolár na zlato.

HRN: Nezviazalo by to ruky FEDu?

Steve Forbes: Zviazať ruky pred čím? Aby zapríčinil ďalšie škody v ekonomike? Nemyslím si, že by to bolo až také zlé.

HRN: Nie je ale cena zlata nestála rovnako ako iné komodity?

Steve Forbes: Dôvod k návratu k zlatému štandardu je, že si zlato udržuje stabilnú vnútornú hodnotu v čase. Stabilné peniaze splňujú všetky požiadavky. Zlato nemení svoju hodnotu. Meny menia svoju hodnotu. Zlato je stálica.

HRN: Ako by naviazanie dolára na zlato fungovalo?

Steve Forbes: Jednoducho zavesíte hodnotu dolára na zlato. Povedzme, že to bude na úrovní 1600 dolárov za jednu uncu zlata. Ak by cena zlata narastala nad úroveň 1600 dolárov, obmedzí sa tvorba peňazí. Ak by klesla pod túto úroveň, zábrany sa uvoľnia. Zlatý štandard nevylučuje možnosť vzniku ekonomického boomu s nárastom peňažnej zásoby, alebo stagnujúcu ekonomiku s nízkou peňažnou zásobou.

HRN: Nemá zlatý štandard deflačný charakter?

Steve Forbes: Nie. Zlatý štandard nie je ani inflačný ani deflačný. Je ako jedna míľa: Míľa má 5280 stôp; je to pevná dĺžka. Neohraničuje to počet míľ diaľnic, ktoré môžeme postaviť. Medzi rokmi 1776 a 1900 USA narástlo z malého poľnohospodárskeho národa s 2,5 miliónmi obyvateľov na národ so 76,2 milióna obyvateľov, ktorý je tou najväčšou priemyselnou silou vo svete. Peňažná zásoba sa zvýšila 160-krát za obdobie čo bol dolár zavesený na zlato.

HRN: Zlatý štandard by tvrdo nelimitoval zadlžovanie vo finančnom systéme?

Steve Forbes: Ak ste spoľahlivý dlžník, môžete si požičať za trhovú úrokovú mieru; ak nie ste spoľahlivý, musíte platiť vyššiu úrokovú mieru, alebo sa ku kapitálu vôbec nedostanete. Zlatý štandard by obmedzil divoké úverovanie a tvorbu peňazí, ktorými sme boli za posledné roky svedkami a práve to viedlo ku katastrofe. Môžete to vidieť pri realitnej bubline, alebo európskej dlhovej bubline. Nič z toho by sa nestalo, keby sme mali stabilné peniaze.

HRN: Je „Utah legal tender act“, ktorý oprávňuje využívať zlato a striebro v Utahu prospešný?

Steve Forbes: Teší ma, keď vidím, že sa štáty snažia odlúčiť od menovej politiky FEDu. Pre ďalšieho prezidenta je kľúčové zaviesť politiku, ktorá presadzuje zviazanie zlata s dolárom.

HRN: Dáva konkurencia medzi menami zmysel?

Steve Forbes: Myšlienka paralelných mien je vynikajúca. Ľudia by začali preferovať dolár založený na zlate namiesto dolára vedenom politickými rozhodnutiami.

HRN: Tiež navrhujete využívať striebro ako platidlo?

Steve Forbes: Číňania a aj iné kultúry využívali striebro ako peniaze, ale striebro sa nespráva tak ako zlato. V čase striebro voči zlatu oslabuje a chce to stále viac striebra na kúpu jednej unci zlata. Asi 120 rokov dozadu sme potrebovali 15 uncí striebra na kúpu jednej unci zlata. Teraz je to viac ako 50. To je dôvod prečo sa USA vzdalo bimetalizmu v prospech zlatého štandardu. Jeden kov sa v čase stáva hodnotnejším ako ten druhý. Striebro je lepšie ako nekryté peniaze, ale len zlatý štandard má lepšie postavenie.

HRN: Pomohol by zlatý štandard ozdraviť ekonomiku USA?

Steve Forbes: V 80tych rokoch 20. str., keď sme zažívali vysokú mieru nezamestnanosti a ekonomika stagnovala, cesta von tkvela v silnom dolári, nižších príjmových daniach, podnikaní a vo vytváraní nového bohatstva. Pamätajte si, že hodnota aktív rastie pokiaľ ľudia vidia budúcnosť. Dnes tomu tak nie je.

HRN: Ale v tom období sme nemali zlatý štandard.

Steve Forbes: Ronald Reagan skrotil obrovskú infláciu v 70tych rokoch minulého storočia a prudko znížil príjmové dane. Reagan chcel návrat k zlatému štandardu, ale žiaden z jeho poradcov v to neveril. Inflácia bola efektívne zažehnaná vysokými úrokovými mierami. Začalo obdobie deregulácie a Amerika sa rozbehla. V roku 1982 bol Dow jones index na úrovni 776; v priebehu nasledujúcich 18 rokov narástol na 18 násobok.

HRN: Ste zástancom znižovania daní?

Steve Forbes: Ano a mali by sme zaviesť rovnú daň. Výhoda rovnej dani spočíva v tom, že umožňuje ľudom zamerať sa na skutočné veci. Abraham Lincolns Gettysburg Address, ktorá definuje charakter amerického národa má 272 slov. Deklarácia nezávislosti má len niečo viac ako 1300 slov. Ústava Spojených štátov a všetky jej úpravy majú trochu viac ako 7000 slov. Biblia, ktorá sa vytvárala stáročia má 773000 slov. Americký zákon o dani z príjmov – so všetkými krížovými odkazmi, opismi úprav a vstupmi do platnosti – má viac ako 4000000 slov. Nikto ani len netuší, čo všetko obsahuje. Minulý rok IRS ohlásilo, že američania strávili 6,1 miliardy hodín vyplňovaním daňových formulárov a minuli 300 miliárd dolárov na daňovú prípravu. To je obrovské plytvanie zdrojov a rozumu. A to nehovorím o tom aký to má vplyv na korupciu. Je to ohromný zdroj vládnej moci a prináša len to najhoršie. Čím skôr presadíme jednoduchosť – a rovná daň by nám to umožnila – tým viac energie môžeme odovzdať na produktívne účely.

HRN: Ako by mal vyzerať prechod k systému rovnej dani?

Steve Forbes: Keď ľudia začnú riešiť svoje odpočítateľné položky, zaviedli by sme rovnú daň a dali by sme im možnosť vybrať si, či chcú vypĺňať svoje priznania pod novým jednoduchým, alebo starým neprehľadným systémom. Ak ste masochista a chcete sa trestať, môžete postupovať podľa starého systému. Ak si to chcete zjednodušiť, vyberiete si postup podľa nového systému. Myslím si, že 99% američanov kvôli väčšiemu pohodliu prejde na nový systém.

HRN: Spomínali ste dereguláciu. Ako by tá pomohla americkej ekonomike?

Steve Forbes: Vezmime si napríklad zdravotnú starostlivosť. My nemáme slobodný trh v tomto odvetví. Neexistuje priamy kontakt medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotných služieb. Ak prídete do nemocnice a opýtate sa na cenu určitého úkonu, budú na vás s údivom pozerať, pretože si budú myslieť, že nie ste poistený, alebo že ste blázon. Koľko nemocníc zverejňujú ceny jednotlivých úkonov na svojich webových stránkach? Je to ako keby ste išli do reštaurácie a nemali by ste poňatia koľko jednotlivé jedlá v menu stoja. Je to šialený systém.

HRN: Ako by ste postupovali v prípade deregulácii zdravotnej starostlivosti?

Steve Forbes: Ako prvé by sme mali zrušiť programy „patient Protection a Affordable Care Act – Obamacare – ktorý je úplná ohavnosť. Pacienti by mali mať väčší výber. Poisťovne sa nenachádzajú v slobodnom konkurenčnom prostredí. Mali by sme umožniť obyvateľom vyberať si z celonárodnej ponuky poistení. Žijem v New Jersey, ktoré má množstvo nezmyselných regulácií. Prečo by som si nemohol kúpiť zdravotné poistenie v Pennsylvanii, ktoré je lacnejšie? Mali by sme zrovnoprávniť daňové podmienky pre všetky výdaje na zdravotné poistenie. Ak ste podnikateľ, alebo živnostník, mali by ste si odpočítať tieto náklady. A jednotlivci by mali prísť slobodne na trh a platiť také ceny, ktoré sú už po zdanení. Mali by sme uľahčiť drobným podnikateľom poistenie v rámci kolektívu. Existuje množstvo jednoduchých vecí, ktoré by sme mohli realizovať.

HRN: Slobodný trh skutočne funguje?

Steve Forbes: Slobodné trhy s rozumne nastavenými pravidlami fungovania dokáže všetky veci, ktoré podľa veľkých obhajcov štátu dokáže štát, avšak v skutočnosti to nedokáže. Slobodné trhy umožňuje ľudom dostať sa z chudoby a rozbíja bariéry medzi etnickými skupinami a národmi. Slobodné trhy prispievajú k zvyšovaniu spolupráce a umocňujú ľudskosť. Všetko o čom vláda hovorí že urobí, môžete dostať o mnoho viac od slobodného trhu ako by ste dostali od štátnych byrokratov. Čo má lepšiu budúcnosť, FedEx alebo U.S. Post Office? Chcete dostávať potravinové lístky alebo výplatu? Veľké vlády toho veľa nasľubujú, všetko to sú však len krátkozraké opatrenia. Vláda môže realizovať svoje vlastné nápady len na náklady obyvateľstva a to je nemorálne. Slobodné trhy dostávajú silný úder, čo je témou mojej novej knihy.

HRN: FED nedávno oznámil, že rozšíri svoj program s názvom „Operation Twist“, čo bude stáť 367 miliárd dolárov do konca roku 2012. Pomôže to ekonomike?

Steve Forbes: Nie. Čím viac sa predseda FEDu Ben Bernanke zahmlieva, tým viac je oslavovaný ako spasiteľ. Kvantitatívne uvoľňovanie 1 a 2 a Operation Twist sú len vznešenejšie názvy pre ďalšie tlačenie peňazí. Sú to len ďalšie triky na oblafnutie obyvateľstva. Už napáchali dosť škody a stále v tom pokračujú. To čo robia je veľmi nebezpečné. Nie len, že FED vytvoril obrovské množstvo peňazí a zväčšil si tak svoju bilanciu, ale súčasne s ministerstvom financií dramaticky skrátili splatnosť vládneho dlhu.

HRN: Čo máte na mysli, keď hovoríte, že FED napáchal už veľa škôd?

Steve Forbes: Tým, že udržuje úrokové miery veľmi nízke, Ben Bernanke zlacňuje dolár, čím trestá tých čo sporia a poškodzuje budúce investície. Deformuje to finančné trhy a dáva to falošné signály takým investíciám aké potom viedli k vytvoreniu realitnej bubliny. Dotuje sa tým vládny dlh na úkor nás všetkých. Je to podobné ako keby ste celoplošne znížili platy pracujúcim. Povedzme, že zarábate 20 dolárov za hodinu a vláda zlacnie dolár; potom budete v podstate zarábať len 15 dolárov za hodinu. Poškodzuje to pracovné vzťahy a podkopáva sociálne princípy.

HRN: Čo by mal namiesto toho Ben Bernanke robiť?

Steve Forbes: Okrem toho, že by mal odstúpiť, mal by si uvedomiť že zlatý štandard funguje a keď sa od neho stále viac odchyľuje, prináša to viac a viac neistoty. Mal by znovu naviazať dolár na zlato. V dávnych časoch doktori zvykli liečiť svojich pacientov odčerpaním určitého množstva krvi. Bernanke však necháva ekonomiku úplne vykrvácať.
HRN Ďakujeme za váš čas.

Steve Forbes: Ďakujem

Zdroj: Hera Research Newsletter

Facebook komentár