Dlh_Ciny_a_sveta_dosahuje_rekordne_urovne_IIF_2017

Celosvetový dlh v prvom štvrťroku tohto roka dosiahol rekordné úrovne, najmä z dôvodu rozvíjajúcich sa trhoch, čo vyvoláva otázky o tom, či v blízkej budúcnosti budeme čeliť ďalšej finančnej kríze.

Dáta z Inštitútu medzinárodných financií (IIF) ukázali, že celosvetový dlh v prvom štvrťroku tohto roka dosiahol 217 biliónov amerických dolárov, alebo 327 percent hrubého domáceho produktu.

IIF vo svojej správe, s názvom Kontrola Celosvetového Dlhu poznamenal: “Dlhové bremeno nie je rozložené rovnomerne. Niektoré krajiny/sektory zaznamenali znižujúcu sa zadĺženosť, zatiaľ čo iné si vybudovali veľmi vysoké úrovne zadlženia. Po druhé, rastúci dlh môže pre dlhodobý rast vytvoriť prekážky a nakoniec bude predstavovať riziko aj pre finančnú stabilitu.”

Súvisiace: Zadlženosť domácností je nebezpečne blízko k úrovniam z roku 2008

Na začiatku tohto týždňa vedúca predstaviteľka Fedu – Janet Yellenová, pred publikom v Londýne povedala, že banky sa v súčasnosti nachádzajú “v silnejšej” pozícií a ďalšie finančné krízy “v našom životoch” sú nepravdepodobné.

V roku 2008 sa finančná kríza začala práve z dôvodu vysokej úrovne zadlženosti amerických domácností.

Ale Yellenovej vyjadrenia nie sú konsenzálnymi.

Erik Jones, ktorý je profesorom medzinárodnej politickej ekonómie na Johns Hopkins University, prostredníctvom e-mailu poznamenal: “Myslím, že Yellenovej vyjadrenie – ak som to správne interpretoval – je obrovským rukojemníkom šťastia a myslí si, že aktuálny Titanic je nepotopiteľný.”

Casrten Brzeski, ktorý je vedúcim ekonómom v ING uviedol, že “vysoká úroveň dlhu znamená, že dlhová kríza nebola vôbec vyriešenou a dokonca ani v USA a ani v Eurozóne. Zvýšenie dlhu v Ázii a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách taktiež ukazuje, že k štrukturálnym zmenám doteraz vôbec nedošlo.”

Prostredníctvom e-mailu dodal: “To všetko však neznamená, že sme na pokraji druhej finančnej krízy. Centrálne banky a nízke úrokové sadzby sa snažia a mali by aj naďalej toto riziko výrazne obmedziť.”

Vo Veľkej Británii, však Centrálna banka sa zdá byť ohľadom budúcnosti opatrnejšia. Banky v Spojenom kráľovstve poverila, aby zvýšili svoje kapitálové pomery, ako preventívny krok v prípade spomalenia ekonomiky. Vo svojej správe o finančnej stabilite, ktorá bola zverejnená v utorok centrálna banka poznamenala, že Brexit, vysoké úrovne zadlženosti v Číne a zvýšenie spotrebiteľských úverov vo Veľkej Británii vníma, ako potenciálne riziká.

Podľa IIF, a aj napriek skutočnosti, úroveň zahraničného dlhu vo vyspelých ekonomikách spomalila, keďže dlh rozvíjajúcich sa trhov sa oproti minulému roku navýšil až o 5 percentuálnych bodov.

IIF vo svojej správe uviedol: “Celkový dlh rozvíjajúcich sa trhoch (s výnimkou Číny) sa v prvom štvrťroku 2017 zvýšil o 0,9 bilióna dolárov na viac než 23,6 biliónov dolárov, kde tento objem bol predovšetkým ťahaný Brazíliou (o 0,6 bilióna dolárov na $ 3,6 bilióna) a Indiou (o 0,2 bilióna na $2,9 bilióna).”

Súvisiace:
MMF sa obáva o svetový dlh v hodnote $ 152 biliónov
Krajiny sveta s najvyšším dlhom domácností k HDP

Čína sama o sebe predstavuje veľké riziko, keďže domácnosti urýchľujú rozsah svojich pôžičiek.

IIF ďalej poznamenal: “Pomer dlhu domácností k HDP v prvom štvrťroku 2017 dosiahol historické maximá – viac ako 45 percent, čo je nad priemerom rozvíjajúcich sa trhov, ktorý sa nachádza na úrovni okolo 35 percent. Okrem toho naše odhady sú vytvárané na základe mesačných údajov o celkovom objeme sociálneho financovania, čo naznačuje, že celkový dlh Číny v máji roka 2017 prekonal 304 percent HDP.”

Na druhej strane, bol zaznamenaný neustály pokles dlhu eurozóny v súkromnom sektore, od 103,4 bilióna dolárov v prvom štvrťroku 2016, na 97,7 bilióna dolárov v prvom štvrťroku tohto roka.

IIF varoval, že objem dlhopisov a syndikovaných úverov so splatnosťou až do konca roka 2017 v rozvíjajúcich sa trhoch sa nachádzajú na úrovni viac ako 1,9 bilióna dolárov, pričom z rozsahu je 15 percent v amerických dolároch.

(význam slova – syndikovaných úver: úver ponúkaný skupinou veriteľov)

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Bloomberg, TheGuardian

Facebook komentár