úspech

Vaše duševné zdravie je dôležitejšie ako vaše známky

Počas toho, ako rastiete, učia vás, aké dôležité je, aby ste boli dobrí v škole. Štúdium vedie k dobrým známkam. Dobré známky vedú k dobrému vysvedčeniu. Dobré vysvedčenie vedie k miestu v lepšej triede. Miesto v lepšej triede vedie k ešte lepšej triede. A tento zoznam pokračuje ďalej. Rodičia vám stále vravia: „Škola predovšetkým.“ Škola

[ Čítaj viac ]

Pochvala je cennejšia ako peniaze

Bez ohľadu na merkantelizmus dnešnej spoločnosti, ľudia, ako niekedy, stále túžia po takých veciach ako je všeobecné uznanie, povedomie o svojom význame, možnosť samorealizácie a samovyjadrenia, priaznivá psychologická atmosféra v kolektíve. Veľmi málo vnímania sa spravidla udeľuje nemateriálnej motivácií, čo je celkovo nezaslúžené. Často sa stretávame so želaním nadriadených a vlastníkov rôznych spoločností o zavedenie

[ Čítaj viac ]

Máte vysokú emocionálnu inteligenciu? Tu sa to dozviete

Keď sa po prvý raz objavil koncept emocionálnej inteligencie (EQ) slúžil ako vysvetlenie zaujímavého javu : ľudia s priemernou inteligenciou sú v 70 % prípadoch úspešnejší ako tí s vyššou inteligenciou. Táto anomália značne podkopala predpoklad, že úspech závisí výlučne od výšky inteligenčného kvocientu (IQ). ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

6 osobnostných rysov vysoko výkonných žien

Čo je treba aby ste sa dostali na vrchol? To je otázka, s ktorou sa pasuje väčšina profesionálov – najmä ženy, ktoré sú výrazne zastúpené v špičkových vedúcich pozíciách. ( Toto je ďalší ČLÁNOK NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku ) Výskumníci z talentovanej management consulting spoločnosti

[ Čítaj viac ]

9 vecí, ktoré veľmi úspešní ľudia nikdy nerobia

Uspešní ľudia nikdy neohovárajú Možno ste už tomu prestali venovať pozornosť. Alebo ste možno iba spadli do zlých návykov. Alebo ste možno zaspali na vavrínoch. Nech sú už dôvody akékoľvek, ako to teraz vnímate, vyrovnávate sa s tým, alebo si  ďalej lietate na nešťastnom autopilotovi. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

5 spôsobov ako sa vymaniť z vašej komfortnej zóny a spôsobiť prevrat vo vašom podnikaní

Bol som zdrojom závisti medzi mojimi spolupracovníkmi každý rok od roku 2011. A dôvod? V rámci akciovej spoločnosti som cestoval na viac ako 5000 konferencii (naša spoločnosť mala to šťastie, že bola v zozname od roku 2011). Zasadanie je neobyčajná zmes inovátorov, mysliteľov, podnikateľov, výskumných pracovníkov, umelcov, dizajnérov a lídrov. ( Toto je ďalší článok NAŠHO

[ Čítaj viac ]

Najvýznamnejších 20 minút z úspešného dňa

Ktoré sú najdôležitejšie momenty dňa? 20-minút ktoré venujete na plánovanie. Myslíš, plánovanie? Fuj. Viem, že pre niektorých ľudí je to obávané slovo, ale nebojte sa. Nehovorím o písaní podnikateľského plánu alebo stanovení si ročných cieľov. Ja len hovorím o vyhradení 20 minút k prioritám a organizácii svojho dňa. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý

[ Čítaj viac ]

Reč tela úspešného podnikateľa

Nastavte sa pre úspech pomocou neverbálnej komunikácie k svojmu prospechu. Výskumy ukazujú, že 60 až 90 percent našej komunikácie s ostatnými tvorí neverbálna komunikácia. To znamená, že reč tela ktorú používame, je nesmierne dôležitá. ( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku ) Okrem toho je obzvlášť dôležité

[ Čítaj viac ]

Vytvorte si plán cesty k Vášmu úspechu

Mnoho ľudí dopláca na to, že sa riadia iba rozumom. Chceli by dosiahnuť veľký sen, no sami sa držia späť tým, že sa boja riskovať. Nechcú narušiť status quo a preto chcú zostať v bezpečí. Na to aby sa vymámili z vlastnej komfortnej zóny, sa ľudia naučili stanovovať si ciele. Domnievam sa, že proces stanovovania si cieľov je

[ Čítaj viac ]