Keď mi prvýkrát ponúkli povýšenie na vedúcu pozíciu bol som veľmi hrdý, ale aj veľmi nepripravený.

Boli to moje technické zručnosti, ktoré mi dohodili túto prácu a nie moje sotva rozvinuté vedúce skúsenosti.

Spomínam si na svoj prvý deň na tejto pozícií. Jedna z mojich priamych podriadených prišila ku mne a povedala mi, že sa so mnou potrebuje súrne porozprávať.

Takže ako dobrý nadriadený, vzal som ju do svojej kancelárie a opýtal som sa jej, čo sa deje. Čakal som, že budem počuť o nejakom technickom probléme, o probléme so spokojnosťou zákazníka, alebo že sa náš posledný projekt časovo natiahol.

( Toto je ďalší článok NAŠHO NOVÉHO PROJEKTU S NÁZVOM MotivacnyWeb.sk, ktorý je zatiaľ pre Vás Prístupný Na Facebooku )

To, čo mi povedala mi vyrazilo dych a cítil som sa bezmocný. Pozrela sa mi do očí a povedala: „Na prsníku som si našla hrčku, myslím si, že to je rakovina. Neviem, čo mám robiť.“

Teraz som už absolvoval niekoľko školení o vedení a manažmente, ale ani jedno z nich ma nepripravilo na to, ako zvládať takéto situácie. Vedúce postavenie predstavuje prácu s ľuďmi a citová inteligencia sa stáva stále viac a viac dôležitejšou.

Štúdie dokázali, že v tejto oblasti majú ženy nad mužmi navrch a ja chcem tento nepomer odstrániť tým, že vám dám desať rád na zlepšenie vašej citovej inteligencie a zároveň aj na zlepšenie vášho vedúceho postavenia.

1. Počúvajte dvakrát toľko, ako hovoríte

Moja stará mama mi zvykla hovorievať, že mám dve uši, ale iba jedny ústa. To je aj pomer, v akom máme tieto orgány používať. Keď počúvame, ukazujeme ľuďom, že si ich vážime. Dáva im to nádej zbaviť sa pocitu krivdy, čo môže na druhej strane zlepšiť ich produktivitu.

Nemusíme stále niečo robiť. Počúvanie je vo väčšine prípadov postačujúce. Takisto, keď počúvame, veľa sa naučíme. Zapamätajte si, že vaši ľudia sú oveľa bližšie k vykonávaným akciám ako vy a majú aj cenné informácie.

2. Radšej odpovedajte než reagujte

Je tam jemný, ale rozhodujúci rozdiel medzi reagovať a odpovedať. Reagovať znamená, keď podvedome pocítime emočný spúšťač a v danej situácií zareagujeme podvedome, čo spôsobuje, že vyjadríme alebo uvoľníme danú emóciu. Toto môže spôsobiť to, že niekoho potrestáme za to, že sme podráždený niekým, kto nás vyrušil.

No ak odpovedáme, uvedomujeme si, ako sa cítime a vedome sa rozhodujeme, ako budeme reagovať. V prípade, keď nás niekto vyruší môžeme dať zdvorile najavo, že sme zaneprázdnený a daná osoba sa má vrátiť o 10 až 15 minút. Nechceme dovoliť našim emóciám kontrolovať vzájomnú komunikáciu.

Súvisiace: Hlavné rozdiely medzi úspešnými a neúspešnými osobnosťami

3. Vcíťte sa do kože iných

Čím viac rozumieme pohľadu iných, tým bude pre nás ľahšie porozumieť akémukoľvek ich vzdoru alebo problému. Toto nám umožní byť citlivejší vzhľadom k ich potrebám, čo nie vždy znamená, že sa do nich potrebujeme dostať. Často je to nemožné. Ale keď porozumiete postojom iných ľudí, môže vám to pomôcť v empatickejšom spôsobe komunikácie. Toto vám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky.

4. Za vašu chybu sa priamo ospravedlňte

Nič nepomôže vybudovať dôveru a vzájomné porozumenie rýchlejšie ako priznanie si vlastnej chyby a ospravedlnenie. Ak sa ospravedlňujete príliš často, ľudia z vás majú dojem, že obviňujete ostatných, ale toto ničí dôveru a vzájomné vzťahy. Ak je to vaša chyba, priznajte si to, ospravedlňte sa a pokračujte.

5. Neprerušujte konverzáciu a nemeňte tému

Ak prebieha zložitá konverzácia alebo diskutujeme na zložitú tému, môže to v nás odhaliť nepríjemné pocity. Keď sa tak stane, je pravdepodobné, že budeme chcieť zmeniť tému konverzácie, aby sme sa vyhli týmto pocitom. Nerobte to! Zotrvajte v tejto konverzácií, počúvajte, cíťte tieto emócie, ale snažte sa, aby nad vami neprebrali kontrolu. Viem, nie je to ľahké, ale ak na tom budete neustále pracovať, zlepšíte sa.

Súvisiace: 6 preukázaných spôsobov ako zlepšiť vašu silu vôle

6. Tvárte sa zraniteľne

Vedúci nemusia byť superhrdinami pre danú vec. Ak ukážeme svoju zraniteľnosť, umožní nám to vybudovať si lepšie vzťahy s ľuďmi. Všetci robíme chyby a všetci máme slabiny. Neskrývajte ich. Majte ich, zdieľajte ich, ľudia vás za to budú viac rešpektovať.

7. Sympatizujte s inými

Empatia je o porozumení prečo sa niekto cíti tak, ako sa cíti alebo prečo sa správa tak, ako sa správa a o tom byť schopný povedať, že im rozumieme. Pre lepšie pochopenie empatie musíme najprv porozumieť svojim pocitom a tomu, prečo reagujeme tak, ako reagujeme. Začnite si zvyšovať toto pochopenie tým, že si budete všímať to, ako sa cítite a opýtate sa sami seba: Prečo sa takto cítim? Alebo: Čo vyvolalo tento pocit? Čím viac rozumieme našim vlastným emocionálnym pochodom, tým lepšie pochopíme a budeme vedieť empatickejšie zaobchádzať s ostatnými.

8. Vytvorte pozitívne prostredie

Môžeme vytvoriť pozitívnejšie prostredie iba tým, že sa budeme viac usmievať. Keď sa usmievame, uvoľňujeme endorfíny, čo spôsobuje, že sa cítime menej vystresovane a viac uvoľnene. Usmievanie je nákazlivé. Ak sa na niekoho usmievame, stimuluje ich to, aby sa aj oni usmiali na vás, čo u nich spôsobuje, že sa cítia menej vystresovane a viac uvoľnene. Šťastné prostredie nemá iba pozitívne zdravotné benefity, ale šťastní ľudia sú aj produktívnejší.

Súvisiace: 8 spôsobov ako vylepšiť váš životný postoj

9. Pýtajte sa, neoznamujte

Nikto nemá rád, keď sa mu povie, aby niečo spravil. Každý vie, že ste boss, takže ak sa opýtate ľudí, aby niečo spravili, spravidla to neodmietnu. Ak sa ľudí niečo pýtame, ukazujeme im, že ich rešpektujeme a tiež sa mení aj tón v ktorom sa ich niečo pýtame. Ak ľudom niečo hovoríme, vyznieva to viac ako príkaz a nikto nechce byť komandovaní.

10. Viac chváľte

Aj keď je pravda, že lichôtky vás nedostanú všade, chválenie ľudí po dobre vykonanej práci odvedie svoju prácu dobre. Všetci túžime po uznaní. A to, čoho sme si vedomí, sa zvykne aj opakovať. Takže, buďte si vedomí diania okolo seba a chváľte ľudí za dobre vykonanú prácu. Pre nás je tiež dobré porozumieť individuálnym potrebám iných. Niektorí ľudia majú radi, keď ich chvália v súkromí a iný chcú byť pochválení na verejnosti. Čím je vaša pochvala melodickejšia vzhľadom na individuálne potreby iného človeka, tým bude mať lepší výsledok.

Ak budete dodržiavať tieto rady, výrazne vám pomôžu zlepšiť si vašu citovú inteligenciu a čím viac budete cvičiť, tým lepší líder sa z vás stane.

Preložil: Michal Guza

Zdroj: MindTools, Lifehack

Facebook komentár