Tienove_bankovnictvo_$52_bilionov_predstavuje_velke_riziko_pre_financny_system

Spoločnosti čelia menšej regulácii ako tradičné banky a preto sú spojené s vyššou úrovňou rizika.

V nasledujúcich rokoch od krízy, globálne spoločnosti tieňového bankovníctva čelili rastu svojich aktív na 52 biliónov dolárov, čo predstavuje 75% nárast z úrovne v roku 2010, čo bolo rokom po skončení krízy. Podľa ratingovej agentúry DBRS sa jednalo o úroveň aktív do roku 2017, pričom uvádza údaje z Rady pre finančnú stabilitu.

(Systém tieňového bankovníctva je skupinou finančných sprostredkovateľov uľahčujúcich vytváranie úverov v rámci globálneho finančného systému, ktorých členovia však nepodliehajú regulačnému dohľadu. Systém tieňového bankovníctva sa vzťahuje aj na neregulované činnosti regulovaných inštitúcií.)

USA stále tvoria najväčšiu časť sektora s podielom aktívam na hodnote 29% alebo 15 biliónov dolárov, hoci ich podiel sa na celosvetovom objeme znížil. Čína zaznamenala obzvlášť silný rast, pričom jej aktíva v hodnote 8 biliónov dolárov predstavujú 16% celkového podielu.

V rámci tieňového bankovníctva sa najväčšou oblasťou rastu stali „nástroje kolektívneho investovania“, čo zahŕňa mnoho dlhopisových fondov, hedžových fondov, peňažných trhov a zmiešaných fondov. Skupina zaznamenala, že jej aktíva explodovali až o 130% na 36,7 bilióna dolárov. Predstavujú osobitné nebezpečenstvo z dôvodu ich nestálosti a náchylnosti k „únikom“ a taktiež sú súčasťou „významných rizík“, ktoré DBRS v tomto priemysle vidí.

Vo svojom výročnom liste pre investorov, generálny riaditeľ banky JP Morgan Chase – Jamie Dimon pred rizikami tieňového bankovníctva varoval, hoci povedal, že zatiaľ systémovú hrozbu nevidí.

Dimon vo svojom liste napísal: „Rast nebankových hypotekárnych úverov, pôžičiek študentom, pôžičiek s pákovým efektom a niektorých spotrebiteľských úverov sa zrýchľuje a musí byť neustále sledovaný.“

Ozveny krízy

Agentúra citovala konkrétne riziká z praxe s ohľadom na pôžičky u krátkodobých a dlhodobých úverov. Jedná sa o postup tvorby dlhodobých úverov na finančné prostriedky ktoré boli vypožičané pri krátkodobých úrokových sadzbách. Jedná sa o zraniteľné pozície pre banky a práve tieto praktiky viedli k osudu banky Lehman Brothers a zasiahli aj jadro Wallu Streetu.

Okrem toho identifikovali problémy u likvidity, pákového efektu a ako aj transformácií úverov, alebo investovaním do vysoko rizikových aktív s vysokým výnosom, ktoré môžu zahŕňať úvery s pákovým efektom.

DBRS ďalej uviedla: „Vystavenie globálneho finančného systému voči riziku tieňového bankovníctva rastie,“ … „Nedostatky v týchto spoločností, ktoré vyplývajú z týchto aktivít, by mohli vyústiť do rýchlych zmien, ktoré by mohli podnietiť alebo zhoršiť stres na finančných trhoch.“

Je jasné, že priemysel pracuje na zdôraznení toho, že jeho inštitúcie stále čelia výraznej regulácii a že v porovnaní s obdobím od krízy sa ich situácia zlepšila. Citujú dôležitosť priemyslu pri poskytovaní financovania dlžníkom, ktorí nemôžu prísť so žiadosťou do tradičných bánk.

Súvisiace:
Päť grafov ukazuje veľké problémy nemeckých bánk
Taliansko by pre finančný systém a Európu mohlo znamenať katastrofu

Spoločnosť DBRS vo svojej analýze tiež poznamenala, že nástroje kolektívneho investovania skutočne pomáhajú poskytovať obmedzenia voči stresu trhu, pokiaľ sú realizované aj vhodné odtoky. Okrem toho do tohto sveta preniklo aj prostredie s nízkymi úrokovými sadzbami, keďže sa centrálne banky snažili zmierniť riziká poklesu.

Napriek tomu, veľkosť tieňového bankovníctva a jeho rovesníkov v nebankovom finančnom sektore predstavujú potenciálne riziká, ak by sa tieto ideálne podmienky zmenili.

Nebankové finančné inštitúcie, medzi ktoré patria aj poisťovne, penzijné fondy a podobne, čelili rastu o 61% na 185 biliónov dolárov. Tradičné aktíva bánk v rovnakom období vzrástli o 35% na 148 biliónov dolárov.

DBRS identifikovala tri špecifické riziká, ktoré spoločnosti tieňového bankovníctva predstavujú v čase napätia na trhu: „nie sú štruktúrované“ na riešenie období s nízkou likviditou a náročných situácií; nedostatku skúseností s riešením období oslabujúcich úverových podmienok a nedostatočná diverzifikácia príjmov, ktoré by im ublížili, keď sa situácia niektorých oblasti trhov zhorší.

Oblasť aktív s pevnými príjmami je obzvlášť rizikovou v rámci priestoru pre nástroje kolektívneho investovania, s aktívami vo výške 10,6 bilióna dolárov.

DBRS nakoniec poznamenala: „Prudký rast sadzieb by znamenal značné straty na trhu a zníženie výnosov fondov,“ … „Za určitých okolností môže toto zhoršenie výkonnosti viesť k rozsiahlemu odlivu od investorov a väčšiemu potenciálu núteného predaja aktív. Takéto odtoky by sa mohli rozšíriť do iných fondov a trhov vo väčšej miere. “

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ, MSN

Facebook komentár