Kapitalizmus_je_mrtvy_a_financie_sa_stali_jedom

  • Globálny analytik Victor Shvets poznamenal: “Investori pravdepodobne neuvidia návrat ku konvenčnému kapitalizmu.”
  • Krajiny si v 80. tych rokoch začali požičiavať veľké množstvá peňazí, aby vyvážili klesajúci trend a mieru produktivity, čím narušili tradičné cykly biznisu.
  • Výsledkom toho je materiálne nevyvážená spoločnosť, zmätok medzi investormi a potenciálne môže hroziť aj destabilizujúca vojna.

Victor Shvets, globálny analytik austrálskej investičnej banky Macquarie sa vyjadril: “Kapitalizmus ako je opísaný v slovníkoch je mŕtvy.”

Tradičný podnikateľský cyklus, ktorý charakterizoval po-vojnový kapitalizmus do 80. rokov minulúeho storočia bol nahradený neustále stúpajúcim dlhom a hojnosťou kapitálu a práce.

Shvets tento mesiac svojim klientom napísal: “Kľúčovým faktorom je tzv. “klesajúci návrat z konvenčného kapitálu.” Hodnota a úloha práce (meranej v hodinách) a konvenčný kapitál (financie, infraštruktúra, stroje) klesá.”

Shvets povedal, že krajiny dosiahli limit pôžičiek, ktorými si udržiavali svoju pozíciu, čo sa týka celkového majetku.

Ďalej uviedol: “Iba najmenej financované spoločnosti (reprezentujúce 10% zo svetového dopytu) stále majú miesto pre ďalšie pôžičky,” … “Ostatné už pravdepodobne prekročili hranicu, kedy sa financie stávajú viac “jedom” ako posilnením. Globálny pákový efekt sa zdvojnásobil z 1,5-násobku HDP v skorých 90. rokov na 3-násobok HDP a pokračuje ďalej, keďže krajiny odmietajú upraviť svoje kapacity a namiesto toho trvajú na zvyšujúcich sa požiadavkách.

Okrem toho všetkého, skrytý pákový efekt vo finančnom sektore prudko stúpol.

Graf: Tieňové bankovníctvo (nepodlieha regulácií) a jeho % z HDP
Kapitalizmus_je_mrtvy_a_financie_sa_stali_jedom_graf

Medzitým čo, spoločnosti musia zmeniť ich biznis model minimálne každé desaťročie aby udržali krok so svetom, v ktorom sú ceny stagnujúce, alebo klesajúce a môžu sa vyskytnúť príležitosti na využitie lacného financovania.

Jedná sa o náročné podmienky pre investorov. V minulosti sa mohli spoľahnúť na investície v blue-chip spoločnostiach (vodcovia sektorov), alebo maximalizovanie profitov využívaním predvídateľných cyklov.

Shvets povedal. “Vo svete kde dominuje privátny sektor, jasné signály a informačné medzery ponúkajú značné obchodné príležitosti. Toto nie je svet, ktorý obývame.”

Shvets uvidol tri možnosti ako môže táto éra skončiť.

Podľa Shvetsa však existuje jeden dobrý “lístok z väzenia” a dve zlé možnosti:

1) Centrálne banky vyhrajú

Najlepší výsledok je “udržiavané zotavovanie produktivity finančného sektora,” ktoré postupne umožní centrálnym bankám odvolať finančné stimuly a vrátiť sa k bežným sadzbám bez ohrozenia ceny aktív. Shvets povedal, že v najbližších rokoch je nepravdepodobné, že sa to stane.

2) Vlády prevezmú kontrolu

Ak privátny sektor nedokáže napraviť problém s ponukou kapitálu a práce, potom bude musieť kontrolu prevziať súkromný sektor. Možnosti zahŕňajú univerzálny príjem, spojenie centránych bánk a štátnych pokladníc, masívne investície v rozvojových krajinách a zvyšovanie vzdelanosti. Shvets poznamenal: ”Takéto značné zmeny sú nepravdepodobné pokiaľ nenastane “otras” systému.”

3) Vojna

Alebo ako to Shvets opisuje “deštrukcia prebytku kappitálu a/alebo práce.” Toto je najpravdepodobnejší, ale najhorší možný výsledok.

Preložil: Jakub Bombar

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: Macquarie

Facebook komentár