V prvom kole rozvíjajúcej sa globálnej finančnej krízy v rokoch 2007-2009, bojoval predseda FEDu Bernanke obdivuhodné kolo. Bol to jeho životný globálny finančný a ekonomický boj. Bernankeho úsilie dočasne zabránilo globálnemu deflačnému dlhu a ekonomickému dopytu skolabovať počas rozvíjajúcej sa Kondratievovej zimnej sezóny. Ešte sa uvidí či prvé kolo kvantitatívneho uvoľňovania (QE1) a trilióny ktoré to stálo amerických daňových poplatníkov pozmení konečný výsledok. Súboj je stále v plnom prúde, oponenti sa iba nakrátko vydýchavajú vo svojich rohoch. Zvonec už zvoní. Druhé kolo (kvantitatívneho uvoľňovania) sa začína.

Dokonca aj tí ktorí spochybňujú rolu centrálnej banky a nekrytých peňazí na základe rozličných pohľadov na monetárnu politiku musia byť ohromení faktom že Bernanke dokázal uhrať remízu v prvom kole QE. Kondratiev priniesol zdrvujúci úder v podobe kolapsu viac ako 50% realitného trhu v USA ako aj v iných krajinách. Bernanke bol príliš sebaistý, čerstvo po odchode zo svojej slonovinovej veže a nevidel prichádzajúci úder. Globálny bankový a finančný systém, založený na nafúknutom hypotekárnom dlhu, bol poslaný týmto úderom zvíjajúci sa k zemi, bez pochyby s hviezdičkami pred očami. Väčšina si myslela že globálny finančný systém ostane po odpočítaní ležať, ale Bernanke ozbrojený temer 2 biliónmi dolárov monetárneho stimulu, podporovaného fiškálnymi stimulmi, a spolu s prirodzeným odrazom obchodného cyklu znovuvybudovania zásob, vytvorili ilúziu že globálny finančný systém sa stabilizoval. Bernanke našiel svoju oporu a bol späť v boji.

Problém je v tom že Bernanke plne nepochopil obratného, huževnatého a dynamického oponenta proti ktorému v tomto globálnom konflikte stojí. Minimálne sa nesnaží porozumieť práci Kondratievových dlhých cyklov. Samozrejme, pre keynesiánskeho ekonóma je to heréza zaoberať sa geniálnym ruským ekonómom Kondratievom, keďže práve Kondratiev rozoznal prácu samouzdravujúcich sa síl v kapitalistickom systéme, nezávislých na monetárnych stimuloch centrálnych bánk a fiškálnych stimuloch od vlád.

Väčšina ekonómov a analytikov si myslí že Bernanke bojuje proti trochu ťažšiemu ako normálnemu hospodárskemu cyklu. To čo Bernanke a zvyšní centrálni bankári a investori po celom svete musia pochopiť je že toto nie je iba pravidelný obrat cyklu smerom nadol, je to zimné obdobie Kondratievovho dlhého storočného cyklu, nazývaného aj krachová depresia. Iba málo jedincov rozumie pozoruhodným a mocným silám Kondratievových dlhých vzostupných a krachových cyklov. Je to veľký globálny cyklus skladajúci sa zo zreteľných období inflačnej expanzie a deflačnej kontrakcie. Kondratievova vlna je tiež veľkým cyklom inovácií a zmien v komunikačných a transportačných technológiách ktoré podporujú postup vlny.

Kondratievove dlhé vlny všetko menia. Vytvárajú úplne nové biznisové paradigmy na zavedenie ďalšieho cyklu medzinárodného kapitalizmu voľného trhu. Centrálni bankári vstupujú do ringu s Kondratievom na vlastné nebezpečenstvo. Kondratievove dlhé vlny nemôžu byť ovplyvnené monetárnou a fiškálnou politikou. Dlhá vlna je sila primárne hnaná kreatívnou silou odhalenou voľným trhom, s palivom ľudského kapitálu ktorý kvitne na slobode a príležitostiach vytvorených svojpomocou. Mohutná sila ľudskej aktivity poháňa dlhú vlnu, a nie vládna konfiškácia a redistribúcia bohatstva, zásahy a umelé stimuly aplikované na zlé ideály.

Kondratievova vlna je prírodná sila, kovaná mocnými a dynamickými silamu ľudského ducha v akcii. Inšpiratívne ľudské konanie robí medzinárodný kapitalizmus voľného trhu najväčšou silou ktorá na svete existuje. Pokiaľ utlmíte ľudského ducha, alebo ho prinútite platiť za chyby ostatných, spôsobíte hlboké škody v systéme a spomalíte prirodzený ozdravný proces dlhej vlny. Avšak, aj keď je Kondratievova dlhá vlna utlmená a potáca sa vinou politických zásahov, potápania a intervencií, stále si nájde svoju cestu v globálnej ekonomike.

Investori by mali vedieť že Kondratiev nikdy neprehral súboj s bankárom. Stav je 4-0 v jeho prospech od roku 1789 a ide na 5-0 ako sa tento zimný súboj dlhej vlny pretiahne do roku 2012. Vyhliadky sú také, že Kondratiev bude pokračovať vo výprasku globálnej ekonomike a finančným trhom po dobu zopár nasledujúcich rokov, čo ostane v pamätiach pre celé budúce generácie. Potom sa dlhá vlna prehupne zo zimy do jari a spustí globálny expanziu až doteraz nepredstaviteľného rastu a ľudských úspechov.

Ako prídavok ku QE1, klesajúce úrokové sadzby neprinášajú efekt aký by si Bernanke a ostatní želali. Faktom je že sadzby sa znižovali po dlhú dobu, od vrcholu Kondratievovej vlny začiatkom osemdesiatych rokov. Tabuľka nižšie ukazuje že Kondratiev prinášal stabilný a plynulý disinflačný a niekedy deflačný výprask globálnej ekonomike po mnohé roky. Úroková miera je cena peňazí.

Toto prináša otázku či centrálne banky vôbec majú dlhodobé úrokové sadzby pod kontrolou. Môžu nastaviť krátkodobé sadzby. Avšak, reálne nemôžu kontrolovať sadzby dlhodobé. Úrokové sadzby klesali od ich vrcholu v roku 1981. Vyzerá graf 10-ročných amerických dlhopisov že centrálne banky sú skutočne za kormidlom? Tvar dlhej vlny je zjavný.

Ruský ekonóm Kondratiev mal celý čas kormidlo globálnej ekonomiky. Svetové centrálne banky sa iba popri tom zvezú, skresľujúc krátkodobé úrokové sadzby, znižujúc ich na neprirodzene nízke úrovne a vytvárajúc deformácie ekonomických cyklov prebytočnej spotreby a ponuky. Manipulácie sadzieb zo strany centrálnych bánk iba predlžujú trvanie ekonomických cyklov a robia ich škodlivejšími ako by boli v hlavnej formácii. Podniky nemôžu mať čistý obraz dopytu kvôli umelým stimulom a nadspotrebe. Centrálne banky strácajú peniaze, spolu s vládnymi fiškálnymi stimulmi vytvorili masívnu nadponuku v globálnej ekonomike.

Sami si to vymenujte: domy, autá, chladničky, HD televízory, a zoznam môže takto pokračovať ešte dlho. Masívna nadponuka utápa svet v nadmernej kapacite, tlačí ceny nadol a spúšťa protekcionizmus a vojny mien objavujúce sa po celom svete. Kondratievova dlhá vlna už po dlhý čas hovorila svetu že nepotrebuje viac peňazí na rozmach a že je postačujúca ponuka všetkého čo svet potrebuje pre normálne ekonomické sily dopytu.

Politici chcú vždy zasahovať a vytvárať dopyt pre ekonomicky životaneschopné skupiny ako napr. Fannie Mae a Freddie Mac, takže môžu prispievať do truhlíc politikom na budúce voľby, ale hra sa končí. Fiškálny stimul vždy rozhodí systém z rovnováhy a Bernanke a jeho predchodcovia sú povolávaní na posilnenie systému monetárnym stimulom a vytvoriť dopyt pre rozličných rádoby pracujúcich dodávateľov. Politka FEDu nízkych úrokových sadzieb bola vždy krok napred pred prirodzeným poklesom dopytu po peniazoch.

Globálne akciové trhy vstúpili v Septembri do rely čiastočne na základe presvedčenie že QE2 pokorí deflačné sily Kondratievovej dlhej vlny, a to nie iba v USA, ale globálne. Existuje tu široké presvedčenie že QE2 spolu s QE v ľahkej verzii- QE Lite (splátky hypoték pre FED recyklované do väčšieho vládneho dlhu) zastavia deflačné trendy. Nanešťastie, je tu severák v podobe 30 biliónov dolárov verejného a súkromného dlhu v americkej ekonomike. Pokiaľ pridáte nekryté záväzky, dostanete narýchlo viac ako 50 biliónov dolárov denominovaného dlhu. Vo svetle množstva celkového dlhu ktorý využíva deflačné vysušovanie dopytu a cien aktív, deflačné sily dlhej vlny ktoré už pôsobia iba vstrebú ďalších pár miliónov z QE. Deflácia ničí korporátne zisky. Obrázok nižšie je mapa dlhej Kondratievovej vlny pre výnosy z akcií ktorá poukazuje na kolaps globálnych akcií v roku 2012. Finálny ekonomický cyklus tejto dlhej vlny sa javí byť na vrchole, a bude klesať spolu s kolapsom dopytu v dlhej vlne a sprievodnou defláciou.

Bernankeho pôsobivé snahyv prvom kole QE dali svetu čas na rozjímanie o hĺbke priepasti, a pre Vás aby ste si dali svoj finančný dom do poriadku. Obaja, Bernanke a Kondratiev momentálne zotreli pot zo svojích obočí a pripravujú plán na druhé kolo. To zlovestné nasledujúce kolo, teraz známe ako QE2 je pred nami. Neodohráva sa iba v USA ale v celej globálnej ekonomike. História a dôkazy pre Kondratievove dlhé vlny naznačujú že Kondratiev a deflácia budú mať v druhom kole QE výhodu.

Pokiaľ Bernanke dostane zopár prekvapivých úderov odkúpením kanalizačných hraníc Zimbabwe, alebo dokonca pár miliárd miestnych dlhopisov Kalifornie, Nevady alebo Floridy, možno niečo Kondratieva priučí počas jedného-dvoch kôl, ale potom bude mať Ron Paul viac hlasov na štart auditu FEDu ako potrebuje. Politici sú v hre. Pokiaľ sa FED vydá cestou QE2 v akomkoľvek množstve blízkom 3 biliónom dolárov o ktorých sa vraví v dohadoch, dopyt po audite FEDu získa oporu a nezávislosť tejto centrálnej banky bude vážne ohrozená.

Bernanke je bystrý muž, vidí globálnu vlnu fiškálne konzervatívnych politikov ktorá sa vytvára v USA, čo bude vyžadovať viac konzervatívny a menej proaktívny FED. Ako globálna ekonomika skĺzava do deflácie Kondratievovej dlhej vlny, Bernanke si môže uvedomiť že politické sily vyžadujú techniku unavenia súpera, ako už signalizovalo Nemecko. Bystrí centrálni bankári vo svete si uvedomili že musia nechať globálnu ekonomiku v prirodzenej deflácii dlhej vlny a likvidácii dlhu ktoré prichádzajú. Keď tieto nevyhnutné likvidácie dlhu pominú, začne nová dlhá vlna expanzie.

Bernanke a FED rozpoznali že Nemecko je teraz zodpovedným menovaným vodcom centrálnych bánk. Nemecko začalo požadovaný obrat k šetreniu aby dostalo toto zimné obdobie dlhej vlny za európsku ekonomiku potom aj za globálnu ekonomiku. Na konci, FED nebude chcieť aby Nemecko a ECB prevzali vedenie globálnych monetárnych vzťahov. Vyhodenie monetárneho systému do vzduchu nepripadá pre FED do úvahy, čo je práve to čo bude výsledkom neobmedzeného QE2.

QE2 vyústi do eskalácie globálnych menových vojen. Tieto sú momentálne na vzostupe a môžu napáchať pohromu v globálnej ekonomike. Nafukovanie dolára je politika „ožobrač svojho suseda“ ktorá exportuje americkú defláciu ich obchodným partnerom a tých to už pomaly unavuje. Obchodní partneri USA sú tlačení k limitom. Oni budú devalvovať svoje meny ako obranu proti lacnému doláru ktorý exportuje americkú defláciu do sveta, spúšťajúc skazený cyklus menovej vojny.

Nemecko sa javí byť výnimkou ktorá urobila rozhodnutie nenafukovať a ísť Keynesiánskou spodnou cestou. Oni zožnú odmeny na konci. Keynes nemal pravdu, sme mŕtvi z krátkodobého pohľadu. Z pohľadu dlhodobého, kapitalizmus medzinárodného voľného trhu bude v poriadku, pokiaľ bude svet nasledovať príklad Nemecka.

Bernanke bol obdivuhodný v prvom kole, ale je to nováčik. Má arzenál monetárnych zbraní, ale Kondratiev má na svojej strane históriu a najväčšie množstvo nadkapacity financovanej deflačným výrobným dlhom. Nie je to populárna pozícia, ale deflácia Kondratievovej dlhej vlny ostáva pre mňa ako favorit na víťaza QE2.

Všímajte si CPI, PPI a využitie kapacity, ktoré nám povedia či Bernanke a QE2 môžu zastaviť globálnu defláciu dlhej vlny ktorá už prichádza. Teraz koncom roka 2010, keď druhé kolo QE sa dáva do pohybu, na stole máme všetky teórie o inflácii vs. deflácii. Teória sa stáva divadlom a celý svet je javiskom.

Ceny vzrastú a dolár krachne pokiaľ bude Bernankeho QE2 a inflácia vyhrávať a sadzby pôjdu nižšie. Pokiaľ bude počas druhého kola získavať navrch Kondratiev, CPI a PPI indexy padnú, dlhopisy budú pokračovať v rely a úrokové sadzby prirodzene spadnú počas dlhej vlny v roku 2012 predtým, ako pôjdu nahor. Pokiaľ bude deflácia Kondratievovej dlhej vlny dominovať tomuto kolu, dolár neskolabuje, ale vojde do roku 2012 v silnej rely.

Zlato bude pravdepodone v rely takisto, keďže je globálne stále viac vnímané ako najlegitímnejšia rezervná mena. Centrálne banky zastavili svoje predaje zlata pripravujúc sa na meteorický rast digitálnej zlatej meny ako globálnej meny ktorá prevalcuje ostatné meny a potrestá tie ktorých vlády nepríjmajú nový fiškálny konzervatizmus.

Na konci urobí Bernanke správnu vec. Je príliš bystrý na to aby nerozoznal dlhú vlnu v akcii, aj keď verejne to nemôže priznať. Ustúpi v boji Kondratievovi v prospech americkej a svetovej ekonomiky. Vyžiada si to nová politická vlna fiškálneho konzervatizmu a úspornosti ktorá prichádza do Washingtonu a do celého sveta. Bernanke nakoniec porazí dolár.

V našej knihe, Jubilee on Wall Street, An Optimistic Look at the Global Financial Crash (Jubileum na Wall Street, Optimistický pohľad na svetový finančný krach) je Kondratiev zobrazený ako favorit pre druhé kolo QE, ale predseda Bernanke nehodí uterák do ringu bez pamätného súboja. Umiestnite svoje stávky, nakúpte nejaké zlato, usaďte sa dopredu a podajte mi popcorn.

Zdroj: LongWave Dynamics

Facebook komentár