“Bond Vigilante” – Definícia: “Bond Vigilante je investor na dlhopisovom trhu, ktorý reaguje na monetárnu a fiškálnu politiku, ktorú považuje za inflačnú, predajom dlhopisov a tak zvyšuje výnosy.” – Wikipedia 

“Dollar Vigilante” – Nový výraz: “Dollar Vigilante je subjekt voľného trhu, ktorý na monopolné kroky vlády v oblasti peňažnej a finančnej politiky ako napríklad bankový systém s čiastočnými rezervami a systém nekrytých mien reaguje predajom tých istých nekrytých mien a kúpou iných aktív, ktoré častokrát zahŕňajú zlato a iné cenné kovy.” 

Mnohí dnešní ľudia si to v súčasnosti ani len neuvedomujú, keďže všetci vždy žili len v umelom a neslobodnom trhovom finančnom systéme. Nikto dnes už ani nespochybňuje skutočnosť, že každá krajina má “centrálnu banku” a že každá krajina stavia mimo zákon používanie inej meny ako tej, ktorej je ona producentom. 

Avšak v skutočnosti, tento rozsiahlo manipulovaný, centrálne plánovaný/komunistický systém svetových financií začal 23.decembra 1913 založením tretej americkej centrálnej banky (prvé dve predtým skolabovali alebo boli postavené mimo zákon) nazvanej Federal Reserve. Do dnešného dna si to mnohí neuvedomujú, ale Fed nie je súčasťou americkej vlády. Ide o súkromne vlastnený a tajnostkársky bankový kartel. Avšak, mali by sme poznamenať, že skutočnosť, či je verejne alebo súkromne vlastnený, nie je kameňom úrazu. Problémom je, že VŠETKY pokusy centralizovať bankovníctvo nie sú voľno-trhové a vždy budú spôsobovať úpadok systému až pokiaľ neskolabuje. 

Loius McFadden, predseda Komisie pre bankovníctvo a menu v 30.rokoch, vyhlásil: „Niektorí ľudia si myslia, že banky Federálneho rezervného systému sú inštitúciami vlády Spojených štátov amerických. Sú to však súkromne vlastnené monopoly, ktoré okrádajú obyvateľov Spojených štátov, aby obohatili seba a svojich zahraničných zákazníkov, zahraničných a domácich špekulantov a švidlerov, a bohatých a bezohľadných veriteľov.“ 

V skutočnosti, prezident USA Woodrow Wilson, ktorý bol vo funkcii, keď bol Fed uzákonený, povedal nasledovné v súvislosti s vytvorením Fed-u počas jeho volebného obdobia: „Som veľmi nešťastný človek. Nevedomky som zruinoval svoju krajinu. Mocný priemyselný národ je kontrolovaný svojim úverovým systémom. Náš úverový systém je koncentrovaný. A preto je rast národa a všetky naše aktivity v rukách len niekoľkých mužov. Stali sme sa jednou z najhoršie riadených, jednou z najviac kontrolovaných a ovládaných vlád civilizového sveta. Už nie sme vládou zvolenou na základe slobodného úsudku, presvedčenia a vlády väčšiny, ale vládou volenou podľa názoru a pod nátlakom malej skupiny dominantných mužov.“ 

Pohroma, ktorú predstavuje centrálna banka, bola dobre známa už v období, keď sa formovali Spojene štáty americké a ako to tvrdil aj Thomas Jefferson: „Centrálna banka je inštitúciou najnepriateľskejšou voči princípom a forme našej Ústavy. Som nepriateľom všetkých bank, ktoré diskontujú zmenky a bankovky za niečo iné ako mince. Ak Američania dovolia súkromným bankám kontrolovať tlač svojich peňazí, najprv infláciou a potom defláciou budú banky a korporácie, ktoré na ich základoch vyrastú, oberať ľudí o všetok ich majetok až pokiaľ sa ich deti jedného dňa nezobudia bez domova na kontinente, ktorý dobili ich otcovia.“ 

A hádajte čo, pán Jefferson, obyvatelia USA sa dnes prebúdzajú a uvedomujú si, že Vaše proroctvo sa stalo skutočnosťou. Po prvý raz v histórii USA banky vlastnia väčší podiel na celkovej čistej hodnote rezidenčných domov v USA ako všetci Američania spolu! 

Avšak, keďže Amerika bývavala takou baštou slobodného trhu a dokonca i dnes je ešte čiastočne slobodná, rýchlo sa stala najsilnejšou a najbohatšou krajinou sveta, i napriek skutočnosti, že Fed je centrom jej finančného systému. 

Ale len do 15. augusta 1971, keď tlač dlhových peňazí Federálnym rezervným systémom v podstate priviedol USA do bankrotu a vtedajší prezident Nixon bol prinútený vyhlásiť, že dokonca už ani zahraničné vlády a centrálne banky už nebudú môcť zamieňať svoje americké doláre za zlato. 

A to bol začiatok konca a je v skutočnosti dôvodom, prečo sa teraz nachádzame na okraji úplného svetového finančného kolapsu. To, čo sa začalo v roku 1913 vytvorením Federálneho rezervného systému a zavedením dane z príjmu sa postupne stalo neudržateľným a skolabovalo v roku 1971 s koncom Bretton-Woodskeho systému. 

S týmto kolapsom v roku 1971, každá krajina sveta opustila zlatý štandard. To znamená, že všetky meny sveta prestali byť čímkoľvek kryté. Meny, ktoré predtým boli priamo vymeniteľné za zlato na požiadanie vlastníka aspoň na úrovni centrálnej banky, sa nakoniec stali len kúskami papierikov, na ktorých sú vyobrazené osobnosti minulosti. 

Niektorí by možno povedali, že systém „pracoval“, keďže podnietil úžasný pokrok minulého storočia. Avšak, bolo by omnoho presnejšie povedať, že systému sa podarilo fungovať tak dlho práve preto, že 20.storočie bolo najúžasnejším storočím v histórii ľudskej evolúcie a nespočetné technologické pokroky umožnili tomuto podvodnému systému dočasne pôsobiť, že funguje. 

Avšak čas sa už kráti. Po štyroch desaťročiach nekrytých mien je takmer každá krajina sveta natoľko zadĺžená, že nie je možné, aby niekedy svoje dlhy splatila. Vytvorenie týchto dlhov bolo umožnené prostredníctvom systému nekrytých peňazí, ktorý umožnil vládam, aby tlačili viac a viac peňazí a tie umožnili stále vyššiu kumuláciu dlhu. Ako sme už skôr spomenuli, zdalo sa, že to funguje, ale len do vtedy kým sa nedostali do stavu, keď len úrokové splátky dlhov čoskoro presiahnu celkové rozpočty niektorých krajín, a to sa týka dokonca aj USA. 

Samotná vláda USA vo svojej oficiálnej Finančnej správe pre rok 2009 uvádza, že: „V prípade nezmenených podmienok môžu úrokové náklady rastúceho dlhu spolu s výdavkami na hlavné programy sociálnych dávok pohltiť 92 centov z každého doláru federálnych príjmov v roku 2019.“ 

Áno, čítate správne, sama americká vláda vyhlásila, že do roku 2019 takmer každý cent vybraný na daniach bude použitý len na splatenie dlhových úrokov a výdavkov na hlavné programy sociálnych dávok (Sociálne zabezpečenie, Medicare, at´d.). 

A to najhoršie je, že toto je predpoveď americkej vlády, ktorá sa vždy mýli a neustále podceňuje situáciu. My, v The Dollar Vigilante (TDV), predpovedáme, že USA dosiahnu tento stav nie neskôr ako v roku 2015 – a dokonca možno už v roku 2012. Dôvodom pre naše tvrdenie je, že americká vláda predpokladá, že daňové výnosy ostanú v budúcnosti na tej istej úrovni alebo porastú. Avšak, my si myslíme, že už v roku 2011 budú USA v pazúroch tak obrovskej depresie, že daňové výnosy sa v podstate prepadnú. 

V skutočnosti sa už prepadli. Po prvom výraznom zásahu americkej ekonomiky v roku 2008 sa daňové výnosy prepadli. Na medziročnej báze do leta roku 2009 poklesli dane z príjmov fyzických osôb o 22% v porovnaní s rokom 2008 a dane z príjmov právnických osôb sa prepadli o 57%. 

Vláde sa dočasne podarilo predísť úplnému kolapsu vďaka sérii obscénne veľkých záchranných balíčkov a záruk, ktoré sa doteraz vyšplhali na viac ako $12 biliónov! Ale ani tento obrovský objem natlačených peňazí predovšetkým v rokoch 2008 a 2009 nepriniesol takmer žiadne oživenie a okrem toho onedlho vstúpime do ďalšej fázy kolapsu, v ktorej sa americká vláda dostane do situácie, keď jej príjmy z dane z príjmu nebudú stačiť ani len na pokrytie záväzkov vyplývajúcich z úrokových nákladov a zo systému sociálnych dávok. 

Už aj toto by bolo dostatočne zlé, ale ešte sa to zhoršuje. Podstatne zhoršuje. 

Takmer každá západná krajina na svete má približne rovnaké úrovne dlhu a tie prudko rastú smerom k bankrotom. 

Grécko bolo prvým veľkým prípadom, ale takmer každá krajina v Európe, UK, USA a Japonsko sú mu v pätách. Veď sa len pozrite na tento graf z OECD. Zobrazuje dlh ako percento HDP pre viaceré členské krajiny OECD. Oficiálny dlh, tie červené stĺpce, je sám o sebe obrovský a nesplatiteľný. Avšak celková suma dlhu (šedé stĺpce), ktorá zahŕňa aj nekryté záväzky ako sú dôchodky a zdravotná starostlivosť zatieňujú dokonca i oficiálne čísla. 

Ako je už známe, Grécko je nesolventné. Avšak USA je tiež v približne rovnakej finančnej situácii. Tak ako aj ostatné spomenuté krajiny. A nespočetne veľa ďalších, a to už ani nehovoríme o jednotlivých štátoch USA ako Kalifornia a New York, ktoré sú tiež nesolventné. 

A teda teraz je to už len otázkou času a okolností, aby každá jedna z týchto krajín urobila niečo z nasledovného: A) Vyhlásila bankrot a nechala padnúť svoju menu alebo B) Enormne zvýšiť ponuku peňazí, a teda všetky dlhy z minulosti by boli v súčasnosti takmer bezcenné – a toto by taktiež zničilo ich menu. 

Niektorí si myslia, že sa to stane v priebehu jedného alebo dvoch desaťročí. My v TDV si myslíme, že sa to stane v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. 

A týmto sa dostávame k nášmu účelu a dôvodu písania TDV – aby sme Vám pomohli chrániť sa pred prichádzajúcim svetovým finančným kolapsom a uchovať si väčšinu Vašich aktív, keďže veľká väčšina ľudí bude výrazne negatívne zasiahnutá tým, čo sa blíži. 

V nasledujúcich vydaniach sa bližšie pozrieme na to, čo očakávame, že sa stane, ale pri najmenšom očakávame, že veľa západných krajín zavedie menové kontroly, ktoré zapríčinia, že svoje peniaze nebudete môcť vyviezť von z krajiny. Vlády potom budú robiť všetko pre to, aby sa udržali nad vodou aj tým, že znížia väčšinu sociálnych dávok vrátane dôchodkov, čo privedie nespočetne veľa starších ľudí do chudoby – tešte sa na to, ako sa k Vám nasťahujú dedko s babkou! A taktiež všetky úspory v bankách budú pravdepodobne prevzaté vládami a budete prinútení „nakupovať“ vládny dlh. Keď sa toto stane, západné ekonomiky zažijú celkový kolaps a rozsiahle sociálne nepokoje, ktoré sa už začali v krajinách ako je Grécko. 

Je viacero spôsobov ako sa môžete chrániť – a to bude hlavnou témou tohto newslettera – ale čas uteká a s ním aj možnosť využiť tieto spôsoby. Premena významnej časti Vášho bohatstva z cashu na cenné kovy je však prioritou. A tak isto je dôležité diverzifikovať Vaše bohatstvo mimo Vašej domovskej krajiny, kde je v rukách Vašej plieniacej vlády, a presunúť ho do niekoľkých rôznych regiónov. A môžeme to ešte viac odporučiť tým, ktorí žijú v krajinách s najhoršou finančnou situáciou (USA, väčšina Európy, Japonsko) a sú schopní pripraviť sa na odchod zo svojej domovskej krajiny a odísť do krajín, ktoré budú pravdepodobne najmenej zasiahnuté nadchádzajúcimi udalosťami. 

Okrem toho sa pozrieme na investovanie do spoločností ťažiacich zlato a dokonca sa naučíme ako do týchto spoločností súkromne investovať – to je to, o čom tu budeme do hĺbky diskutovať – vytvoríme veľké bohatstvo pre tých, ktorí ešte nemajú dostatok aktív alebo schopností na to, aby emigrovali a diverzifikovali svoj majetok. 

Priebežne sa s Vami budeme deliť o myšlienky, analýzy a nápady ohľadom všetkých týchto stratégii. 

Keď sú ľudia postavení zoči-voči týmto informáciám, väčšina z nich reaguje nedôverčivo alebo si neželajú rozmýšľať nad dôsledkami, keďže je to príliš nepríjemné. Avšak, my nevidíme kolaps finančného systému len ako negatívum. Len málo ľudí si uvedomuje, ako veľa životov tento systém zničil a ako veľké bohatstvo a zdroje tento systém vyplytval. Je to umelý systém plný krádeži a podvodov, ktorý bol odsúdený na zánik už od svojho počiatku, ale keď bude preč, staneme sa svedkami znovuzrodenia sveta. 

Určite v budúcnosti zažijeme zaujímavé časy do obdobia, keď budeme nanovo budovať svetový finančný systém a TDV dúfa, že ostane s Vami počas kolapsu, chaosu a budovania nového smelého sveta, ktorý bude onedlho vytvorený. 

Zdroj: The Dollar Vigilante

Facebook komentár