Myslíte si, že dlh, dane a výdavky sú momentálne najvyššie?

Vyzerá to tak, že táto predstava je úplne nesprávna.

Prezentácia od Bureau of Economic Analysis zahŕňa tri grafy, ktoré by mal každí vidieť.

Ukázalo sa, že dane sú nižšie než  boli počas väčšiny histórie, dlh ako percento HDP bol v minulosti oveľa vyšší a vládne výdavky sú v novom vrchole v porovnaní k HDP iba vtedy, ak zarátame transferové platky (ako sociálne zabezpečenie). Ak sa pozriete na aktuálne vládne výdavky, ktoré nejdú priamo ľuďom, sú nízke.

V každom prípade, ak poznáte hocikoho, kto si myslí,  že dane, dlh a výdavky sú aktuálne najvyššie, tak im pošlite ento článok.

Preložil: Lukáš Jevčík

Zdroj: Bureau of Economic Analysis

[], [], [], [], []

Facebook komentár