Stránka komunity zameranej na zamestnanie a kariéru – Glassdoor oznámila víťazov jej siedmeho ročníka Employees Choice Awards, ktorá ocenila 50. najlepších miest pre prácu v roku 2015 po celých Spojených štátoch.

Hodnotenie je založené výhradne na ich zamestnancoch, ktorí anonymne a dobrovoľne poskytujú spätnú väzbu prostredníctvom prieskumu spoločnosti Glassdoor.

Scott Dobroski z Glassdoor vysvetľuje: “Náš zoznam je veľmi užitočný pre každého, kto si plánuje v roku 2015 hľadať novú prácu,” … “A na rozdiel od iných zoznamov pracovísk, ten náš je založený výhradne na spätnej väzbe od tých, ktorí najlepšie vedia, čo sa deje v spoločnosti – ich zamestnancov.”

Zamestnanci boli požiadaní, aby pre hodnotenie využili päťbodovú stupnicu toho, ako sú spokojní s ich spoločnosťou celkovo, ako sa cítia ohľadom vedenia generálneho riaditeľa, rovnako aj ďalších príležitostí vyplívajúcich z ich pracoviska, ako kariérnych príležitostí, odmien a benefitov, kultúry a hodnôt, vedúceho manažmentu a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Okrem toho, zamestnanci boli požiadaní o odpoveď, či by odporučili svojho zamestnávateľa priateľovi a aký je ich názor na výhľad spoločnosti pre najbližších šesť mesiacov.

Ich výsledky boli spojené s priemerným hodnotením pre každú spoločnosť. 

Tu je kompletný zoznam:


Zdroj: Glaasdoor

Facebook komentár