Svet je zaplavený plastovým odpadkami.

Svetové ekonomické fórum varovalo, že v svetových oceánoch bude do roku 2050 viac plastu než rýb, pokiaľ ide o hmotnosť.

Plasty sa stali jedným z najpopulárnejších materiálov na svete, keďže kombinuje úžasnú funkčnosť a má veľmi nízke výrobné náklady. Jeho použitie sa za posledných 50 rokov zvýšilo 20-násobne a očakáva sa, že v nasledujúcich 20 rokoch opäť zdvojnásobí.

Takmer každý na svete s nimi prichádza do styku, keďže viac ako štvrtina všetkých plastov sa využíva na balenie, čím sa jedná o najpopulárnejší materiál pre použitie.

Recykláciou však prechádza iba 14% plastových obalov. Ich opätovné využitie je v súčasnosti v porovnaní s inými materiálmi tak prakticky omnoho menšie, keďže papier dosahuje 58% a železo a oceľ je recyklované až z 90%.

Súvisiace:
Táto plávajúca plošina môže prefiltrovať plasty z našich znečistených oceánov
Adidas začala vyrábať tenisky z odpadu oceánov

Avšak je to ešte horšie. Takmer tretina všetkých plastových obalov uniká systémom zberu a končia v prírode, alebo upchávajú infraštruktúru.

WEF v správe uviedla: “Po krátkom prvom použití až 95% plastových obalov v hodnote 80 až 120 miliárd dolárov je tak ročne stratených.”

Táto štúdia je založená na rozhovoroch s viac ako 180 odborníkmi a na analýze viac ako 200 správ.

Odhadujú, že do roku 2050 sa množstvo vyrábaných plastov celosvetovo zvýši 3-násobne, až na 1124 miliónov ton. Do tej doby by “ekonomika plastov” mala mať na starosti až 15% svetových celosvetových nákladov na uhlíkový rozpočet, v porovnaní s iba 1% v súčasnosti.

Takzvaný uhlíkový rozpočet je celkové množstvo oxidu uhličitého, ktoré svet môže vpustiť do atmosféry, vďaka čomu ešte má šancu zastaviť celosvetové oteplenie v hodnote 2 stupňov.

Fórum uviedlo, že jediný spôsob, ako sa vyhnúť katastrofe, je razantné zlepšenie tejto ekonomiky a navyšovanie objemov recyklácie. To znamená, že poskytovať ľuďom stimuly, aby zbierali plastové odpadky a recyklovali, opakovane využívali použiteľné obaly a podporiť krajiny, aby drasticky zlepšili ich infraštruktúru pre zber odpadu, aby nedošlo k tomu, že plastové odpadky budú unikať do prírody.

Zdroj: WEF

Facebook komentár