Problem_recyklacie_na_celom_svete_je_naozaj_vazny

Keďže spotrebitelia sa stávajú čoraz viac ekologicky uvedomelými a vo väčšej miere sa otáčajú chrbtom firmám, ktoré stále využívajú plasty na jedno použitie, viaceré spoločnosti reagovali prácou na začlenení viacerých recyklovaných materiálov do ich plastových obalov.

Podľa vedúceho environmentálneho, sociálneho a riadiaceho výskumu spoločnosti Credit Suisse pre Austráliu: “Spotrebiteľské spoločnosti však čelia „zásadnej otázke“ – nedostatku podpornej politiky zameranej na recyklácie plastov vo svojich krajinách.”

Phineas Glover vrámci Konferencie “Credit Suisse Asian Investment” v Hongkongu poznamenal: „Reakcia spoločností (rýchlo sa prispôsobujúcich spoločností spotrebného tovaru) sa skutočne zameriava na recyklovaný obsah – keďže si stanovili ciele po celom svete, aby dosiahli aspoň 30% recyklovaného obsahu vo všetkých svojich plastových obaloch.“

V súvislosti s celkovým plastovým odpadom povedal: „Niektoré z nich v súčasnosti nemôžeme recyklovať … Mnohé krajiny si ani len nevypracovali vlastnú politiku recyklácie plastov.“

K tomuto problému sa pridáva zákaz, ktorý Čína uplatňuje na dovoz odpadu z celého sveta.

Čína bola až do minulého roku najväčším dovozcom odpadu na svete – keď sa rozhodla zakázať dovoz 24 druhov odpadu v snahe vyčistiť krajinu.

Súvisiace: Až 90,5% svetového odpadu z plastov sa nerecykluje

Krajina začala dovážať odpad v osemdesiatych rokoch minulého storočia s cieľom podporiť rastúci sektor výroby. Celý priemysel spracovania a recyklácie odpadu naozaj vyrástol, ale nesprávne zaobchádzanie s odpadmi a nedostatok efektívneho dohľadu zmenili krajinu na významného znečisťovateľa.

Glover dodal, že toto rozhodnutie o zákaze dovozu odpadu v súčasnosti „v podstate skratovalo“ systém pre krajiny, ktoré Čínu využívali na vývoz svojho odpadu. Tento problém spôsobil problémy s odpadom vzhľadom na skutočnosť, že mnohé krajiny nemajú vypracovanú politiku ohľadom recyklácie plastov.

Predpokladá sa že do roku 2025 bude v oceáne až 194 miliónov ton vo forme znečisťujúcich látok, čo je podľa Glovera „jednoznačne znepokojujúcim trendom“. Predpovedal, že tento objem sa bude zvyšovať len vtedy, ak krajiny s problematikou odpadu nebudú nič robiť.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: CNBC

Facebook komentár