Veduca_predstavitelka_MMF_vyzyva_na_zvysenie_dani_pre_bohatych_aby_sa_znizila_nerovnost

Podľa vedúcej predstaviteľky Medzinárodného menového fondu (MMF) by vlády na riešenie nerovnosti mali zvážiť zvýšenie daní voči najbohatším jednotlivcom.

V utorok uverejnenom blogovom príspevku Kristalina Georgieva, výkonná riaditeľka MMF, uviedla, že nerovnosť sa v poslednom desaťročí stala „jednou z najzložitejších a nepríjemných výziev globálnej ekonomiky“.

Bola však optimistická, keďže tvorcovia politík majú právomoc priniesť skutočné zmeny a to aj napriek politickým ťažkostiam s vykonávaním reforiem.

Georgieva najskôr navrhla, aby vlády prehodnotili svoje politiky a zvážili postupné zdaňovanie.

Uviedla: „Progresívne zdanenie je kľúčovou súčasťou efektívnej fiškálnej politiky,“ … „Náš prieskum na vrchole rozdelenia príjmov ukazuje, že marginálne daňové sadzby možno zvýšiť bez toho, aby došlo k obetovaniu hospodárskeho rastu.“

MMF už dlho obhajoval progresívne daňové politiky a v roku 2017 ich označil za jednu z troch kľúčových metód na riešenie nerovnosti.

Georgieva ďalej uviedla, že ďalším spôsobom, ako by tvorcovia politík mohli riešiť nerovnosť, bolo „rodové rozpočtovanie“.

Rodové rozpočtovanie je podľa EU, stratégiou pre dosiahnutie rodovej rovnosti so zameraním na to, ako sú zhromažďované a míňané verejné prostriedky. Môže sa uplatňovať na úrovni ústrednej alebo miestnej správy a môže zahŕňať kroky, ako sú reštrukturalizačné rozpočty a politiky alebo zvýšenie účasti žien v rozpočtovom procese.

Georgieva vo svojom blogu uviedla: „Zatiaľ čo mnoho krajín uznáva potrebu rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien, vlády môžu použiť rodové rozpočtovanie na štruktúrovanie výdavkov a daní spôsobom, ktorý ešte viac podporí rodovú rovnosť – zvýši účasť žien na pracovnej sile a následne podporí rast a stabilitu.“

Navrhla tiež, aby zohrávali úlohu politiky v oblasti sociálnych výdavkov, pričom poznamenáva, že pridelenie finančných prostriedkov do oblastí, ako sú vzdelávanie, zdravotníctvo a dôchodky, by mohli pomôcť znížiť nerovnosť v bohatstve.

( AK by niekoho bavili preklady podobných “finančných článkov” pre komunitný projekt, nech sa Nám ozve na Facebook do správy )

Zdroj: WSJ

Facebook komentár