Neradi hovoríme, ale úrokové sadzby pravdepodobne nebudú rásť ešte dlho. Čo je dosť nešťastné, pretože by nepochybne mali. Ako sme už písali mnohokrát predtým, rastúce úrokové sadzby by podporili ekonomický rast, hlavne tým, že by stimulovali pôžičky.

Momentálne, ľudia – potenciálny majitelia domov, malých podnikateľov, atď – nemajú dôvod si teraz požičiavať, lebo vedia, že peniaze budú stále lacné aj zajtra. Rastúce úrokové sadzby by im dali podnet k požičaniu si hneď TERAZ, pretože neskôr by boli náklady na vypožičanie vyššie.

Ale, ako je uvedené  vyššie, úrokové sadzby nebudú rásť; nie pokiaľ by Bernanke a Federálny rezervný systém mal čo k tomu povedať. Dôvod prečo, vás možno prekvapí: Fed sa snaží si zachrániť svoju vlastnú kožu.

Nie veľa Američanov si uvedomuje, že Fed nie je agentúra federálnej vlády. Požičajme si populárnu frázu, “Federálny rezervný systém nie je o nič viac federálnym než Federálny  Expres.” Ale, na druhej strane, americká centrálna banka taktiež nie je ani súkromnou spoločnosťou.

Technicky, po Zákone o Federálnom rezervnom systéme bol Fed organizovaný skupinou veľkých bánk, ktoré vlastnili akcie vydané vo svojom novom podniku. Avšak, každý rok Federálny rezervný systém odvedie všetok príjem po zaplatení svojich prevádzkových nákladov americkému ministerstvu financií.

Normálne to nie je až také zlé pre štátnu pokladnicu (alebo koniec-koncov pre amerického daňového poplatníka). Federálny rezervný systém nastaví, riadi a vykonáva americkú menovú politiku, v podstate na princípe „pre verejné dobro“. Je pravda, že Američania nemusia vždy súhlasiť s rozhodnutiami Fedu alebo jeho predsedy, ale pred tým, ako centrálna banka vznikla, Spojené štáty zažili veľkú recesiu takmer každých sedem rokov. Po jej vzniku došlo k recesii výrazne menejkrát.

Štruktúra Fedu tiež spôsobila problémy, z ktorých niektoré sú potenciálne závažné a v súčasnej dobe presakujú z pod vápencovej fasády banky, pripravené vykypieť.

Napríklad, kvôli tomu, že Fed každý rok odvádza všetky svoje zisky americkému ministerstvu financií, Bernankeho banka sa nemá o čo oprieť, ak začne strácať peniaze, pretože si jednoducho nevybudovala rezervy v priebehu predošlých rokov. Ak Fed stráca peniaze, namiesto toho, aby použil úspory je nútený si požičať zo štátnej pokladnice, aby vyrovnal deficit. Je zrejmé, že toto nie je veľmi populárny krok, politicky vzaté – najmä s ohľadom na aktuálnu politickú situáciu.

Otázka na tomto mieste je, prečo je to vôbec dôležité. Uisťujem vás, že je.

Federálny rezervný systém USA má masívne portfólio dlhopisov, zložené prevážne zo štátnych pokladničných poukážok. Veľká časť tohto portfólia existuje práve preto, že počas finančnej kalamity roku 2008 boli obrovské sumy pohľadávok prevedené zo súkromného sektora vláde. To je spôsob, akým sa pomohlo veľkým bankám, poisťovniam, ako AIG, a automobilkám.

Investície Fedu do dlhopisov nie sú celkom ľubovoľné – to nie je len tak, že by Ben Bernanke mohol nariadiť Fedu prerozdeliť časť svojho portfólia a nakúpiť cenné papiere Apple. Nie, Fed vlastní dlhopisy, menové swapy a ďalšie nástroje, ktoré umožňujú vykonávanie menovej politiky.

Základným problémom však je, že ak úrokové sadzby začnú stúpať a to najmä v prípade, ak to pôjde veľmi rýchlo, Federálny rezervný systém utrpí vysoké straty v rámci svojho dlhopisového portfólia. Pravidelní čitatelia si toto určite pamätajú ako bežný predmet v našich stĺpcoch hrozieb, ktoré v súčasnej dobe predstavujú dlhopisy pre investorov, pretože, ako úrokové miery vzrástli z najnižších miním, aké kedy boli, na terajšiu úroveň, hodnota dlhopisov v obehu sa bude nutne znižovať (to je jeden z veľmi mála finančných faktov, ktoré je možné zredukovať do vzorca a vždy platí).

Zrekapitulujem celý proces. Keď úrokové sadzby začnú rýchlo stúpať a hodnoty dlhopisov v portfóliu Fedu začnú klesať, Federálny rezervný systém môže zaznamenať straty (na rozdiel od zisku). Vzhľadom k tomu, že Fed posiela svoje zisky do štátnej pokladnice, nemá žiadne rezervy na vyrovnanie strát. Technicky, tak by sa mohol Federálny rezervný systém stať insolventným a musel by žiadať americké ministerstvo financií o preklenovací úver, ktorý by v dnešnom politickom prostredí pravdepodobne nedostal.

Zdroj: TreeceInvestments

Facebook komentár