Hoci Spojené štáty predstavujú jednu z najbohatších spoločností v histórii, stále zaostávajú za ostatnými rozvinutými krajinami v mnohých dôležitých ukazovateľov ľudského rozvoja ako sú výchova detí, zaobchádzanie s väzňami či starostlivosť sa o chorých.

V niektorých prípadoch sú výsledky úplne priepastné miestami až pod hranicou krajín, ktoré sa nazývajú krajiny tretieho sveta. Tu je 6 z najzávažnejších príkladov, ktoré ukazujú, čo musí ešte Amerika dobiehať:

1.  Trestné právo

Všetci vieme, že americký systém trestného práva je chybný, ale len málo z nás si je pravdepodobne vedomí toho aké zlé to je v porovnaní so zvyškom sveta. Medzinárodné centrum pre väzenské štúdie odhaduje, že Amerika väzní 716 ľudí na 100 000 obyvateľov (bez ohľadu na vek). To je výrazne vyššie číslo ako v Rusku (484 väzňov na 100 000 obyvateľov), Irán (284) a Čína (121). Jedinou krajinou, ktorá väzní vyššie percento svojej populácie, než USA je Severná Kórea. USA je tiež jedinou rozvinutou krajinou, ktorá popravuje väzňov a trest smrti je vážny problém. 42% z týchto trestov smrti sú ilegálne  o čom vie menej než 15% celkovej populácie.

Rodičia majú viac ako dva a pol milióna amerických deti za mrežami. Drtivých 60% z týchto väzňov sú páchateľmi nenásilných trestných činov. Mnoho z nich je vo väzení za dílovanie drog (prevažne Afroameričania). Aj keď miera kriminality klesá, paradoxne počet uväznených obyvateľov stúpa. Od roku 2011, odhadom 217 000 amerických väzňov bolo každý rok znásilnených – predstavuje to 600 nových obetí každý deň, čo je skutočne desivé číslo. V roku 2010  ministerstvo spravodlivosti vydalo správu o zneužívaní mladistvých v nápravných centrách. Správa odhalila, že celkovo 12,1% mladistvých nahlásilo sexuálne zneužitie a z toho 14,2% bola zneužitá mládež s trestom 7 až 12 mesiacov.

2. Násilie páchané zbraňou

USA vedie rozvinutý svet vrážd súvisiacich so zbraňami a rozdiel nie je malý – skôr priepastný. Podľa údajov OSN má USA 20-krát viac vrážd ako priemer rozvinutých krajín sveta. Miera vrážd vyčnieva nad mnohými rozvojovými krajinami ako je aj Irak, ktorý má mieru vrážd menej ako je polovica v USA. Ku viac ako polovici smrtiacich strelieb dokumentovaných za posledných 50 rokoch na celom svete došlo práve v Spojených štátoch a 73% vrahov získalo ich zbraň legálne. Ďalšia štúdia zistila, že USA má jeden z najvyšších podielov samovrážd spáchaných so zbraňou v ruke. Násilie spáchané zbraňou je geograficky odlišné, no niektoré mestá ako sú New Orleans, či Detroit konkurujú najnásilnejším krajinám Latinskej Ameriky, kde je násilie spáchané so zbraňou najvyššie na svete.

( Súvisiace: USA už v roku 2014 nie sú v zozname 10. ekonomicky najslobodnejších krajín sveta )

3. Starostlivosť o zdravie

Minuloročné štúdie zistili, že v mnohých amerických štátov a to najmä na juhu je priemerná dĺžka života nižšia ako v Alžírsku, Nikarague či Bangladéši. USA sú jedinou rozvinutou krajinou, ktorá nezaručuje zdravotnú starostlivosť svojim občanom a to aj po Zákone o cenovo dostupnej starostlivosti. Milióny chudobných Američanov tak zostáva nepoistených, pretože guvernéri, predovšetkým republikáni odmietli rozšíriť bezplatnú lekársku starostlivosť, ktorá poskytuje zdravotné poistenie pre nízko-príjmových Američanov. Hoci federálna vláda zaplatí za toto rozšírenie, mnoho guvernérov to argumentovalo vysokými nákladmi, a to aj napriek tomu, že rozšírenie by skutočne nestálo až tak veľa. Amerika je unikátna medzi vyspelými krajinami v tom, že desiatky tisíc chudobných Američanov umiera, pretože im chýba zdravotné poistenie, hoci dávajú dvakrát viac podielu z HDP na zdravotnú starostlivosť ako je priemer v OECD. USA má kojeneckú úmrtnosť porovnateľnú s malými národmi, rovnako má aj najvyššia mieru tínedžerského tehotenstva a to hlavne kvôli nízkej informovanosti o dostupnosti antikoncepcie v mnohých oblastiach.

4. Vzdelanie

USA patrí medzi 3 krajiny na svete, ktoré nezaručujú platenú materskú dovolenku (ďalšie dve sú Papua-Nová Guinea a Svazijsko). To znamená, že mnoho chudobných amerických matiek si musí vybrať medzi výchovou svojich detí a udržaní si ich pracovných miest. Americký vzdelávací systém je sužovaný štrukturálne rasovými predsudkami a rovnako tu zohráva rolu fakt, že školy sú financované skôr na miestnej, než na národnej úrovni. To znamená, že školy navštevované chudobnými černochmi dostanú oveľa menej finančných prostriedkov v porovnaní so školami, ktoré navštevujú bohatší študenti. Ministerstvo školstva potvrdilo, že školy s vysokou koncentráciou chudobných študentov, majú nižšiu úroveň financovania. Niet divu, že Amerika má jeden z najvyšších rozdielov medzi výsledkami študentov s vysokými príjmami a študentov s nízkymi príjmami, merané OECD. Školy sú dnes v skutočnosti viac rasovo oddeľované ako tomu bolo v roku 1970. No vyšší vzdelávací systém je jedinečný medzi rozvinutými krajinami v tom, že je financovaný takmer výlučne súkromne a to na dlh. Študenti v priemernej krajine OECD môžu očakávať, že asi 70% ich školného bude financované z verejných prostriedkov, v USA je asi len 40% nákladov na vzdelávanie financované z verejných zdrojov. To je jeden z dôvodov prečo má USA najvyššie poplatky školného v rámci OECD.

5. Nerovnosť

Takmer každý meraním sa USA dostáva na vrchol v porovnaní s krajinami OECD pokiaľ ide o príjmovú nerovnosť. Je to predovšetkým preto, že Amerika má najlakomejší sociálny štát v rámci rozvinutých krajín. Táto nerovnosť má hlboké a vážne dopady na americkú spoločnosť. Napríklad, keď USA odôvodňuje svoju rastúcu nerovnosť na predpoklade vzostupnej mobility, mnoho častí Spojených štátov majú otrasné úrovne sociálnej mobility, kde deti narodené v najchudobnejších rodinách majú menej ako 3% šancu na prežitie. Nerovnosť poškodzuje demokraciu, pretože bohatí vyvíjajú veľký politický vplyv. Napríklad, Sheldon Adelson utratil na ovplyvňovaní volieb v roku 2012 viac, než obyvatelia 12 štátov dokopy. Nerovnosť a plačúce sociálne fabriky, s veľkým záberom ukazujú, že nerovnosť koreluje s nízkou úrovňou sociálnej dôvery. Richard Pickett a Kate Wilkinson píšu vo svojej knihe The Spirit Level, že široká škála sociálnych ukazovateľov vrátane zdravia a pohody sú úzko viazané na nerovnosť.

( Súvisiace: Nezmyselné slová v politike: Demokracia a sloboda )

6. Infraštruktúra

Infraštruktúra USA sa pomaly ale isto rúca a zúfalo potrebuje opravu. Jedna štúdia odhaduje, že systém infraštruktúry potrebuje 3,6 mld $ investícii v priebehu nasledujúcich šiestich rokov. V New Yorku bola stavba metra Second Avenue najprv odložená kvôli vypuknutiu druhej svetovej vojny a stále nie je dokončená. V Južnej Dakote, na Aljaške a Pennsylváni je voda stále prepravovaná cez storočia staré drevené potrubie. 45% Američanov nemajú prístup k verejnej doprave. Veľká časť amerických odpadových vôd je viac ako pol storočia stará a v Detroite sa dokonca nachádzajú kanalizačné potrubia až z polky 19. storočia. Každý deviaty americký most (spolu ich je 66405) je považovaný z konštrukčného hľadiska za nevyhovujúci, podľa Úradu pre národné mosty. To všetko znamená, že Spojené štáty rýchlo klesajú v medzinárodných rebríčkoch infraštruktúry .

Amerika je mocná krajina a veľa vecí robí dobre. Ale má aj obrovské slepé miesta. Skutočnosť, že takmer 6 miliónov Američanov (2,5%  populácie) v hlasovacom veku nemôže voliť, pretože majú v zázname zločin, znamená, že politici môžu “zamknúť” viac a viac občanov bez strachu o svoje miesto. Myšlienky o meritokracii a vzostupnej mobilite ich len zaslepujú a vedú spoločnosť k nerovnosti. Zdravotný systém zabezpečuje starostlivosť len tým, ktorí si to zaplatia a milióny ľudí sú bez zdravotného poistenia. Ak nebude USA dostatočne kritická a nebude skúmať tieto nedostatky, ako môže dúfať, že dosiahne pokrok ako celok?

Preložil: Miroslav Lukáč

Zdroj: RollingStone

Facebook komentár