11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA

  • Spojené štáty americké nevynikajú vo všetkom – v skutočnosti, sú medzi lídrami v rozličných pochybných kategóriách.
  • Našli sme 11 máp, ktoré poukazujú na zaostávanie USA oproti ostatným krajinám.
  • USA majú priestor na zlepšenie najmä vo vzdelávaní, právach zamestnancov a v spotrebe energií.

Z globálneho pohľadu je USA dominantnou veľmocou, vo všetkom však nevyniká.

Stačí pohľad na zoznam krajín, ktoré ponúkajú platenú dovolenku – USA je jednou z mála krajín, ktoré negarantujú pracovníkom žiadnu platenú dovolenku.

Ako sa ukazuje, USA vedie v mnohých pochybných kategóriách vrátane držby zbraní, spotreby energií a vypúšťaniu skleníkových plynov.

Pozrite si mapy nižšie – môžu zmeniť Váš pohľad na USA.

Táto mapa ukazuje počet väzňov na 100 000 obyvateľov – v USA na 100 000 obyvateľov pripadá až 716 väzňov, čo je podľa World Prison Population List najväčší pomer spomedzi všetkých krajín.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_1

Zdroj: World Prison Population List, mapa od Wikimedia Commons

 

USA je bezpochyby svetovým lídrom pokiaľ ide o držbu zbraní. Na 100 ľudí pripadá v USA 101 zbraní. S veľkým odstupom je v poradí druhou krajinou Srbsko, kde na 100 ľudí pripadá 58 zbraní.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_2

Zdroj: NPR, mapa od Wikimedia Commons

 

Táto mapa z Rehydration Project znázorňuje krajiny podľa spotreby energií. V tomto meradle opäť vedie USA, ktoré spotrebuje viac ako 20% svetovej energie.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_3

Zdroj: Politifact, mapa od World Rehydration Project

 

Táto mapa z World Policy Forum ukazuje, koľko platenej dovolenky je garantovanej v jednotlivých krajinách. Podľa International Labour Organization je USA jediná krajina z vyspelého sveta, ktorá pracovníkom negarantuje žiadnu platenú dovolenku a ponecháva to úplne na zamestnávateľov.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_4

Zdroj: International Labour Organization, od Business Insider, mapa od World Policy Forum

 

Podľa World Policy Center je USA taktiež jednou z mála krajín, kde nie je garantovaná žiadna materská dovolenka.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_5

Zdroj: World Policy Center

 

Na svete sú len 4 krajiny, ktoré nepoužívajú Celsiusovú stupnicu pri meraní teploty. Zvyšné krajiny sú Bahamy, Belizé a Palau.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_6

Zdroj: The Epoch Times, mapa od Imgur

 

Minimálna veková hranica pre dovolené užívanie alkoholu je v USA 21 rokov. Na svete je len 11 krajín, ktoré majú nastavenú hranicu tak vysoko.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_7

Zdroj: Metro, mapa od Wikimedia Commons

 

Táto mapa znázorňuje krajiny podľa produkcie skleníkových plynov. Podľa World Resources Instititute, Čína a USA v tomto meradle zatieňujú všetky ostatné krajiny.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_8

Zdroj: World Resources Institute, mapa od World Rehydration Project

 

USA sú známe taktiež tým, že nepoužívajú metrický systém. Pochváliť sa tým môžu len 3 krajiny, okrem USA je to Libéria a Mjanmarsko (Barma).

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_9

Zdroj: CIA World Factbook, mapa od Wikimedia Commons

 

Američania produkujú viac odpadu ako skoro každá ostatná krajina na svete.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_10

Zdroj: State Impact, mapa od Nelson Institute for Environmental Studies

 

The Program for International Student Assesment porovnáva úroveň vzdelania 15-ročných študentov po celom svete. Táto mapa od blogera Anatolya Karlina na základe dát z OECD ukazuje, že USA v tomto meradle v dosiahnutých výsledkoch zaostáva za mnohými industrializovanými krajinami.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_11

Zdroj: OECD, mapa od Unz Review

 

Američania minú na zdravotnú starostlivosť viac peňazí ako ktokoľvek iný. Podľa Commonwealth Fund reportu 2015 to bolo v priemere 9 086 dolárov na osobu. V poradí druhé Švajčiarsko minie v priemere 6 300 dolárov.

11_map_kvoli_ktorym_zmenite_pohlad_na_USA_12

Zdroj: Commonwealth Fund, mapa od World Rehydration Project

Facebook komentár