Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá je medzinárodnou politickou skupinou, ktorá monitoruje a analyzuje 34 krajín, v poslednej dobe zverejnila nasledujúci graf:

Ilustruje hodnotu (po zdanení) celkovej výšky hodinovej minimálnej mzdy, v amerických dolároch, v krajinách OECD.

Austrália a Luxembursko vedú túto skupinu so mzdami o hodnote viac ako 9 dolárov za hodinu, Lotyšsko a Mexiko sú v dolnej časti mzdy, ktorý je pod úrovňou 2 dolárov.

Federálna minimálna mzda na hodinu v USA je na úrovni 7,25 dolárov, alebo 6,26 dolárov po zdanení a patrí im 11. priečka.

V členení podľa štátov, však v USA je prítomná variácia medzi 45 štátmi, ktorých minimálna mzda sa pohybuje v rozmedzí od 9,05 dolárov za hodinu, vo Washingtone, DC, po 5,15 dolárov za hodinu v Georgií a Wyomingu. Noviny The Guardian oznámili, že 21 štátov v roku 2015 vykonalo navýšenie minimálny mzdy a niekoľko štátov začalo proces zvyšovania ich minimálnej mzdy na 10,10 dolárov za hodinu.

Americká vláda v súčasnosti ročne míňa 152,8 miliardy dolárov na podporu pracovných rodín, ktoré sú platené tak málo, že stále potrebujú pomoc.

Samozrejme sa v tomto grafe nachádza aj Slovensko s minimálnou mzdou, ktorá je na úrovni 2,99 dolára, čím sme prekonali Českú republiku, ktorá má minimálnu mzdu na úrovni 2,84 dolárov.

Zdroj: OECD

Facebook komentár