Keď udrie v USA ďalšia recesia, Fed bude pravdepodobne chcieť tlačiť ďalšie peniaze, aby zmiernil negatívne dopady. Bohužiaľ, neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by posledný experiment kvantitatívneho uvoľňovania naštartoval ekonomiku a nemyslím si, že ju naštartuje ďalší.

Kvantitatívne uvoľňovanie nebolo nič iné, ako vyhodenie 4 biliónov dolárov do vzduchu – alebo darček pre bohatých – na úkor chudobných. Napriek všetkej radosti ako toto kvantitatívne uvoľňovanie pomohlo, najviac pomohlo Wall Street a 20% ľuďom s najvyššími príjmami udržať ceny aktív, ktoré držia.

Súvisiace: Ako zákon o minimálnej mzde zvyšuje chudobu

Je zjavné, že z tlačenia peňazí väčšina ľudí úžitok nemala. Poďme sa pozrieť na nasledujúci graf, ktorý hovorí za viac než tisíc slov o dopade kvantitatívneho uvoľňovania na priemerného amerického pracovníka a spodných 90%.

Medián príjmu domácností v USA klesol od roku 2000 o 8,5%


Majetok amerických rodín klesol od roku 2007

Priemer čistého majetku amerických rodín prudko klesol od roku 2007 a je na úrovni zpred 24 rokov.

Ľuďom nepomohlo ani vyššie vzdelanie

Ekonomické dopady to malo na všetky skupiny ľudí podľa vzdelania. Od roku 2007 stagnovali príjmy aj tých s najvyšším vzdelaním:

Vrchných 25% ľudí sa má dobre

Zatiaľ čo príjmy stagnovali, skutočná cena tovarov a služieb stúpla oveľa viac než naznačuje vývoj inflácie. Náklady na bývanie, energie a miestne dane rástli vo väčšej miere než inflácia. A nechcite aby som začal vravieť o koľko vzrástli náklady na detskú starostlivosť, čo ničí rodiny, ktoré si to môžu dovoliť najmenej.

Súvisiace: 
FED okráda chudobných, aby dal bohatým
Čo by Fed mohol kúpiť za svoju súvahu $ 4,5 bilióna?

Ďalší graf zobrazuje ekonomickú situáciu v ešte viac negatívnejšom svetle. Spodných 90% Američanov zaznamenalo pokles ich celkového príjmu. Nízke úrokové sadzby a kvantitatívne uvoľňovanie ale výrazne pomohlo vrchným 10%, a ak by sme sa pohrali s číslami, zistili by sme, že to pomohlo vrchným 25% Američanom, no čím pôjdeme nižšie vo výške príjmov, tým menší pozitívny účinok mala politika Fedu.

Nafukovanie ekonomiky peniazmi má priamy vplyv na tieto udalosti, a napriek tomu, že to malo naštartovať rast HDP, to spôsobilo skôr opak.

Musíme niečo spraviť, niečo radikálne, aby sme zatriasli terajším systémom a zaistili, aby sa zvýšili príjmy tých dole a popritom nevytlačiť už aj tak slabnúcu ekonomiku z útesu do priepasti.

Zavedené fiškálne a monetárne politiky na to ale nestačia.

Preloži: Marián Bednárčík

Zdroj: FinanciaSense, MarketOracle

Facebook komentár